PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 (1) | 116--132
Tytuł artykułu

Rolʹ meždunarodnyh organizacij v predotvraŝenii i protivodejstvii meždunarodnomu terrorizmu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu międzynarodowemu terroryzmowi
The role of international organizations in prevention of and response to the international terrorism
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Przeprowadzenie na terytorium Ukrainy operacji antyterrorystycznej wywiera na państwie konieczność aktywniejszej integracji z istniejącym systemem współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi. Międzynarodowy system przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi gruntuje się za zasadach zapobiegania, wykrywania i przerywania aktów terrorystycznych, likwidacji lub minimalizacji skutków, które mogą powstać wskutek ich dokonania. Walka z terroryzmem przewiduje wykonanie kompleksu specjalnych działań o charakterze gospodarczym, politycznym, prawnym, operacyjnym, organizacyjnym, technicznym i innym, ukierunkowanych na usunięcie, osłabienie lub neutralizację warunków i czynników, sprzyjających dokonywaniu aktów terrorystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Conduction of antiterrorist operation on the territory of Ukraine actualizes the necessity of more active integration into the existing system of international cooperation in the prevention and response to the terrorism for our state. International system of response to the international terrorism is based on the principles of prevention, detection and cessation of terrorist acts, liquidation or minimization of consequences which may be the result of their making. In general, the fight against terrorism provides for the complex of specialized measures of economic, political, legal, operative, organizational, technical and other nature, aimed at the elimination, weakening or neutralization of conditions and factors facilitating the acts of terrorism. (original abstract)
Twórcy
 • National University of Luhansk, Ukraine
Bibliografia
 • Антипенко В.Ф. Боротьба з сучасним тероризмом : міжнародно-правові підходи [Текст] : Монографія / В.Ф.Антипенко. - К. : Націон. Бібл. Ім. В.І.Вернацького; Вид-во "ЮНОНА-М", 2002. - 723 с.
 • Авер'янов В.Б. Загальні засади теорії державного контролю та його правового регулювання [Текст] / В.Б.Авер'янов. - К. : Інститут жержави і права ім. В.М.Корецького, 2000. - 247 с.
 • Боротьба з тероризмом[Текст] : Монографія / В.Липка, Д.Никифорчук, М.Руденко. - К.: Знання України,2006. - 254 с.
 • Біленчук П., Сав'юк О. Тероризм - глобальна проблема людства [Текст] / П.Біленчук, О. Сав'юк // Юридичний вісник України. - 2006. -№ 39(587). - С. 4 - 5.
 • Международный терроризм как глобальная проблема. - Євразійський юридичний журнал, № 8 (51) 2012. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5.
 • Боротьба з міжнародним тероризмом: Нормативна база [Текст] / Упоряд. В.А.Ліпкан. - К.: Спецкнига, 2007. - 248 с.
 • Конвенція Ради Європи про попередження тероризму (2005 р.) [Электронный ресурс] - Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices?index/IdNotice:104555/Source:default
 • ШОС и безопасность на глобальном уровне [Электронный ресурс]. - Режим доступу : http://www.easttime.ru.
 • ШОС и безопасность на глобальном уровне [Электронный ресурс]. - Режим доступу : http://www.easttime.ru.
 • Протокол про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаний 7 жовтня 2002 року в м. Кишиневі, ратифікований Законом України № 1669-ІУ від 067.04.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 29. -Ст. 373.
 • Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (від 3 березня 1980 р.), ратифікована постановою Верховної Ради України № 3735-ХІІ від 5 трвня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 24. - Ст. 262.
 • Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml
 • Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.coe.int/t/dlapil/codexter/.../leaflet_terrorism_ru.pdf.
 • Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням терроризму від 09.12.1999 р. [Електронний ресуср]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=995_518/.
 • Ольшанский Д. В. Психология терроризма [Текст] / Д. В.Ольшанский. - СПб.: Питер, 2010. - 286 с.
 • Оценка реальной угрозы, исходящей от международной преступности Доклад Совета Национальной безопасности США, 2008 г. [Електронный ресурс]. - Режим доступу : // http://corruption.rsuh.ru/magazine/5-2n5-02.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.