PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4806--4811
Tytuł artykułu

Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Warianty tytułu
Criteria of firefighting vehicle selection for volunteer fire service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane problemy z jakimi borykają się członkowie ochotniczych straży pożarnych przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. W pierwszych rozdziałach znajdziemy akty prawne dotyczące pojazdów pożarniczych oraz ich podział. Następnie autorzy przedstawiają różne możliwości wybory podwozia pojazdu pożarniczego oraz doboru odpowiedniej kabiny i zabudowy. Cenę zakupu znacznie podnoszą wszelkie urządzenia dodatkowe, w które może być wyposażony samochód ratowniczo-gaśniczy. Odpowiedni dobór wszystkich elementów pojazdu znacznie wpływa na prowadzenie działań ratowniczych. W podsumowaniu autorzy proponują rozwiązania, które ułatwią podjęcie odpowiedniej decyzji w zakupie pojazdu, który będzie służył przez wiele lat. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is intended to describe some problems faced by the members of the Volunteer Fire Service when they are supposed to buy a firefighting vehicle. The first chapters are focused on the legislation concerning firefighting vehicles and their types. Then, the authors present different options of the firefighting vehicle chassis, cockpits and bodyworks selection. The price of the vehicle can be significantly increased by any additional element the given unit might be equipped with. The proper selection of all the vehicle components considerably influences the operational proceeding. In conclusion, the authors suggest the solutions that are intended to ease making the right decision while purchasing a vehicle that will serve for many years. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4806--4811
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa. UWP, Wrocław 2013.
 • Merkisz J., Tarkowski S., Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych. Eksploatacja i Niezawodność, 2011, nr 2.
 • Polska Norma PN-EN 1846-1,
 • Polska Norma PN-EN 1846-2.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Dz. U. nr 46, poz. 239).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553 z 2010 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 roku, w sprawie zakresu, warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317)
 • Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 1421 z 2014 r.).
 • Strona internetowa Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej www.cnbop.pl
 • Strona internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl
 • Strona internetowa Ratowniczy Bank Wiedzy www.srażak.pl.
 • Strona internetowa www.czerwonesamochody.pl.
 • Strona internetowa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych www.zosprp.pl.
 • Szyszko G., Droździel P., Opielak M., Organizacja, struktura, wyposażenie Lubelskiej Brygady Odwodowej. Logistyka 2014, nr 6, s. 10551-10556.
 • Szyszko G., Opielak K., Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Logistyka 2014, nr 6, s. 10557-10561.
 • Szyszko G., Opielak M. Analiza Zmian Konstrukcyjnych Pojazdów Pożarniczych w Zależności od Obowiązujących Norm. Logistyka 2014, nr
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151).
 • Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r poz. 68).
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. poz. 1137 z 2012 r. z późniejszymi zmianami).
 • Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27.12.2012. r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424016

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.