PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 5--13
Tytuł artykułu

Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym

Warianty tytułu
Aesthetics of Public Space in Territorial Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są działania organów jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych związane z estetyką przestrzeni publicznej po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, dzięki której rady gmin uzyskały kompetencję do wydawania uchwał o sytuowaniu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Autor analizuje szanse i zagrożenia związane z tymi uchwałami. Opisane zagadnienia obejmują także przykłady służących estetyce przestrzeni publicznej działań straży miejskich, przyczyny ich dotychczasowej niskiej skuteczności oraz oczekiwania jej poprawy po odebraniu strażom gminnym uprawnień do kontroli prędkości w ruchu drogowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the activities of the bodies of territorial self-government units and the municipal wardens related to the aesthetics of public space after the entry into force of the so-called Landscape Act, through which the municipalities have gained the powers to issue resolutions on the erection of small architectural structures, billboards and advertising equipment, as well as fences. The author analyses the opportunities and threats related to these resolutions. The issues described also include examples of the activities of the municipal wardens supporting the aesthetics of public spaces, the reasons for their low level of effectiveness to date and the expectations of its improvement after the municipal wardens lose their powers to check traffic speed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Kociołek-Pęksy, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, s. 2.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947, s. 9.
 • A. Popielewski, Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy?, w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 263.
 • E. Radziszewski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006, s. 26.
 • E. Ura, S. Pieprzny, T. Padło, Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 166.
 • http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18632736,ursynow-kpiny-z-prawa-nielegalna-reklama-powraca-po-zaledwie.html.
 • http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,1546781Wiekszosc_reklam_wisi_nielegalnie_Kary_finansowe.html.
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-na-drogach.html. I. Niżnik-Dobosz, Estetyka techniczna i ład przestrzenny jako pojęcia prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzeni, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 483.
 • J. Parchomiuk, Nadużycie władztwa planistycznego gminy, "Samorząd Terytorialny" 2014/4, s. 25.
 • J. Piórkowska-Flieger, w: T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 211.
 • J. Raglewski, Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności za niektóre typy wykroczeń oraz regulacji dotyczących funkcjonowania straży gminnych, w: J. Czapska, M. Szafrańska (red.), Wbrew stereotypom normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, Toruń 2011, s. 98-99.
 • J. Szuma, Rozdrobnienie planów miejscowych a prawo do ich zaskarżenia, w: M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2012, s. 646.
 • J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971, s. 200.
 • K. Dojwa, Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2013/12, s. 27.
 • K.J. Pawelec, Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz, Warszawa 2005, s. 284.
 • M. Bojarski w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 468.
 • M. Tabernacka, Zasady korzystania z przestrzeni publicznej oraz przestrzeni o statusie publicznej dostępności, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 769.
 • M.J. Nowak, Kodeks urbanistyczno-budowlany a zmiany w systemie zarządzania przestrzenią w Polsce - wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny" 2014/10, s. 7 15.
 • M.J. Nowak, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 15.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Informacja o wynikach kontroli 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7572,vp,9503.pdf.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich), Szczecin 2011, https://www.nik.gov.pl/plik/id,2617,vp,3299.pdf.
 • P. Śleszyński, J. Solon (red.), Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach (Planning works and spatial conflicts in communes), Warszawa 2010, s. 120.
 • P. Śleszyński, T. Komornicki, A. Deręgowska, B. Zielińska, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Warszawa 2014, s. 26.
 • Por. M. Tabernacka, Interes indywidualny a interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 358.
 • R.A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 408.
 • W. Jankowski w: T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2013, s. 293.
 • W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 444.
 • Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 23.
 • Z. Nowakowski, M. Pomykała, J. Rajchel, K. Rajchel, H. Tokarski, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2009, s. 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423868

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.