PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 86 | 115--126
Tytuł artykułu

Zarządzanie sytuacją kryzysową jako weryfikator inteligencji przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Crisis Situation Management as Verifier of Company`s Intelligence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorstwa starają się przekształcać w tzw. inteligentne organizacje, których głównymi atrybutami są: wysoka wrażliwość na dochodzące sygnały zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętność szybkiego i właściwego reagowania oraz zdolność ciągłego uczenia się. Swoistym sprawdzianem poziomu inteligencji przedsiębiorstwa mogą być jego reakcja i zachowanie w sytuacji kryzysowej, która może pojawić się nagle i niespodziewanie. Celem artykułu jest próba weryfikacji atrybutów inteligentnej organizacji na podstawie oceny podejścia do kryzysu i sposobu zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. W procesie wnioskowania wykorzystano analizy literatury oraz wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ostatnich latach przez różne ośrodki.(abstrakt oryginalny)
EN
To meet the challenges of the modern knowledge-based economy enterprises try to transform into the intelligent organizations whose main attributes are: high sensitivity to incoming external and internal signals, ability to quickly and properly respond, and the ability of continuous learning. A kind of test of company`s intelligence might be his reaction and behavior in a crisis situation, which can occur suddenly and unexpectedly. Aim of this article is to attempt to verify the attributes of intelligent organizations based on assessment approach to the crisis and crisis management in companies operating on the Polish market. In the process of inference used the analysis of literature and empirical research curried out by various centers in recent years.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • 2. Budzyński W.: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2003.
 • 3. Caputa W.: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Birski A. (red.): Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • 4. Coombs W.T., Holladay S.J.: Communication and attributions in a crisis: an experiment study in crisis communication. "Journal of Public Relations Research", Vol. 8, No. 4.
 • 5. Delic K.A., Dayal U.: The Rise of the Intelligent Enterprise. "Virtual Strategist. A Journal of Strategy & Business Transformation", No. 5, Spring 2003.
 • 6. Drucker P.: Post-capitalist society. Harper Business, NY 1993.
 • 7. Foley J.: Balanced brand. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 • 8. Ginter A., Kałuża H.: Inteligentna organizacja jako źródło sukcesu organizacji na wybranych przykładach. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, s. Administracja i Zarządzanie, z. 97, 2013.
 • 9. Gorczyńska A.: Nowe technologie a kryzys finansowy - próba identyfikacji zależności. Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania SGH, nr 109, Warszawa 2011.
 • 10. Grudzewski W.M., Hejduk J.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2010.
 • 11. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • 12. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J.: Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. PARP, Warszawa 2010.
 • 13. Łaszyn A.: Komunikacja kryzysowa. Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków. Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006.
 • 14. Łobejko S.: Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. PARP, Warszawa 2009.
 • 15. Mei J., Bansal N., Pang A.: New media: a new medium in escalating crises? "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 15, No. 2, 2010.
 • 16. Mitroff I., Pearson C.: Zarządzanie sytuacją kryzysową. Business Press, Warszawa 1998.
 • 17. Nawrocki T., Zieliński M.: Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2/2014.
 • 18. Nawrocki T., Żabka A.: Działalność innowacyjna spółek giełdowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11/2011.
 • 19. Richards B.: Rethink or Else...! Creating Intelligent Organizations. "The Journal for Quality & Participation", Vol. 25, No. 4, Winter 2002.
 • 20. Rozwadowska B.: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Studio Emka, Warszawa 2002.
 • 21. Szwajca D.: Crisis Management in the Context of Rebuilding the Corporate Reputation. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 12, cz. I, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013.
 • 22. Szwajca D.: Zarządzanie kryzysem a zarządzanie ryzykiem reputacji przedsiębiorstwa, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. TNOiK, Katowice 2013.
 • 23. Wróblewski R.: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, s. Administracja i Zarządzanie, z. 87, 2010.
 • 24. Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach. Raport z badań. WSIiZ, Rzeszów 2007.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.