PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 1 | 7--24
Tytuł artykułu

Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Price and Quality Competitiveness of Polish Food Producers in the German Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest identyfikacja i ocena strategii konkurowania polskich producentów żywności na rynku niemieckim w latach 2004-2014. W tym celu zastosowano dwie metody badania konkurencyjności cenowo-jakościowej, tj. wskaźniki cen relatywnych w polskim eksporcie na rynek niemiecki względem konkurentów z innych krajów oraz wskaźniki jakościowo-cenowe według koncepcji K. Aigingera. Analizą objęto produkty rolno-spożywcze (działy 01-24 według klasyfikacji HS). Przeprowadzone badanie wykazało, że w latach 2004-2014 źródłem wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec były głównie przewagi cenowe polskich producentów żywności. Nie bez znaczenia były również przewagi o charakterze jakościowym, jednakże w analizowanym okresie tylko nieznacznie zmniejszyła się luka jakościowa między polską ofertą eksportową produktów rolnospożywczych na rynku niemieckich a ofertą konkurentów z innych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify and to evaluate the competing strategies of Polish food producers in the German market in 2004-2014. Two research methods were employed, that are relative price indices in Polish agri-food export to Germany in regard to the other competitors as well as price and quality indices by Aiginger. The analysis covers the agri-food products (chapters 01-24 by HS classification). The research results show that in 2004-2014 price advantages of Polish food producers were the main source of increase of the Polish agri-food export to Germany. The quality advantages were also important, however, during the period in question the quality gap between Polish agri-food products in German market and agri-food products of the other competitors only slightly diminished. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Aiginger, K. (1997). The use of unit values to discriminate between price and quality competition. Cambridge Journal of Economics nr 21, 571-592.
 • Aiginger, K. (1998). Unit values to signal the quality position of CEECs, w: Wolfmayr, Y. (red.), The Competitiveness of Transition Countries. OECD Publishing, 93-121.
 • Aiginger, K. (2000). Europe's Position in Quality Competition, w: Competitiveness Report 2000. European Commission, Brussels.
 • Ambroziak, Ł. (2013). Price and quality competition strategies of Polish agri-food products exporters, w: The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings, September 19-21, 2013, Prague, ed. T. Löster and T. Pavelka, Libuše Macáková, Melandrium, 22-32.
 • Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2012). Jakościowo-cenowe wskaźniki konkurencyjności w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Bossak, J.W. (2008). Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Michalski T., Piech K. (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Burzyński, W. (2000). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową, w: Kotyński J. (red), Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom I. IKCHZ, Warszawa.
 • Burzyński, W., Jasiński, L. (1996). Analiza poziomu cen osiąganego przez eksporterów polskich na rynku niemieckim w latach 1992-1994, w: Polska polityka handlu zagranicznego 1995-1996. IKCHZ, Warszawa.
 • Burzyński, W., Marczewski, K., Wojnar, J. (1997). Analiza cen osiąganych przez eksporterów polskich i konkurentów z krajów Unii Europejskiej na rynku niemieckim w latach 1992-1995, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1996-1997. IKCHZ, Warszawa.
 • Duchnowska, E. (2014). Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskiego handlu zagranicznego, w: Marczewski K. (red.), Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Dulleck, U., Foster-McGregor, N., Stehrer, R., Wörz, J. (2004). Dimensions of Quality Upgrading in CEECs, wiiw Working Paper, no 29, Wien.
 • Gavrilescu, C., Voicilaş, D.-M. (2014). Changes in the Romanian agrifood trade competitiveness in the postaccession period. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development nr 36, 823-834.
 • Greenaway, D., Hine, R., Milner, C. (1994). Country specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the United Kingdom. Weltwirtschaftliches Archiv nr 130(1), 77-100.
 • Nielson, J. (2000). Price-quality competition in the exports of the Central and Eastern European Countries. Intereconomics nr 35(2), 94-101.
 • Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Stiglitz, J. E. (1987). The causes and consequences of the dependence of quality price. The Journal of Economic Literature nr 25, 1-48.
 • Szczepaniak, I. (2014). Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolnospożywczymi, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Szczepaniak, I., Tereszczuk, M. (2015). The improvement in the international competitiveness of the Polish food sector and its support with public funds during Poland's membership, referat wygłoszony na konferencji: LII Annual Conference Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Rome-Viterbo, 17-19 września 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.