PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 (1) | 21--40
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo informacji w logistyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information security in logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji w procesach logistycznych. Informacja jest bardzo ważnym aktywem niezbędnym do sprawnego realizowania zadań w każdej organizacji. W związku z tym bezpieczeństwo informacji stanowi istotny obszar zarządzania organizacjami. Procesy logistyczne wymagają stałego wsparcia informatycznego w celu przetwarzania danych niezbędnych do realizacji określonych czynności oraz usług logistycznych. Bezpieczeństwo informacji jest zagadnieniem, które będzie nadal się rozwijać wraz z postępem technologicznym oraz rosnącą liczbą użytkowników. Można domniemywać, że również procesy logistyczne będą wymagać ciągłego doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents basic issues related to information security in logistics processes. Firstly, the author presents basic issues related to information security in any organization. Moreover, the author shows the areas of information security management in logistic systems. Logistics processes require IT support to process the data necessary to carry out specific tasks. Information security is now a very important area of organizational management. It can be assumed that also the logistics processes will require continuous improvement in the area of information security. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach; Urząd Wojewódzki w Łodzi
Bibliografia
 • CobiT 4.1 Metodyka, Cele kontrolne. Wytyczne zarządzania. Modele dojrzałości, USA 2007, IT Governance Institute, s. 5, www.itgi.org
 • Coyle J. J., E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 • Dziekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, s. 387-403 [w:] M.G. Woźniak (red. nauk.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, PWN, Warszawa 2006.
 • Harrison A., R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa, 2010 r.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, wyd. 2, PWE, Warszawa 2014.
 • Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie [w:] S. Krawczyk (red.), Logistyka. Teoria i praktyka cz. 1, Difin, Warszawa 2011.
 • Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2009.
 • Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 23 czerwca 2013.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 17799 - Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007 Technika informatyczna. Zarządzanie usługami. Część 1: Specyfikacja, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-2:2007 Część 2: Reguły postępowania. Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 24762 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa, maj 2010.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 27001. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007 r.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 27005 Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa, marzec 2010.
 • Remlein P., Systemy łączności bezprzewodowej w logistyce [w:] J. Długosz, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz.1024.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 526 ze zm.
 • Skowronek Cz., Sarjusz -Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert Jr. D. R, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.