PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 3 Zarządzanie organizacjami publicznymi | 239--250
Tytuł artykułu

Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Issues of Risk Analysis in Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania wybranej metody analizy ryzyka w procesie zarządzania kryzysowego. Analizy oparto zarówno na studiach literaturowych, jak i badaniach empirycznych. Objęły one charakterystykę roli, uwarunkowań oraz problemów mogących wystąpić podczas analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. W badaniach założono, że nie istnieje jedyna, optymalna do stosowania metoda analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Badania teoretyczne przeprowadzono przy wykorzystaniu metody desk research, która objęła literaturę polską i zagraniczną, akty prawne oraz dokumenty strategiczne. Z kolei analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń została przeprowadzona na podstawie badań zrealizowanych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego. Badanie to przeprowadzono w 2011 r. z pomocą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wykorzystano w tym celu kwestionariusz ankiety, który zbudowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz konsultacji z praktykami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym. Badania objęły wszystkie komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa śląskiego (31 jednostek). W konsekwencji sformułowano uogólnienia w zakresie problematyki analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.(fragment tekstu)
EN
Crisis management is an integral part of the national security and focuses on prevention, fight and control of threats and crisis situations. It bases on theory of public management. In process of crisis management risk analysis is one of the activities undertaken in the prevention phase. The aim of this analysis is identification of threats and estimation of their potential consequences and possibility of occur. This results are the basis for planning, decision-making and conducting activities. However, there is no single appropriate methodology of risk analysis in the crisis management on account of many factors such as organizational, environmental and situational conditions. These conditions have specific and individual character. Presentation the possibility of using one of risk analysis methods in the crisis management process is a goal of this article. This goal will be achieved on the basis of desk research methodology and the results of empirical research conducted in 2011 in units of the State Fire Service in Silesian Region.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Findelsen W. (red.) (1985), Analiza systemowa - podstawa i metodologia, PWN, Warszawa.
 • Gryz J., Kitler W. (2007), System reagowania kryzysowego, Adam Marszałek, Toruń.
 • Jajuga K. (2007), Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Jakubczak R., Rycerski W., Cabaj K. (2009), Podstawy zarządzania kryzysowego w aglomeracji, [w:] Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa.
 • Jedynak P., Szydło S. (1997), Zarządzanie ryzykiem, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.
 • Kosowski B. (2006), Prognozowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej, Kraków.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Lorenc H., Ostrowski J., Tuszyńska I., Mazur A. (2009), Zagrożenia klęskami żywiołowymi, [w:] Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa.
 • Najgebauer A., Antkiewicz R., Pierzchała D. (2009), Koncepcja systemu wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, [w:] Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa.
 • Paltrinieri N., Dechy N., Salzano E., Wardman M., Cozzani V. (2012), Lessons Learned from Toulouse and Buncefield Disasters: From Risk Analysis Failures to the Identification of Atypical Scenarios Through a Better Knowledge Management, "Risk Analysis", Nr 32: 1404-1419.
 • Redziak Z. (2010), Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, [w:] Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Schulz S.F., Blecken A. (2010), Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol.40, Iss:8/9, ss. 636-656.
 • Sienkiewicz P. (2005), Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, "Problemy Techniki Uzbrojenia", nr 9.
 • Sienkiewicz P. (2010), Ewolucja ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Adam Marszałek, Toruń.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2010), Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym - istota, zadania, efekty, [w:] Włodarczyk M., Marjański A., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku, współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XI, zeszyt 12, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Staniec K., Klimczak K.M. (2008), Panorama ryzyka, [w:] Staniec I., Zawiła, Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szczeponek A. (2008), Rola samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, seminarium, Katowice.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Van Wassenhove L.N. (2006), Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear, "Journal of the Operational Research Society", Vol. 57.
 • Wang J-J, (2012), Integrated model combined land-use planning and disaster management: The structure, context and contents, "Disaster Prevention and Management", Vol. 21 Iss: 1, ss. 110-123.
 • APELL 2010, Multi-Hazard Training Kit For Local Authorities - For Community Vulnerability Reduction, Prevention, and Preparedness, United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry & Economics, France; <http://www.unep.fr> 9.02.2013.
 • Biała Księga 2009, Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela; <http://www.eur-lex.europa.eu> 9.02.2013.
 • Dokument uzupełniający Białą Księgę, COM(2009) 147 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 1.4.2009; <http://www.eur-lex.europa.eu> 9.02.2013.
 • IPCC 2007, Fourth Assessment Report, Impacts, Adaptation and Vulnerability, Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge; <http://www.ipcc.ch> 9.02.2013.
 • Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (2012), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa; <http://rcb.gov.pl> 8.02.2013.
 • Pomarańczowa Księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje (2004), Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Crown, Colegate; <http://www.audyt.put.poznan.pl>9.02.2013.
 • Procedura Opracowania Raportu Cząstkowego (integralna część z arkuszem kalkulacyjnym) do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, 2010, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa; <http://rcb.gov.pl> 8.02.2013.
 • Standard zarządzania ryzykiem (2002), Federation of European Risk Management Associations, Brussels, <http://www.theirm.org> 9.02.2013.
 • Statystyki roczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, <http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2379> 25.01.2013.
 • Statystyki roczne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, <http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/pl/index/html/id:7/Statystyka_roczna> 25.01.2013.
 • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego (2010), Zadanie: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych, Koordynator: dr hab. prof. IMGW, Mirosław Miętus, Warszawa - Gdynia - Kraków - Wrocław - Poznań; <http://klimat.imgw.pl> 9.02.2013.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym (2004), Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, Wydawnictwo Bentley Jennison, Warszawa; http://www.ryzykooperacyjne.eu 9.02.2013.
 • Zarządzanie ryzykiem, informacje ogólne (2011), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych; <http://www.mf.gov.pl> 9.02.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.