PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 101--119
Tytuł artykułu

Problemy partycypacji społecznej w Polsce i ich wpływ na politykę publiczną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social participation problems in Poland and the way they influence public policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje problematykę partycypacji społecznej w Polsce w kontekście jej znaczenia dla polityki publicznej. Omawia bariery, które ograniczają rozwój partycypacji. Dostrzega je w sposobie funkcjonowania systemu demokracji ("wadliwa demokracja" wg rankingu Democracy Index) oraz po stronie dialogu (m.in. wyodrębnienie nurtów dialogu społecznego i obywatelskiego, co jest nietypowe, jak na zachodnioeuropejskie standardy). Za barierę uznaje również sposób postrzegania przez klasę polityczną tego, czym jest demokracja. Wywołuje on bowiem wiele konsekwencji, m.in. prowadzi do obniżania standardów funkcjonowania sfery publicznej, powielania przestarzałego modelu zarządzania państwem, niedorozwoju ram prawnych dialogu obywatelskiego czy do niskiej jakości polityki publicznej. Autor opisuje również najważniejsze zjawiska obrazujące sposoby funkcjonowania dialogu społecznego i obywatelskiego. Analizuje źródła ich obecnej kondycji, zarówno historyczne, jak strukturalne i polityczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The author addresses the social participation issue in the context of its significance to public policy in Poland. He examines the barriers limiting the expansion of participation. He notices them in the way a democracy functions ("failed democracy" according to Democracy Index), as well as in the way the dialogue has been organised (for example, two separate currents have been established - i.e. the social one and the civic one, which is quite unusual by Western European standards). He regards the politicians' perception of what a democracy is as a next barrier. As a result of that one can see lower standards of public sphere in place, antiquated public governance still in place, the underdevelopment of the legal framework for social dialogue and the low quality of policy-making. The author also describes the most important social phenomena relating to the functioning of the social and civic dialogue mechanisms. He analyses the sources of the current condition of the dialogue in terms of historical, structural as well as political factors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, red. E. Bogacz-Wojtanowicz, A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
 • Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2011.
 • Bohle D., Greskovits B, Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neororporatism: towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe, "West European Politics" 2007, No. 30 (3).
 • Debata: obywatelska partycypacja - migotanie idei?, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2014, nr 2.
 • Democracy Index, Economist Intelligence Unit, London 2013.
 • Dzieniszewska-Naroska K., Makowski G., Dysfunkcje samorządu a zróżnicowanie ról społeczno- -zawodowych radnych, w: Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, red. K. Dzieniszewska-Naroska, G. Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 • EU national economic and social councils and similar institutions, European Economic and Social Committee, Brussels 2010.
 • Gardawski J., Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce, w: Grupy interesu i lobbing, red. K. Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 2011.
 • Górniak K., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Spojrzenie Postkolonialne, "Trzeci Sektor" 2014, nr 1 (32).
 • Held D., Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 2006.
 • Janke I., Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbanie, Demart, Warszawa 2012.
 • Jasiecki K., Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.
 • Jasiecki K., Partycypacja pracownicza w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2014, nr 4 (43).
 • Krygiel P., Aktywność obywatelska w Polsce - co możemy zrobić?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015.
 • Markowski R., Demokratyczny audyt Polski 2014, Centrum Studiów nad Demokracją SWPS, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014.
 • North D. C., Thomas P., The Rise of the Western World, Cambridge University Press, Cambridge1973.
 • Orban the Unstoppable, "The Economist", 27.09.-3.10. 2014.
 • Ost D., The Defeat of Solidarity. Anger and Politics in Postcommunist Europe, Cornel University Press, Ithaca 2005.
 • Pietryka A., Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka - perspektywa pozarządowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2012.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press, New Jersey 1993.
 • Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Sartori G., Teoria Demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Saward M., Democracy, Polity Press, Cambridge 2003.
 • Schimanek T., Dialog obywatelski. Polska 2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Siedlecka E., Wkurzenie zamiast demokracji, "Gazeta Wyborcza", 27-28.06.2015.
 • Szczegóła L., Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 • Towalski R., Stosunki pracy w Europie Środkowej. Niewykorzystany potencjał, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2014, nr 2.
 • Trappmann V., Jasiecki K., Przybysz D., Institutions or attitudes? The role of formal worker representation in labour relations, w: Business Leaders and New Varieties of Capitalism in post- -Communist Europe, red. K. Bluhm, B. Martens, V. Trappmann, Routledge, New York 2013.
 • Wiaderek G., Jakość konsultacji publicznych w procesach legislacyjnych - szanse i bariery w działaniach organizacji pozarządowych i administracji publicznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa 2015.
 • Wiktorska-Święcka A., Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce. Rada Działalności Pożytku Publicznego - 10 lat doświadczeń, MPIPS, Warszawa 2013.
 • Zasady dialogu społecznego, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 • Zielona księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, red. E. Bogacz-Wojtanowicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.