PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 23--34
Tytuł artykułu

Kompetencje gminy w ustanawianiu form ochrony przyrody i ochrony zabytków

Autorzy
Warianty tytułu
Powers of the Municipalities to Stipulate Forms of Nature Conservation and the Preservation of Historical Monuments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę wpływu umiejscowienia kompetencji gmin w zakresie tworzenia form ochrony zabytków i ochrony przyrody na skuteczność ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych. Szczególne wątpliwości dotyczą wpływu takiego rozdziału kompetencji na właściwą realizację ochrony interesu publicznego, z uwagi na jego wieloaspektowość. Zasada samodzielności gmin i zasada subsydiarności determinują przypisywanie kompetencji poszczególnym organom. Jednocześnie wielość przewidzianych prawem form ochrony prowadzi do nakładania się reżimów ochronnych, co w znacznej mierze powoduje zarówno niejasności w zakresie interpretacji przepisów, jak i wpływa na skuteczność tych form. (abstrakt oryginalny)
EN
The article applies to the impact of the position of the powers of municipalities to create forms of conservation of historical monuments and nature protection on the effectiveness of the protection of natural and cultural values. The specific concerns apply to the impact of such a demarcation of powers for the proper protection of the public interest, because of its multi-faceted nature. The principle of autonomy of municipalities and subsidiarity determines the assignment of powers to the individual authorities. At the same time, the multiplicity of forms of protection provided for by law leads to the overlapping of protective regimes, which largely causes ambiguity in the interpretation of the regulations, while influencing the effectiveness of these forms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
Bibliografia
 • A. Fogel, Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu, "Samorząd Terytorialny" 2014/12, s. 53.
 • A. Staniewska, Potrzeba ochrony, zarządzania krajobrazem i racjonalnego kształtowania krajobrazu w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i projektu ustawy prezydenckiej, "Samorząd Terytorialny" 2014/12, s. 37-38.
 • A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 19-20.
 • B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el., teza 3 do art. 7.
 • B. Majchrzak, Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008, s. 161 i n.
 • B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006, s. 7.
 • B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009, s. 61.
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa przyjęta 20.10.2000 r. we Florencji (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98).
 • F. Longchamps, W sprawie pojęcia administracji państwowej i prawa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe UW" 1958/10, za: J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 34.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, s. 79.
 • H. Rot, K. Siarkiewicz, Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994, s. 49.
 • I. Niżnik-Dobosz, Współdziałanie jako pojęcie redefiniujące administracyjne prawo ustrojowe, w: B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
 • J. Ciechanowicz-McLean, Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa 2006, s. 45.
 • J. Sługocki, Dylematy ochrony prawnej krajobrazu kulturowego, "Samorząd Terytorialny" 2012/12, s. 59.
 • J. Sługocki. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Warszawa 2014.
 • J. Sommera, Obszary specjalne w ochronie środowiska, w: W. Radecki (red.), Instytucje ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2010, s. 164 i n.
 • J. Stelmasiak, D. Lebowa, Obszar specjalny w prawie ochrony przyrody - zagadnienia ogólne, w: D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008, s. 109.
 • J. Stelmasiak, Legal changes of environmental protection in Poland after 1989, w: Protection of Environment: mental changes and social integration perspective, Lublin 1993, s. 465.
 • J. Stochlak, Samorząd terytorialny a ochrona środowiska w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002, s. 189 i n.
 • J.L. Łapiński, Krajobraz kulturowy a planowanie przestrzenne, w: S. Kozłowski, K. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, Lublin 2007, s. 199.
 • K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody, LEX/el. 2013, komentarz do art. 27.
 • K. Pawłowska, Idea swojskości miasta, Kraków 2001.
 • K. Zalasińska, Konserwatorska ochrona zabytków a ochrona przyrody, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2008/3-4, s. 253.
 • K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 274-275.
 • P. Dobosz, Nieruchomość zabytkowa jako przedmiot regulacji prawnej, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, Warszawa 2012, s. 558-560.
 • W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008, s. 76.
 • Z. Cieślak w: Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 55.
 • Z. Cieślak, Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992, s. 30-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.