PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 19 | 9--22
Tytuł artykułu

Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Compact, a Dispersed, and a Sustainable City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój zrównoważony jest koncepcją, która wymaga uwzględnienia w procesach rozwoju konieczności zaspokojenia potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, ograniczeń, jakie stawia rozwojowi społeczno-gospodarczemu środowisko przyrodnicze oraz sprawiedliwości społecznej (wewnątrz i międzypokoleniowej). Wymaga jednocześnie, aby przyjąć jej główne założenia na różnych poziomach organizacji przestrzennej, w tym także na poziomie miasta. O efektywności podejmowanych przez władze miasta działań na rzecz rozwoju zrównoważonego decyduje w znacznej mierze jego struktura przestrzenna. Od niej bowiem uzależniona jest możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostępu do różnego typu usług (sieci handlowo-usługowej, komunikacji publicznej, usług edukacyjnych, zdrowotnych, sportowych, turystycznych, przestrzeni publicznych itp.) oraz sprawiedliwość społeczna w tym zakresie (eliminowanie wykluczenia społecznego) czy też poprawy wzajemnych relacji między rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej (w dziedzinie budownictwa, transportu itp.), racjonalnego gospodarowania zasobami (w tym zasobami terenu) i odpadami, ochrony przyrody i krajobrazu czy też efektywności ekonomicznej kształtowanych struktur przestrzennych i ich wpływu za ilość i jakość zasobów środowiska przyrodniczego. Osiągnięcie rozwoju zrównoważonego miasta wymaga więc odpowiedniego kształtowania jego struktury przestrzenno-funkcjonalnej. Inne bowiem konsekwencje z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego generować będzie zwarta struktura przestrzenna miasta, a inne rozproszona. Kwestią pozostaje jednak, jaka struktura przestrzenna miasta sprzyjać będzie w największym zakresie możliwości realizacji w praktyce założeń rozwoju zrównoważonego i jak taką strukturę należy kształtować(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development is a conception of development that takes into account the necessity to meet the needs of the present and future generations, limitations imposed on the economy by the natural environment, as well as intra- and inter-generational social justice. Its principal assumptions have to be adopted at all the various levels of territorial organisation, also that of a city. What decides about the efficiency of measures taken by the authorities of a city to ensure this type of development is largely its spatial form. It determines the possibility of meeting everyday needs of inhabitants concerning access to various types of services (the shopping and service network, public transport, educational, health, sport and tourist services, public spaces, etc.) and social justice in this field (eliminating social exclusion), as well as an improvement in the relations between socio-economic development and the state of the natural environment, especially concerning higher energy efficiency (in construction, transport, etc.), rational management of resources (including land) and waste, protection of nature and the landscape, the economic efficiency of a city's spatial form, and its impact on the quantity and quality of environmental resources. Thus, the city's sustainable development requires its spatial form to be properly organised, since the consequences generated for this type of development by a compact-city conception will be different from those of a dispersed city. It is an open question, however, whether any of those forms allows putting the assumptions of sustainable development into practice, or whether a city well-balanced in its spatial form is one that is a resultant of a compactand a dispersed city. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Alberti M., 1996, Measuring urban sustainability. "Environment Impact Assessment Review" 16.
 • Beatley T., 2000, Preserving biodensity-challenges for planners, "Journal of American Planning Association" 66(1).
 • Birkeland J., 2002, Design for sustainability. A source book of integrated eco-logical solutions, Earthscan Publication, London.
 • Breheny M.J., 1995, The compact city and transport energy consumption, "Transactions of the Institute of British Geographers. New Series" vol. 20.
 • Brundtland G.H., 1987, Our common future, WCED, Oxford University Press, Oxford. Burton E., 2000, The compact city: just or just compact? A preliminary analysis, "Urban Studies" 37(11).
 • Cervero R., 1998, The transit metropolis: A global inquiry, Island Press, Washington D.C.
 • Chojnicki Z., 1989, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, "Przegląd Geograficzny" 60(3).
 • Chojnicki Z., 1999, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Dale V.H., Efroymson R.A., Kline K.I., 2011, The land use-climate change - energy nexus, "Landscape Ecology" 26.
 • Delladetsima P.M., 2012, Sustainable development and spatial planning: some considerations arising from the Greek case, "European Journal of Spatial Development" 46.
 • Fouchier V., 1995, The ecological paradoxes of the density-nature dialectics. The case of Paris' Region, paper presented at SGB/NUREC/PRO/RMNO colloquium in Dordrecht, The Netherlands.
 • Frey H., 1999, Designing the city - towards a more sustainable urban form, E&FN Spon, London.
 • Gibbs D., 2000, Ecological modernisation, regional economic development and regional development agencies, "Geoforum" vol. 31(1).
