PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 89--98
Tytuł artykułu

Między współpracą a rywalizacją w sieciach. Wyniki badań empirycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation and Competition in Networks. Empirical Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badacze i praktycy zarządzania publicznego od wielu lat poszukują sposobów organizowania spraw publicznych, które mogłoby zwiększyć dobrobyt obywa-teli. Przekonanie o możliwości stworzenia lepszego porządku społecznego dzięki zasadom zarządzania można określić mianem utopii społecznej [Suł-kowski 2011, ss. 23-33]. Elementów utopii społecznej można doszukiwać się w założeniach dotyczących współpracy między organizacjami, której emanacją są sieci międzyorganizacyjne realizujące usługi publiczne.(fragment tekstu)
EN
A substantial part of the literature nowadays describes net-works as a new paradigm of public management. Collaboration among government agencies, nonprofit organisations and private agencies, un-dertaken in order to meet societal needs, has become common in many countries. Despite the progress in network research the knowledge we have is still insufficient to understand how they work. This article exam-ines the strategic paradox of competition and coollaboration in interorganizational networks. The findings suggest that despite intuitive assumption, public and social organizations that deliver social services do not only cooperate but collaborate.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aldrich H.E. (1979), Environments and organizations, New York: Prentice-Hall.
 • Altkorn J. (red) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck (w druku).
 • Bagshaw M., Bagshaw C. (2001), Co-opetition Applied to Training-A Case Study, "Industrial and Commercial Training" nr 33 (5).
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", nr 17 (1).
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in business networks - To coop-erate and compete simultaneously, "Industrial Marketing Management", 2000 nr 29 (5).
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Brandenburger M., Nalebuff B. (1996), Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business, 1st ed. Broadway Business.
 • Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Chetty S., Wilson H.I.M. (2003), Collaborating with competitors to acquire resources, "International Business Review", nr 12(1).
 • Chisholm R.F. (1996), On the Meaning of Networks, "Group and Organization Management", nr 21(2).
 • Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korpo-racyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębior-stwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S. Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • de Witt B.., Meyer R. (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konku-rencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
 • Hillman A.J., Withers M.C., Collins B.J. (2009), Resource Dependence Theo-ry: A Review, "Journal of Management" 2009, nr 35.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" nr 4.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i poza-rządowych, Monografie i Studia Spis, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Lichtarski J. (2006), Celowość wdrażania i stosowania współczesnych kon-cepcji i metod zarządzania w małych przedsiębiorstwach, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Lichtarski J. (red) (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ma H. (1999a), Constellation of Competitive Advantage: Components and Dynamics, "Management Decision", nr 4.
 • Ma H. (1999b), Creation and Preemption for Competitive Advantage, "Man-agement Decision" nr 3.
 • Matthews J.H., Shulman A.D. (2005), Competitive advantage in Public sector organizations: Explaining the public good/sustainable competitive ad-vantage paradox, "Journal of Business Research", nr 58 (2).
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębiorstwie transportowym - studium przypadku, [w:] R. Krupski (red), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych.
 • Nutt P.C. (2006), Comparing Public and Private Sector Decision- Making Practices, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2006, nr 16.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Salancik G. (1995), Review Essay - Wanted: A Good Network Theory of Or-ganization, "Administrative Science Quarterly" nr 40 (2).
 • Schumpeter J.A. (1962), Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper and Row.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2011), Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Sułkowski Ł. (2011), About utopias in management, "Współczesne Zarządza-nie", nr 3, ss. 23-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.