PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 45--57
Tytuł artykułu

Cywilnoprawne i publicznoprawne instrumenty przeciwdziałające niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

Warianty tytułu
Civil Law and Public Law Instruments Preventing the Destruction of Self-Government Roads during the Construction of Motorways and Expressways
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stan publicznych dróg lokalnych jest ważną kwestią w ramach ogólnej tematyki stanu polskiej infrastruktury komunikacyjnej. Nie może być inaczej, skoro całkowita długość dróg lokalnych to ponad 95% sieci dróg publicznych w Polsce. Zdaniem autora można jednak odnieść wrażenie, że w kontekście zakrojonych na wielką skalę inwestycji związanych z budową dróg ekspresowych i autostrad problematyka dróg lokalnych schodzi na dalszy plan. Pojawia się pytanie, czy obowiązujące prawo pozwala w trakcie tych wielkich inwestycji na szczeblu krajowym w harmonijny i sprawiedliwy sposób wyważyć interesy społeczności lokalnych, państwa oraz przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The condition of public local roads is an important issue within the framework of the overall subject of the condition of the Polish transport infrastructure. This cannot be any different, as the total length of local roads is more than 95% of the public road network in Poland. However, according to the author, it is possible to get the impression that, in the context of large scale investments related to the construction of expressways and motorways, the issue of local roads is left by the wayside. The question arises of whether the applicable law allows for the harmonious and fair balancing of the interests of local communities, the State and enterprises working on the construction of the motorways and expressways during these great investments at national level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli: "Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych", Warszawa 2014, s. 6.
 • R. Szczepaniak, Wybrane problemy związane z przeplataniem się cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej metody regulacji na przykładzie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, "Studia Prawa Prywatnego" 2014/3, s. 106 i n.
 • W. Szydło, Prawnorzeczowy status nieruchomości gruntowych należących do kategorii dróg gminnych, "Samorząd Terytorialny" 2013/1-2, s. 118.
 • W. Szydło, Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009/3, s. 33 i n. oraz podana tam literatura.
 • P. Radzimiński, Pojęcie öffentliche Sachen we współczesnej niemieckiej nauce prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1998/7-8, s. 121.
 • W. Katner, Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 1993/57, s. 68, z powołaniem na T. Dybowskiego, Mienie komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2.
 • A. Mezglewski, Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, http://prawonadrodze.org.pl/dopuszczalne-i-niedopuszczalne-ograniczenia-w-korzystaniu-z-drog-publicznych/.
 • R. Horbaczewski, Miliony od gminy za wypadek, "Rzeczpospolita" z 20.09.2014 r.
 • M. Szewczyk, Podmiotowość prawna gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993/3, s. 36-37.
 • A. Piecuch, Zamówienia publiczne - gratka czy wpadka?, http://www.chwp.pl/publikacje/.../zamowienie-publiczne-gratka-czy-wpadka/.
 • B. Kardas, Zamawiający czasem nadużywa swobody umów, http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/.../zamawiajacy-czasem-naduzywa- swobody-umow.
 • P. Machnikowski, Komentarz do art. 3531 k.c., w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 542 i wskazane tam orzecznictwo.
 • Jak buduje się drogi w Polsce? Szantaż zamiast łopaty i koparki, "Dziennik.pl" z 28.12.2012 r., http://auto.dziennik.pl/.../414804,samorzady-szantazuja-wykonawcow-autostrad. html.
 • W. Chróścielewski, Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 1995/6, s. 56 i n.
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 204-205.
 • J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji, w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978, s. 167, 176.
 • L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 3: La théorie générale de l'état, Paryż 1923, s. 433-435.
 • M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011, s. 206.
 • R. Szczepaniak, Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji, w: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, s. 666.
 • T. Rabska, Kontrakt wojewódzki - forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2011, s. 612.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423880

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.