PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 141--154
Tytuł artykułu

Wymiary klimatu pracy zespołowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Team Climate Dimensions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej klimatu pracy zespołowej i narzędzi do oceny tego konstruktu, które ma stanowić przygoto-wanie do opracowania polskojęzycznego kwestionariusza do pomiaru poten-cjału innowacyjnego zespołów, wynikającego z klimatu pracy zespołowej. Istotne jest wobec tego sprecyzowanie definicji oraz modelu klimatu, który sprzyja generowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań, gdyż dostępne w literaturze modele różnią się zarówno liczbą czynników jak i zakresem, który obejmują. Wyjaśniając pojęcie klimatu pracy zespołowej Andersen i West [Andersen, West 1998, s. 236] wskazują na dwa możliwe podejścia. W pierwszym inter-pretuje klimat jako indywidualny schemat poznawczy związany z percepcją środowiska pracy przez danego pracownika. W podejściu drugim klimat ro-zumiany jest jako wspólna dla wszystkich pracowników percepcja funkcjonu-jących w ich otoczeniu procesów, zasad działania i obowiązujących procedur. Takie rozumienie klimatu, promowane przez wielu autorów, zakłada koniecz-ność ustalenia minimalnego poziomu zgodności, który pozwoliłby na ocenę klimatu. Stąd zakłada się zasadność diagnozowania go nie na poziomie całych organizacji, a raczej grup zadaniowych. Cechą charakterystyczna tych zespo-łów jest koncentracja na wykonaniu zadania, regularność podejmowanej współpracy i interakcji pomiędzy członkami, oraz wynikająca z nich współza-leżność kreująca potrzebę ustalenia wspólnych znaczeń i wzorców zachowań. Są to jednocześnie konieczne, choć niewystarczające warunki tworzenia klima-tu pracy zespołowej, dynamicznego czynnika istotnego dla efektywności pracy zespołowej.(fragment tekstu)
EN
The article describes the concept of team climate as the deter-minant of team performance and innovativeness. The six team climate models are presented and analyzed to compare the main factors they suggest that the team climate consists of. The new five-dimensions model was proposed. It includes the following factors: support based on trust, support for innovation, responsibility, vision and reward. Some team cli-mate questionnaires are also indicated. Team Climate Inventory (TCI) by Anderson and West and its possible applications are described more pre-ciously, because it is suggested to be the basis of polish version of team climate questionnaire.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Acuña S.T., Gomez M., Juristo N. (2008), Towards understanding the relationship between team climate and software quality - a quasi-experimental study, "Empir Software Eng", 13.
 • Agrell A., Gustafson R. (1994), The Team Climate Inventory (TCI) and group innovation: A psychometric test on Swedish sample of work groups, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 67.
 • Andersen N.R., West M. (1998), Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory, ",Journal of Organizational Behavior", 19.
 • Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 • Burch G.St.J., Andersen N. (2004), Measuring person-team fit: development and validation of the team selection inventory, "Journal of Managerial Psychology", 19 nr 4.
 • Gellert M., Nowak C. (2008), Zespół, GWP, Gdańsk.
 • Gil F., Rico R., Alcover C.M., Barrasa Á. (2005), Change-oriented leadership, satisfaction and performance in work groups, "Journal of Management Psychology", 20 nr 3/4.
 • Holloway J.B. (2012), Leadership behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a Non-profit Organization, "Emerging Leadership Journeys", 5, nr 1.
 • Kivimäki M., Kuk G., Elovainio M., Thomson L., Kalliomäki-Levanto T., Heikkilä A. (1997), The Team Climate Inventory (TCI) - four or five factors? Testing the structure of TCI in sample of low and high complexity jobs, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 70.
 • Kivimäki M., Elovainio M. (1999), A short version of the Team Climate Inventory: Development and psychometric properties, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 72.
 • Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 • Kożusznik B. (2010), Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, [w:] Spendel Z. (red), Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Lin C.Y-Y., Liu F-Ch. (2012), Across-analysis of organizational creativity climate and perceived innovation. Team mediating effect of work motivation, "European Journal of Innovation Management", 15, nr 1.
 • Loewen P., Loo R. (2004), Assessing team climate by qualitative and quantitative approaches. Building the learning organization, "The Learning Organization, 11, nr 3.
 • Loo R., Loewen P. (2003), The typology of self-management teams based upon team climate: examining stability and change in typologies, " Team Performance Management: An International Journal", 9, nr 3/4.
 • Perry C. (2010), Validating a work group climate assessment tool for improving the performance of public health organizations, "Human Resources for Health", 3:10.
 • Rentsch J.R. (1990), Climate and Culture: Interaction and Qualitative Differences in Organizational Meanings, "Journal of Applied Psychology", 75, nr 6.
 • Somech A., Drach-Zahavy A. (2011), Translating Team Creativity to Innovation Implementation: The role of Team Composition and Climate for Innovation, "Journal of Management, vol.XX, nr X.
 • Szopik K. (2008) Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 1.
 • Van Vianen A.E.M., De Pater I.E., Bechtold M.N, Evers A. (2010), The strength and quality of climate perceptions, "Journal of Managerial Psychology", 25, nr 1.
 • Xue Y., Bradley J., Liang H. (2011), Team climate, empowering leadership, and knowledge sharing, "Journal of Knowledge Management", 15, nr 2.
 • Patterson M., Warr P., West M., Organizational Climate and Company Productivity: The Role of Employee Affect and Employee Level, [online], London School of Economics and Political Science, [2.02.2013], http://eprints.lse.ac.uk/19977/1
 • http://atrium.haygroup.com/pl/our-products/leadership-how-it-works.aspx [16.02.2013]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424396

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.