PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 263--272
Tytuł artykułu

Istota ryzyka w procesie zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Nature in the Management Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja ryzyka w biznesie jest procesem twórczego myślenia i choć ist-nieją procedury i metody ilościowe wspomagające ten proces, to niepoparte zrozumieniem istoty ryzyka w danym kontekście sytuacji, stosowane wprost, mogą być źródłem poważnych błędów. Przyczyną problemów w identyfikacji obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie jest m. in. złożoność procesów społecz-no-ekonomicznych, zmienny charakter relacji pomiędzy determinantami pro-cesów i niedoskonałość aparatu poznawczego. Stąd proces identyfikacji ryzyka jest estymacją najbardziej prawdopodobnej miary ryzyka wyrażonej w warto-ściach pieniężnych. W tym kontekście uzasadnione jest zastosowanie zapoży-czonej od E. Husserla metodologii kolejnych przybliżeń. Metodologia przybli-żeń to dedukcyjny proces fraktalny, co oznacza, że każdy problem i każdy ele-ment problemu powinien być rozwiązywany przy zachowaniu podobnego po-rządku, począwszy od ustalenia ogólnych stosunków jakościowych pomiędzy determinantami problemu, poprzez ich selekcje, uszczegółowianie i dopełnia-nie, po precyzyjne wyliczenia i prognozy. Kolejne przybliżenia sukcesywnie zawężają i uszczegółowiają problem, wychodzą bowiem z ogólnych założeń, zmierzając w kierunku studium konkretnych przypadków.(fragment tekstu)
EN
Methods of quantitative analysis and management accountancy indicators are an indispensable tool in the process of risk management in decision-making process of the enterprise management. The first assumption of an article is that all available quantitative and accounting methods are properly used and provide numerical information resources. However, their use cannot be mechanical; interpretation of the figures is a discretionary decision-making process consists in understanding the essence of socio - economic phenomenon. The author points out to the complexity of the risk, which determines the need to treat every situation as a complex phenomenon from predictable elements manifested by variable and unpredictable form. The methodology it is deductive fractal process, which means that every problem and every element of the problem should be tackled starting from determining the general quality relations through their selection, specification and completion, up to the precise calculations and predictions. Content of the article also is a part of aforementioned methodology, because it touches the most general, almost philosophical aspects of the nature of risk in the management process of enterprise and thus constitutes an indispensable foundation for further more detailed analysis. By design, the article is the first of a series of articles which applies to risk management in business.(original abstract)
Twórcy
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Bibliografia
  • Bernstein P.L. (1997), Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Wig-Press Warszawa.
  • Duczkowska-Piasecka M. (2013), Model Biznesu, nowe myślenie strategiczne, Difin Warszawa.
  • Elder. A. (2006), Zawód inwestor giełdowy, Oficyna ekonomiczna Kraków.
  • Karczmarek T.T. (2008), Ryzyko i Zarządzanie Ryzykiem, Ujęcie Interdyscy-plinarne, Difin Warszawa.
  • Misses L. (2011), Ludzkie Działanie, Instytut Ludwiga von Missesa, Warszawa.
  • Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Tworzenie Modeli Biznesowych, podręcz-nik wizjonera, BMG Warszawa.
  • Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, PLACET Warszawa.
  • Slack N., Chambers S., Johnston R., Betts A. (2006), Operations and process management, Prentice Hall.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.