PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 T.1 Zarządzanie | 23--34
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Age Management and its Role in the Strategy of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiekiem łączy się ściśle ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż zgodnie z jej zasadami organizacja jest zobowiązana do realizacji działań pozwalających na racjonalne wykorzystanie potencjału pracowników z różnych grup wiekowych. Jeżeli w miejscu pracy stworzy się pracownikom równe szanse, to stanie się to jednym z istotnych elementów prowadzących do budowy przewagi konkurencyjnej organizacji. Ważne jest przy tym, by każdy pracownik miał poczucie tego, że jest tak samo ważny dla organizacji niezależnie od posiadanej wiedzy, zajmowanego stanowiska czy lat pracy i życia. W artykule przedstawiono system zarządzania wiekiem, biorąc pod uwagę te obszary, na których jest on realizowany. Ponadto, zwrócono uwagę na przydatne narzędzia, które należy świadomie stosować w celu efektywnego zarządzania wiekiem pracowników. Zaprezentowane narzędzia wzajemnie się uzupełniają, tworząc system zintegrowanych działań, co pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem są złożone i obejmują wiele aspektów, w artykule skoncentrowano się na problematyce dotyczącej wykorzystania potencjału pracowników określanych w literaturze przedmiotu jako 50+. Z uwagi na kryzys demograficzny, z którym boryka się Europa i także Polska, temat ten staje się niezwykle aktualny w kształtowaniu polityki kadrowej współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Age management is closely connected to the strategy of corporate social responsibility, because, according to its principles, organization is required to implement measures to make rational use of the potential of employees from different age groups. If the workplace creates equal opportunities for workers, it will become one of the essential elements leading to building the competitive advantage of the organization. At the same time, it is important for the employees to have the feeling that they are important for the organization regardless of their knowledge, their position or years of work and life. This article presents the agemanagement system, taking into account those areas in which it is implemented. In addition, attention is drawn to useful tools that should be consciously used to effectively manage the age of employees. Presented tools complement each other, creating a system of integrated activities, which is positively reflected in the functioning of the organization. Since the issues related to age management are complex and involve many aspects, this article focuses on issues relating to the potential of employees referred to as 50+ in the literature. Due to the demographic crisis faced by the Europe and Poland, this issue becomes highly relevant in shaping the personnel policy of modern organizations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Cable D.M., The Oxford Handbook of Recruitment, Oxford University Press, New York 2013.
 • Cappelli P., Novelli B., Managing the Older Worker: How to Prepare for the New Organizational Order, Harvard Business Press, Cambridge 2013.
 • Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, red. A. Szcześniak, Warszawa 2013, www.zostanmentorem.pl (25.01.2015).
 • Gawron M., Milewska J., Rozwój i awans pracowników w wieku 50 plus, w: Człowiek - najlepsza inwestycja. Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+, red. P. Woszczyk, M. Czarnecka, HRP, Łódź 2013.
 • Field J., Burke R.J., Cooper L.C., The Sage Handbook of Aging, Work and Society, Sage Publications, London 2013.
 • Hedge J.W., Borman W.C., The Oxford Handbook of Work and Aging, Oxford University Press, New York 2012.
 • Kuciński M., Rutkiewicz M., Zarządzanie wiekiem sposobem aktywizacji osób 50+, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 • Liwiński J., Sztanderska U., Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, red. J. Liwiński, U. Sztanderska, PARP, Warszawa 2010.
 • Michalski E., Zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • Polak-Sopińska A., Adaptacja stanowisk pracy do możliwości i potrzeb pracowników 50+, w: Człowiek - najlepsza inwestycja. Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+, red. P. Woszczyk, M. Czarnecka, HRP, Łódź 2013.
 • Ruschak K., Corporate Social Responsibility: Corporate Social Responsibility and the Theories it Generates From, (Diploma Thesis), GRIN Verlag, Santa Cruz 2012.
 • Szydłowska-Biskup K., Kultura etyczna w firmie, http://biznesodpowiedzialnie.blog.pl/tag/ nutricia/ (25.01.2015).
 • Taylor P., Older Workers in an Ageing Society: Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Chaltenham-Northampton 2013.
 • Worach W., CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi, www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ csr-w-zarzadzaniu-zasobami-ludzkimi (25.01.2015).
 • Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 • Zięba A., Szuwarzyński A., 50+ zarządzanie wiekiem, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424398

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.