PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 175--182
Tytuł artykułu

Wpływ intuicji na proces podejmowania decyzji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Intuition on Decision Making Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz powszechniej akceptowany jest fakt, że poza poznaniem racjonalnym istnieje również inne równorzędne źródło poznania - intuicja. Większość au-torów postuluje, iż przełomowe decyzje nie powstają w wyniku powolnego procesu racjonalnego wnioskowania, lecz są konsekwencją przeczucia, które nie do końca można precyzyjnie wyjaśnić [Galata 2004, s. 69]. Wzrost zainteresowania problematyką wykorzystania intuicji w procesach decyzyjnych, który można obserwować od końca lat 90. XX wieku jest konse-kwencją niskiej efektywności tradycyjnych modeli podejmowania decyzji, które nie pozwalają na przewidywanie zachowań i zdarzeń oraz odkryć w dzie-dzinie psychologii ewolucyjnej wskazujących na rolę i znaczenie intuicji. Poza tym zauważyć należy, że cechy otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje takie jak złożoność, zmienność, nieprzewidywalność oraz warunki, w których podejmowane są decyzje związane z presją czasu i brakiem pełnej informacji wymuszają oparcie procesów decyzyjnych w większym stopniu na intuicji niż racjonalnej analizie. Zasadne zatem staje się poszukiwanie odpo-wiedzi na pytanie czy wykorzystanie intuicji w procesie podejmowanie decyzji zawsze prowadzi do trafnych wyborów?(fragment tekstu)
EN
There is a growing interest in the intuition in a field of manage-ment especially in the aspect of decision making process. The reason of this interest is a consequence of growing complexity and changeability of business environment and conditions in which contemporary mannagers are forced to make decisions (pressure of time, lack or excess of infor-mation). All these factors cause that realization of decision making pro-cess according to rational model of decision making is difficult or some-times impossible. The right solution of this problem seems to be an appli-cation of intuition in decision making process. On the basis of these delib-erations very important question emerges: does intuition always contribute to right choices? The main goal of this article is to take part in the discussion about the in-fluence of the intuition on decision making process. This goal the author tries to achieve by analyzing advantages and disadvantages of application of the intuition in decision making process. The article consists of two main parts. In the first one the intuition is presented as relevant element of decision making process. In the other part of the article the author indi-cates arguments that confirm that intuition might be the cause of serious cognitive mistakes that can badly influence on decision making process.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bolesta-Kukuła K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Drucker P. (1993), Managing for results, HarperCollins, New York.
 • Evans J.St.B.T. (2010), Intuition and Reasoning: A Dual-Process Perspective, "Psychological Inquiry", 21.
 • Frederick S. (2005), Cognitive reflection and decision making, "Journal of Economic Perspectives", 19 (4).
 • Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa.
 • Gigerenzer G. (2007), Gut feelings, UK: Penguin, London.
 • Isenberg D. (1984), How Senior Managers Think, "Harvard Business Re-view", November-December.
 • Kahneman D., Lovallo D., Sibony O. (2012), Zanim podejmiesz ważną decy-zję, Harvard Business Review Polska, Marzec.
 • Khandelwal P., Taneja A. (2010), Intuitive Decision Making in Management, "The Indian Journal of Industrial Relation", vol. 46, no 1, July.
 • Klein G. (2003), Intuition at work: Why developing your gut instincts will make you better at what you do?, Currency, Doubleday, New York.
 • Lieberman M.D. (2009), What zombies can't do: A social cognitive neurosci-ence approach to the irreducibility of reflective consciousness, [w:]. Evans J.St.B.T, Frankish K. (red.), In two minds: Dual process and beyond, UK: Oxford Press, Oxford.
 • Podejmowanie decyzji. 5 kroków do lepszych decyzji, (2011), Harvard Busi-ness Essentials, MT Business Ltd., Warszawa.
 • Rosanoff N. (2000), Cracking the Intuition code: Understanding and Mas-tering your Intuitive Power, Tata Macgraw-Hill, India.
 • Shaw P. (2010), Podejmowanie trudnych decyzji. Osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu, Wolters Kluwer Polska sp.z o.o, Warszawa.
 • Stanovich K.E. (2010), Rationality and the reflective mind, NY: Oxford Uni-versity Press, New York 2010.
 • White R. (2004), Instinct and Intuition Are Crucial to the Art of True Leader-ship, "Charlotte Business Journal", October 29/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.