PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 | 16--26
Tytuł artykułu

Partycypacyjne kształtowanie struktury wydatków jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Participatory Evolution of Structures of Spending as a Condition of the Efficiency of Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę konceptualizacji i operacjonalizacji problemu uczestniczenia obywateli i innych interesariuszy w procesie planowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy za zasadniczy cel opracowania uznają próbę przedstawienia modelu rachunku wydatków standaryzujących partycypacyjnie zadania publiczne, uznając go za jeden z mechanizmów służących usprawnieniu zorientowanych kasowo systemów tych organizacji. Opracowanie przedstawia sposób postępowania zapewniający aktualną ocenę zgodności wydatków z oczekiwaniami odbiorco usług publicznych oraz ich dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez uczestników wspólnot samorządowych. Zidentyfikowane odchylenia będą służyć planowaniu nowych, opcjonalnych procesów świadczenia usług publicznych, poszukiwaniu procesów referencyjnych, zapewniających sprawność w świadczeniu poszczególnych usług publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to conceptualize and operationalize the problem of participation by citizens and other stakeholders in the process of financial planning of territorial self-government units. The authors consider the fundamental objective of the article to be an attempt to present a model of spending accounts standardizing public tasks in terms of participation, acknowledging it to be one of the mechanisms used for streamlining the cash-oriented systems of these organizations. The article presents a method of conduct assuring the current assessment of the compliance of expenditure with the expectations of the recipients of public services, as well as matching them to the needs reported by the participants of the self-government communities. Identified deviations will be used to plan new, optional public service processes, look for reference processes and ensure efficiency in the provision of individual public services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • A. Ferens, I. Macek, Procesy decyzyjne w strukturach władzy lokalnej, w: L. Habuda (red.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, Wrocław 2000, s. 130.
 • A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach" 2013, s. 17.
 • A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Katowice 2010, s. 63.
 • A. Piekara, Wartości i funkcje społeczne samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/8, s. 5.
 • A. Szychta, Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2002/12, s. 69-72.
 • A. Szychta, Zasady i struktura target costing, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1996/37, s. 94-114.
 • A.J. Kożuch, Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 175.
 • A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa 1989, s. 23.
 • A.P. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Warszawa 2011, s. 55.
 • B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Kraków 2008, s. 287.
 • B. Nita, Strategiczna rachunkowość zarządcza - ujęcie modelowe, w: E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005/1080, s. 275.
 • B. Ziębicki, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Kraków 2014, s. 23.
 • E. Wojciechowski, M. Wojciechowski, Czynnik polityczny i administracyjny w zarządzaniu publicznym, w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wrocław 2009, s. 514-522.
 • E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 20.
 • G. Bucior, B. Zackiewicz, Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w budżetowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, w: W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Chorzów 2003, s. 49-58.
 • G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Warszawa 2003.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, s. 276.
 • I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Warszawa 2003, s. 379.
 • I. Sobańska, Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1998/45, s. 78-89.
 • J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2005, s. 139.
 • J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 167.
 • K. Obłój, Strategia organizacji, Warszawa 2007, s. 133.
 • M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1992, s. 110.
 • M. Bitner, Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012/5, s. 24-44.
 • M. Chmaj (red.), Słownik samorządu terytorialnego, Lublin 1997, s. 185.
 • M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 15-16.
 • M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1, s. 25.
 • M. Sakowicz, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa 2007, s. 38.
 • M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994, s. 25.
 • P. Prewysz-Kwinto, Rachunek kosztów docelowych, Warszawa 2010.
 • P. Swianiewicz, Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2004, s. 11.
 • R.L. Ackoff, O systemie pojęć systemowych, "Prakseologia" 1973/2, s. 25.
 • R.S. Kaplan, Must CIM be Justified by Faith Alone?, "Harvard Business Review" 1986/2, s. 87.
 • S. Flaszewska, A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Warszawa 2013, s. 222.
 • T. Martyniuk, Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w kalkulacji kosztu nowego produktu, w: M. Romanowska, M. Tracki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 2, Warszawa 2004, s. 297-303.
 • W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, Warszawa 2001, s. 23.
 • W.L. Ferrara, The 21st Century Paradigm, "Management Accounting" 1995/12, s. 30-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.