PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 86 | 127--137
Tytuł artykułu

Znaczenie dialogu z interesariuszami w kreowaniu reputacji przedsiębiorstwa jako inteligentnej organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Dialogue with Stakeholders in Creating Corporate Reputation as Intelligent Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka ery informacyjnej wymaga od przedsiębiorstw zarządzania opartego na inteligentnych rozwiązaniach, służących efektywnemu wykorzystywaniu posiadanej i pozyskiwanej wiedzy. Poszerzaniu i pomnażaniu wiedzy służą transfer i wymiana informacji z podmiotami otoczenia, szczególnie z interesariuszami, którzy są kreatorami reputacji firmy, a także cennym źródłem wiedzy. Inteligentne przedsiębiorstwo powinno korzystać z tego źródła, prowadząc planowy dialog oraz stosując politykę otwartości i transparentności wobec swoich kluczowych interesariuszy. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia dialogu z interesariuszami w procesie budowania reputacji przedsiębiorstwa jako inteligentnej organizacji oraz ocena stopnia wykorzystania tego instrumentu przez polskie podmioty gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The economy of the information age requires enterprise management based on intelligent solutions serving the effective use of knowledge possessed and abstracted. Expanding and increasing knowledge serve the transfer and exchange information with environment, especially with stakeholders who are the creators of the company`s reputation, as well as a valuable source of knowledge. Intelligent enterprise should benefit from this source, leading the planned dialogue and applying a policy of openness and transparency towards their key stakeholders. The aim to this article is to point out the importance of dialogue with stakeholders in the process of building company`s reputation as an intelligent organization and assess the degree of use of this instrument by Polish business entities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Caputa W.: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Birski A. (red.): Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • 2. Dialog z interesariuszami. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011, www.odpowie dzialny biznes.pl/public/files/Dialog_z_interesariuszami.pdf.
 • 3. Dialog z interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i być wysłuchanym. PARP, 2014, www.odpowiedzialnafirma.pl;
 • 4. Foley J.: Balanced Brand. How to Balance the Stakeholders Forces that Can Make or Break Your Business. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 • 5. Fombrun Ch.J., van Riel C.B.M.: The Reputation Landscape. Corporate Reputation Review, No. 1-2, 1997.
 • 6. Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C.: Managing for Stakeholders. Survival, Reputation and Success. Yale University Press, Boston 2007.
 • 7. Grucza B. (red.): Podręcznik Angażowania Interesariuszy. Tom 1. Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2012.
 • 8. Grzybek M.: Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacja mi-z-interesariuszami-jako-jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/ [25.02.2013].
 • 9. Kromer B.: Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania inteligentnej organizacji. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, z. 2, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • 10. Nawrocki T.: Financial reporting quality in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings, Vol. 2, 2014.
 • 11. Stor M.: Komunikowanie w organizacji, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo Naukowe C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • 12. Szwajca D.: Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy, [w:] Kosiń P. (red.): Przedsiębiorstwo XXI wieku  doświadczenia i perspektywy zarządzania. "Studia Ekonomiczne", nr 202/ 2014, s. 90-99.
 • 13. Szwajca D., Gorczyńska A.: Communication of company with the environment in process building reputation. "Journal of Knowledge Society", No. 2/2013.
 • 14. Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna  postawa, mimika, gest. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • 15. www.AA1000.pl.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.