PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 3 Zarządzanie organizacjami publicznymi | 347--357
Tytuł artykułu

Wpływ narzędzi marketingu relacyjnego na kształtowanie się mapy interesariuszy dla jednostek medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Relationship Marketing Tools for the Formation of Stakeholder Map for the Medical Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką może odgrywać koncepcja marketingu relacji w procesie zarządzania strategicznego jednostką medyczną. W artykule postawiono następującą tezę: po nakreśleniu mapy interesariuszy narzędzia marketingu relacji znajdują zastosowanie w strategicznym zarządzaniu jednostką medyczną. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano istotę koncepcji marketingu relacji oraz wybrane jej narzędzia, które według autorów artykułu mogą zostać zaimplementowane w obszar zarządzania strategicznego po nakreśleniu mapy interesariuszy jednostki medycznej. Zaznaczyć należy, że poniższy artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi jedynie wstęp do dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.(fragment tekstu)
EN
Nowadays, more and more often medical units besides classic marketing tools use "specialized" marketing concepts such as relationship marketing and social marketing. It seems that most often managers of medical units implement the concept of relationship marketing tool not only in the area of marketing of medical units, but also in other areas of their operation such as quality of services, cooperation between internal and external stakeholders, etc. The purpose of this article is to identify the role of relationship marketing in the strategic management of the medical unit.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Berry L.L. (1995), Relationship Marketing of Services-Groving Interest, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Makreting Science", 23/4.
 • Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bromiley P., Navarro P., Sottile P. (2008), Strategic business cycle management and organizational performance: a great unexplored research stream, "Strategic Organization", 6, nr 2.
 • Burda-Świerz K. (2010), Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej. Kreowanie nowoczesnej polityki personalnej, [w:] I. Rudawska, E. Urbańczyk (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 25, Bydgoszcz.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (1994), Relationship Marketing, Butterworth Heinemann.
 • Gibbons G. (2007), Budowanie programu odpowiedzialności biznesu, [w:] Biznes, tom 1: Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa.
 • Gummesson E. (2008), Total Relationship Marketing, Marketing management, relationship strategy, CRM, and a new dominant logic for the value - creating network economy, Elsevier Ltd. Butterworth - Heinemann.
 • Gustafson J. (2007), Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, [w:] Biznes, tom 1: Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa.
 • Klich J. (2000), Strategic Planning, [w:] M. Whitfield, M. Kautsch, J. Klich (red.), Managing in health services in Poland, Jagiellonian University Press, Kraków.
 • Kopycińska D. (2001), Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy - poezja teorii i proza życia, [w:] W. Gacparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing - Koncepcje marketingu w XXI wieku, REBIS, Poznań.
 • Leonard B. (1983), Relationship Marketing, [w:] Emerging Perspectives on Services Marketing, "American Marketing Association", Chicago.
 • Maranville S. (2011), The Art of Strategic Management, "Journal of Management Education", 35, nr 6.
 • Mitręga M. (2005), Marketing relacji, Teoria i Praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, ,,Journal of Marketing", vol. 58.
 • Newell S. (2007), Etyka biznesu, [w:] Biznes, tom 1: Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa.
 • Nussbaum A.K. (2009), Ethical corporate social responsibility (CSR) and the pharmaceutical industry: A happy couple?, "Journal of Medical Marketing", 9.
 • Østergaard P., Fitchett J. (2012), Relationship marketing and the order of simulation, "Marketing Theory", September, vol. 12, 3.
 • Otto J. (2004), Proces kreowania wartości dla klienta, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom II, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Payne A. (1996), Marketing usług, Warszawa.
 • Reynolds L. (2012), 'No Decision About Me, Without Me': A place for social marketing within the new Public Health architecture?, "Perspectives in Public Health", January, vol. 132, 1.
 • Rogoziński K. (1998), Nowy marketing usług, Poznań.
 • Rydel M., Ronkowski C. (1995), Marketing partnerski, "Marketing i Rynek", 9.
 • Seliga R. (2011), Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w uczelniach wyższych w Polsce na podstawie badań własnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Łódź, Tom VII, Zeszyt 5.
 • Sułkowska J., Seliga R., Sułkowski Ł. (2009), Metody marketingu relacji w sektorze usług medycznych, "Polityka Zdrowia", tom VII.
 • Sułkowski Ł. (2006), Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie".
 • Sułkowski Ł., Seliga R., Woźniak A. (2012), Kulturowe bariery zmian w polskich szpitalach - rezultaty badań, [w:] Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Surdyk J. (2007), CSR: więcej niż PR - dążenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej, [w:] Biznes, tom 1: Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa.
 • Żabiński L. (2001), Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych, [w:] Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin prof. J. Altkorna, wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.