PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 99--108
Tytuł artykułu

Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Management of Development of Cluster Based on Formal Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postulaty podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie współpracy sektora nauki z biznesem, wpisujące się w model gospodarki opartej na wiedzy, znalazły wyraz w promocji regional-nych struktur sieciowych, wśród których szczególną popularność zyskała kon-cepcja klastrów. M.E. Porter, czołowy badacz problematyki klastrów, autor jednej z najczęściej przytaczanych definicji klastra określił go jako skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących [Porter 2001, s. 246]. Sukcesy klastrów na świecie sprawiły, że klastry zaczęto postrzegać jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności podmiotów w nich skupionych. Przyczyniło się to do wyłonienia polityki opartej o klastry i pojawienia wielu inicjatyw klastrowych. Doprowadziły one do powstania organizacji opartych na klastrach, czyli sformalizowanych struktur przyjmujących niekie-dy postać jednostek organizacyjnych z zarządem i strukturą organizacyjną. Pojawienie się organizacyjnego wymiaru klastra bywa niekiedy traktowane jako praktyczne pojawienie sie samego klastra, który wcześniej postrzegany był jedynie jako klaster potencjalny. Takie podejście do istoty klastra można odnaleźć w modelu formowania klastra przemysłowego opisywanego przez amerykańskich badaczy C.M. Caroll, N. Reid, B.W. Smitha [Carroll, Reid, Smith 2008, s. 5].(fragment tekstu)
EN
Authors of the paper state that clusters based on the formal structure constitute entity subjected to the management, but the man-agement in such an organization is associated with a number of dilem-mas. Among these dilemmas following were distinguished: the need to determine the level of openness to new members of the formal structure, the choice of legal form of organization operating as a cluster, the choice method of financing and the need to identify priorities for action. The aim of the article was to characterize selected dilemmas. In the first part of this article authors carried out theoretical considerations on the nature of the cluster, in the second part the cluster was presented as an organized form of cooperation subjected to management. Finally in the third part, selected cluster organization management dilemmas were characterized.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Best M.H. (2001), The New Competitive Advantage. The Renewal of America Industry, "Oxford University Press", New York.
 • Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. (2011), Klaster jako przełomowa koncep-cja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie, [w:] Borowiecki R., Kiełtyka L., (red.), Przełomy w Zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Carroll M.C., Reid N., Smith W.B. (2008), A Methodology for the implemen-tation of a New Industrial Cluster, RSAI World Congress 2008, Sao Paulo.
 • Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Donckles R., Lambrecht J. (2004), The Network Position of Small Business: An Explanatory Model, "Journal of Small Business Management", vol. 35, nr 2. (za: Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, ORGMASZ, Warszawa 2004, s. 174).
 • Enright M. (1996), Regional Clusters and Economic Development: A Re-search Agenda, [w:] Staber E., Schaefer N., Sharma B, Business Networks: Prospects for Regional Development, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Fabrowska P., Halicki M., Kozdęba D., Piotrowska P., Szerenos A. (2009), Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim. ABC jak założyć klaster? Przewodnik dla przedsiębiorcy, ECORYS, Warszawa.
 • Feser E.J. (1998), Old and New Theories of Industry Clusters, [w:] Steiner M. (red.), Clusters and Regional Specialization: On Geography, Technology and Networks, London, Pion.
 • Frankowska M. (red.) (2012), Tworzenie wartości w klastrze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Jacobs D., de Man A.P. (1996), Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach, "Technology Analysis & Strategic Management" vol. 8, nr 4.
 • Knop L., Olko S. (2008), Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy, "Organizacja i Zarządzanie" nr 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Koszarek M. (red.) (2011), Inicjatywy klastrowe: Skuteczne działanie i stra-tegiczny rozwój, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Machaj F. (2008), Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego, [w:] Sławinska M. (red.), Gospodarka - rynek - przedsiębiorstwo. Uwarun-kowania rozwoju i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Poznaniu, Poznań.
 • Maskell P., Lorenzen M. (2004), The Cluster as Market Organisation, "Urban Studies" 2004, nr 5.
 • Miles R.E., Snow Ch.C. (1992), Causes of Failure in Network Organizations, "California Management Review", vol. 34, nr 3.
 • PARP (2010), Benchmarking klastrów w Polsce 2010. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Plawgo B. (red.) (2007), Raport z badań. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-ne, Warszawa.
 • Roelandt T.J.A., den Hertog P. (1999), Cluster Analysis And Cluster - Based Policy Making in OECD Countries: An introduction to the Theme, [w:] Boost-ing Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris.
 • Rosenfeld S.A. (1997), Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", nr 1.
 • Rosenfeld S.A. (2001), Backing into Clusters: Retrofitting Public Policies, in: Integration Pressures: Lessons from Around the World, John F., Kennedy School Symposium, Harvard University, OECD.
 • Sudolska A. (2008), Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Popławski W., Sudolska A., Zastępowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organi-zatora, Toruń.
 • UNIDO (2001), Development of Clusters and Networks of SMEs: The UNIDO Programme, UNIDO Brochure, Vienna.
 • Walukiewicz S. (2002), Sieci proinnowacyjne w Polsce, Cykl seminariów CA-SE-Rzeczpospolita-Ministerstwo Gospodarki nt. innowacji w polskim przemy-śle, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • World Investment Report (2002), Transational Corporation and Export Competitiveness, UCTAD, New York-Geneva.
 • Żminda T. (2011), Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsię-biorstw na przykładzie województwa lubelskiego, "Organizacja i Zarządza-nie", nr 4, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Żminda T. (2012), Zarządzanie innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach, praca doktorska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Finansowanie klastrów, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95704.asp, [27.02.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.