 • Girardet H., 1992, Cities: new directions for sustainable urban living, Gaia Books, London.
 • Girardet H., 1993, Sustainability: the metabolism of London, "Regenerating Cities" 6.
 • Healey P., Shaw T., 1993, Planners, plans and sustainable development, "Regional Studies" 27(8).
 • Heinberg R., 2010, What is sustainable city?, "The Edmonton Sustainability Papers" May.
 • Jałowiecki B., 1983, Ocena stanu systemu osadniczego kraju, "Biuletyn KPZK PAN", z. 123.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.
 • Jenks M., Jones C., 2010, Issuea and contepts, [w:] Dimensions of the sustainable city, (red. M. Jenks, C. Jones, Springer, London-New York.
 • Jędraszko A., 1982, Zagadnienia zasobów mieszkaniowych w miastach i ich modernizacji oraz rewaloryzacji dzielnic śródmiejskich, "Biuletyn KPZK PAN", z. 121.
 • Koglin T., 2009, Sustainable development in general and urban context: a literature review, "Bulletin - Lund University" 248.
 • Kolipiński J., 1982, Problemy jakości życia w gospodarce przestrzennej, [w:] Gospodarka przestrzenna, morska i regionalna, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Markowski T., 2003, Warunki osiągania megaładu przestrzennego a system planowania przestrzennego, "Biuletyn KPZK PAN" z. 205.
 • Mierzejewska L., 2006, Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast, [w:] Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Mierzejewska L., 2009, Urban planning in Poland in the context of European standards, "Questiones Georgaphicae" 28B/1.
 • Mierzejewska L., 2011, Rozwój aglomeracji a proces planowania przestrzennego, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, red. W. Maik, K. Rembowska,
 • A. Suliborski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Mierzejewska L., 2015, Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, "Problemy Rozwoju Miast"(3).
 • Mierzejewska L., Parysek J., 2005, Między dezurbanizacją a reurbanizacją: nowe oblicze urbanizacji w Polsce, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mortberg U., 1989, Fauna management in an urban environment, Swedish Nature Conservation Directorate, Stockholm SNV PM 1922.
 • Nass P., 1997, Physical planning and energy use, Tano Aschehoug, Oslo.
 • Nass P., 2000, Residentioal location and transport in Frederikshavn, paper for the conference Traffic Days 2000 at Aalborg University.
 • Nass P., 2001, Urban planning and sustainable development, "European Planning Studies" vol. 9, No. 4.
 • Nass P., Sandberg S., 1996. Workplace location, modal split and energy use for commuting trips, "Urban Studies" 33.
 • Nass P., Sandberg S.L., Roe P.G., 1996, Energy use for transportation in 22Nordic towns, "Scandinavian Housing & Planning Research" vol. 13.
 • Newman P., Kenworthy J., 1989, Cities and automobile dependence: An international sourcebook, Gower, Aldeshot.
 • ODPM 2006 - Office of the Deputy Prime Minister. A common approach to creating sustainable communities: The Bristol Accord, 2006, EU Ministerial Informal on Sustainable Communities, Policy papers, ODPM Publication, London.
 • Olazabal M., Urzelai A., Garcia G., Herranz K., Abajo B., Feliu E., Santa Coloma O. Aspuru I., 2007, OIKOS: an integrated approach towards sustainable spatial planning and management, [w:] International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assesment, red. M. Horner, C. Hardcastle, A. Proce, J. Bebbington, Caledonian University, Glasgow.
 • Orrskog L., 1993, The old Trutha are exausted and the new ones have not yet been formulated, [w:] Planera för en bärkrafting utveckling, red. B. Kullinger, U.B. Stromberg, Swedish Counsil for Building Research, Stockholm.
 • Parysek J., 2003, Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna, "Biuletyn KPZK PAN" 205.
 • Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Petrişor A.I., Petrişor L.E., 2013, The shifting relationship between urban and spatial planning and the protection of the environment: Romania as a case study, "Present Environment and Sustainable Development" 7.
 • Petrişor A.I., Sarbu C.N., 2010, Dynamics of geodiversity and eco-diversity in territorial system, "Journal of Urban and Regional Analysis" 2.
 • Ricardo D., 1963, Principles of political economy and taxation, Ricard D. Irwin, Homewood.
 • Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Stępkowski J., 1981, Rewaloryzacja i modernizacja zespołów mieszkaniowych jako problem gospodarki przestrzennej, "Biuletyn KPZK PAN" z. 116.
 • Sumień T., 1992, Forma miasta - kontekst i anatomia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Shipworth D., 2002, Environmental impact mitigation is not sustainable development, "Building Research and Integration" 30.
 • Williams K., Jenks M., Burton E., 1999, How much is too much? Urban intensification, social capacity and sustainable development, "Open House International" 24(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424320

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.