PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 3 Zarządzanie organizacjami publicznymi | 267--280
Tytuł artykułu

Kwalifikacja czynników stymulujących proinnowacyjną kulturę organizacyjną w szpitalu - wyniki badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Qualification of Factors Stimulating Pro-innovative Organizational Culture in a Hospital - Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W większości współczesnych organizacji, w tym również szpitali, innowacje są nieuniknione. Jednocześnie trudno rozpatrywać tę problematykę w oderwaniu od personelu, którego zaangażowanie odgrywa kluczową rolę w kreowaniu innowacyjności. Z kolei poziom zaangażowania może być wynikiem określonych czynników kulturowych występujących w organizacji. Uzasadnione zatem wydaje się poszukiwanie związków pomiędzy innowacjami a kulturą organizacyjną. Istnieje wprawdzie kilka doniesień opisujących relacje między tymi kategoriami, ale są to zasadniczo pojedyncze analizy przypadków dotyczące sektora prywatnego. Brak jest natomiast badań potwierdzających występowanie takich związków w sektorze publicznym, w którym kryteria pomiaru efektywności organizacji są odmienne od przedsiębiorstw i koncentrują się w swojej istocie na rozwiązywaniu problemów społecznych. Należy tu podkreślić szczególną rolę publicznych szpitali, która wynika z charakteru udzielanych usług oraz wymaganego zaangażowania zasobów, w tym zasobów ludzkich. Ponadto publiczne szpitale działają w wyjątkowo skomplikowanych warunkach otoczenia, które wywiera coraz większą presję na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług. Presja ta, choć może nie bezpośrednio, dotyczy również wdrażania i upowszechniania różnego rodzaju innowacji, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój szpitali i poprawę dostępności pacjentów do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Celem niniejszej publikacji jest określenie relacji pomiędzy kulturą organizacyjną a skłonnością publicznych szpitali do innowacji oraz próba zdiagnozowania czynników kulturowych stymulujących innowacyjność w publicznych szpitalach. W związku z powyższym przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz sformułowano teoretyczny model, który następnie poddano weryfikacji empirycznej w kilku publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa podlaskiego.(fragment tekstu)
EN
The primary objective of this paper is to determine the relationship between organizational culture and the tendency of public hospitals to innovate. The literature, although a few reports describe organizational structure of innovation, there is no empirical evidence for that finding. It should be added that literature reports mainly concern the private sector, which in its essence is different from the public sector. Empirical verification is based on the selection of statistical methods that were used to build models showing the relationship between organizational culture and the tendency of public hospitals to innovate. As a result of empirical research conducted for the purposes of this study, sets of factors that determine the development of innovation-oriented behaviour of public hospitals operating in Poland were established.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • ---
 • Arad S., Hanson M.A, Schneider R. J. (1997), A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, "The Journal of Creative Behaviour", 31 (1), ss. 42-58.
 • Barret R. (1997), Liberating the corporate soul, "HR Focus", Vol. 74, No. 4, ss. 15-16.
 • Chatman J.A. and Jehn K.A. (1994), Assessing the relationship between industry characteristics and organizational culture: how different can you be?, "Academy of Management Journal", 37 (3): 522-53.
 • Damanpour F., Evan W. (1984), Organizational innovation and performance: the problem of organizational lag, "Administrative Science Quarterly", Vol. 29 No. 3, ss. 392-409.
 • Dobni C.B. (2008), Measuring innovation culture in Organizations. The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis, "European Journal of Innovation Management", 11 (4): 539-559.
 • Filipczak B. (1997), It takes all kinds: creativity in the work force, "Training", 34 (5), ss. 32-40.
 • Frohman M., Pascarella P. (1990), Achieving purpose-driven innovation, "Industry Week", 239 (March 19), ss. 20-24.
 • Kimberly J.R., Evanisko M.J. (1981), Organizational innovation: the influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations, "Academy of Management Journal", Vol. 24, ss. 689-713.
 • Koc T., Ceylan C. (2007), Factors impacting the innovative capacityin large-scale companies, "Technovation", 27 (3): 105-14.
 • Lock E.A., Kirkpatrick S.A. (1995), Promoting creativity in organizations, [w:] Ford C.M., Gioia D.A. (Eds), Creative Action in Organizations: Ivory Tower Visions and Real World Voices, Sage, London, ss. 115-120.
 • Martins E., Martins N (2002), An organisational culture model to promote creativity and innovation, "Journal of Industrial Psychology", 28 (4), 58-65.
 • Martins N. (1987), Organisasie kultuur in 'n finansiële instelling/Organisational culture in a financial institution (DPhil thesis), Pretoria: University of Pretoria.
 • Mayondo F., Farrell M. (2003), Cultural orientation: its relationship with market orientation, innovation and organizational performance, "Management Decision", 41 (3): 241-249.
 • Martins E.C., Terblanche F. (2003), Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management", 6 (1): 64-74.
 • Rogers E.M. (2003), Diffusion of innovations (5th ed.), New York: Free Press.
 • Shaw R.B. (1997), Trust in the balance: Building successful organizations on results, integrity and koncern, San Francisco: Jossey-Bass, (The Jossey-Bass business and management series), ss. 120.
 • Shattow M. (1996), Out of the blue, "Electric Perspectives", 21 (3), ss. 44-54.
 • Siguaw J.A., Simpson P.M., Enz C.A. (2006), Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study and Integration of Innovation Research, "The Journal of Product Innovation Management", 23: 556-574;
 • Subramanian A., Nilakanta S., Organizational innovativeness: Exploring the relationship between organizational determinants of innovation, types of innovations, and measures of organizational performance; "Omega", Volume 24, Issue 6, December 1996, ss. 631-647.
 • Tushman M.L., O'Reill (1997), Winning through Innovation: A practical Guide to Learning Organisational Change and Renewal, Harvard Bussines School Press, Boston, s. 115.
 • Zhou K.Z., Gao G.Y., Yang Z., Zhou N. (2005), Developing strategic orientation in China: Antecedents and consequences of market and innovation orientations, "Journal of Business Research", vol. 58, 2005, ss. 1049-1058.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424498

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.