PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 58--65
Tytuł artykułu

Ewolucja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej

Warianty tytułu
Evolution of the Municipality's Tasks Regarding Social Welfare
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utworzone 8.03.1990 r. gminy cały czas są ważnym elementem w strukturze administracji publicznej, stanowiąc wspólnoty samorządowe najbliżej spraw społeczności je zamieszkujących. Powoduje to, że zostały im przypisane do wykonywania zadania, które dotyczą najbardziej "żywotnych" spraw ich mieszkańców. Do zadań tych należy m.in. pomoc społeczna, której zadania ewoluowały w gminie wraz z dokonującą się ewolucją obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, zwiększaniem się standardów pomocy społecznej oraz zmianami potrzeb i oczekiwań adresatów świadczeń z jej zakresu. Artykuł koncentruje się na próbie prześledzenia ewolucji zmian, jakie wystąpiły w zakresie zadań przypisanych gminom w omawianej sferze. (abstrakt oryginalny)
EN
The municipalities established on 8 March 1990 are constantly an important element in the structure of public administration, constituting local communities which are closest to the affairs of the societies living in them. The result is that they have been assigned tasks to be performed, which apply to the most "pressing" matters of their residents. These tasks include social welfare, the tasks of which have evolved in the municipality together with the evolution of the legal regulations in force in this respect, the increase in the standards of social welfare, as well as changes in the needs and expectations of the recipients of its benefi ts. The article focuses on the attempt to track the evolution of the changes which took place in the tasks assigned to the municipalities in this sphere. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorantka
Bibliografia
 • A. Jachowicz, Zarządzanie systemem pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 2011/9, s. 33 i n.
 • A. Miruć, Pomoc społeczna w Polsce powojennej do wejścia w życie ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2009/2, s. 43.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 • E. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 23.
 • E. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997.
 • G. Szpor, C. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 1999, s. 47.
 • H. Szurgacz, Wstęp do pomocy społecznej, Wrocław 1992, s. 12.
 • I. Sierpowska, Bezpieczeństwo socjalne - jako kategoria dobra publicznego - na przykładzie dobra publicznego, w: M. Woźniak (red.), Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa 2013, s. 82.
 • I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca, Warszawa 2012, s. 226.
 • I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011, s. 17.
 • J. Barcz, Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2012, s. 453.
 • J. Boć, Ustrój samorządu terytorialnego, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 193.
 • J. Jeżewski, Komentarz do art. 164 Konstytucji RP, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 257.
 • J. Korczak (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji z okazji 15-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 7-8 marca 2005, J. Korczak, A. Miruć, Outsourcing komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej w świetle najnowszych uregulowań prawnych, w: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012, s. 169.
 • J. Korczak, D. Cendrowicz, Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego, w: T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Warszawa 2015, s. 116.
 • J. Korczak, Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 205.
 • J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994, s. 132.
 • J.S. Langrod, Praca i ubezpieczenie społeczne, w: K.W. Kumaniecki, J.S. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków 1939, s. 441.
 • K. Stopka, Pomoc społeczna dla powodzian, "Samorząd Terytorialny" 2014/5, s. 63 i n.
 • K. Stopka, Zasada subsydiarności a prawo do świadczeń z pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 2008/11, s. 41 i n.
 • L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej, w: B. von Maydell, T. Zieliński (red.), Ład społeczny w Polsce i w Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi, Warszawa 1999, s. 239 i n.
 • M. Barański, Ewolucja kompetencji i zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w latach 1990-1995, w: E. Okoń-Horodyńska (red.), Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, Katowice 1996, s. 249.
 • M. Kulesza, Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007, Warszawa 2008, s. 13.
 • M. Kulesza, Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990-2000), "Studia Iuridica" 2000/38.
 • M. Miemiec, Gmina, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 195.
 • M. Węgrzyn-Skarbek, Organizacja pomocy społecznej w gminach, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2007/3, s. 204.
 • R. Michalska-Badziak, Pomoc społeczna, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2014, s. 298.
 • R. Michalska-Badziak, Zadania gmin w zakresie pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 1992/9, s. 15 i n.
 • S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej. 10 lat doświadczeń, Lublin 2002.
 • S. Nitecki, Fakultatywne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społeczne, "Samorząd Terytorialny" 2003/11, s. 36 i n.
 • S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Wrocław 2013, s. 222.
 • S. Nitecki, Obligatoryjne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 2003/5, s. 45 i n.
 • S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 17 i n.
 • S. Pieprzny, Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej w Polsce, w: E. Ura (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranów Sandomierski, 22-25 maja 2005, Rzeszów 2005, s. 240.
 • W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2008, s. 225.
 • Wrocław 2005.
 • Z. Gilowska, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, "Samorząd Terytorialny" 1997/7-8, s. 83.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.