PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 14--22
Tytuł artykułu

Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej - wybrane problemy

Warianty tytułu
Resolutions of the Municipal Council in the Planning Procedure - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka poddaje analizie uchwały podejmowane przez organ stanowiący gminy w procedurze planistycznej, poczynając od uchwały tzw. intencyjnej, a skończywszy na uchwale w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Autorka skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z uchwałami rady gminy, sygnalizując także problem stwierdzania ich nieważności. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authoress analyses the resolutions passed by the municipality's law-making body in the planning procedure, starting from the so-called intentional resolution and ending on a resolution regarding the currency of the municipality's structure plan and the local land use plan. The authoress focuses on selected issues related to the resolutions of the municipal council, also indicating the problem of declaring their invalidity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • K. Jaroszyński, R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 7, tezy 1 i 4.
 • W. Szwajdler, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, "Samorząd Terytorialny" 2010/5, s. 34.
 • Ł. Pośpiech, Poglądy orzecznictwa sądowoadministracyjnego i doktryny w kwestii studium gminnego i jego charakteru prawnego, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawa rzeczowe, Warszawa 2012, s. 156.
 • K. Świderski, Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, "Casus" 2006/3, s. 22.
 • M.J. Nowak (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 4, teza 1.
 • I. Derucka, Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego w gminie, Wrocław 2013, s. 94, 96.
 • T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, komentarz do art. 1, teza 2.
 • Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2015, komentarz do art. 1, teza 8.
 • P. Styczeń, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8612 w sprawie sprecyzowania przesłanek stwierdzenia nieważności planu miejscowego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=753513D9.
 • Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 126.
 • I. Zachariasz w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 9, teza 4.
 • A. Kosicki, Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z 11.7.2012 r., II SA/Bk 278/12, "Nieruchomości" 2013/11, dodatek, s. 12.
 • M. Pelc, Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, "Wspólnota" 2011/35, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/uchwala-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-miejscowego/.
 • P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011, s. 112.
 • M.J. Nowak, Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
 • K. Rokicka, Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 600.
 • A. Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki w: A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2014, s. 215.
 • K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.