PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 (1) | 204--223
Tytuł artykułu

Firemná kultúra a environmentálny manažérsky systém

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kultura korporacyjna systemu zarządzania środowiskowego
Corporate culture of the system of environmental management
Języki publikacji
SK
Abstrakty
Każde działanie wiąże się z kwestią wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w ramach stosowania struktury korporacyjnej jako części prze- kształcenia w organizacji uczącej się. Szczegółowe analizy wykonywane są w zakresie kroków potrzebnych do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i jego późniejszej trwałości i poprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The contribution is dealing with the issue of implementing the system of environmental management within the application of the corporate structure as part of the transformation into a learning organization. Detailed analyses are made in the areas of steps needed to successfully implement the system of environmental management and its subsequent sustainability and improvement. (original abstract)
Twórcy
 • Czech Technical University in Prague, Czech Republic
autor
 • Technical University of Košice, Slovakia
 • Technical University of Košice, Slovakia
 • Technical University of Košice, Slovakia
Bibliografia
 • Hutla, P. - Kašingová, P. - Němec, V. Integrated Management System in civil aviation- In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, p. 94-97. ISBN 978-80-7204-891-5.
 • Socha, L., 2010. Manažérske systémy integrovaného riadenia. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-8084-608-4.
 • Piatrik, M., V. Kolár, S. Vincíková a I. Rusko, 2003. Environmentálny manažment II. Banská Bystrica: ISBN 80-8075-118-8, 128s.
 • Kachaňáková, A., Szarková,M., Thomasová, E., Podniková kultúra, Ekonóm vyda- vateľstvo, 1997, ISBN. 80-225-2258-9, 125s.
 • Koblen, I., Szabo, S., Manažment dodávateľských reťazcov v leteckom priemysle - dôležitá oblasť v rámci problematiky bezpečnosti a kvality v letectve In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve : Medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektov VEGA 1/0884/12 - Základný výskum bezpečnosti na letiskách s nedostatočne rozvinutou navigačnou in- fraštruktúrou využívajúcich GNSS, VEGA 1/0838/13 - Základný výskum tarifnej politiky na špecifickom trhu letiskových služieb : 18. - 19.4.2013, Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstve, 2013 S. 51-58. - ISBN 978-80- 554-0665-7
 • Rozenberg, R. - Begera, V. - Endrizalová, E. Zákazník ako zdroj informácií pre leteckú spoločnosť In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus, s. r. o., 2015, s. 81-83. ISBN 978-80-971908-0-4.
 • Socha, L., 2010. Úvod do manažérstva kvality. Košice: Vienala. ISBN 978-80-8126-001-8.
 • Tichá, I., 1999. Učíci se organizace. 1.vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, ISBN 80-213-0574-6
 • Inovatívna firemná kultúra učiacej sa organizácií, Dostupné na internete: <http://www.intensic.sk/inovativna-firemna-kultura/ Inovatívna firemná kultúra učiacej sa organizácií>
 • STN EN ISO 14031:2014 Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny.
 • Szabo, S., Vidová, J., Janík, V., Manažment podnikov v turbulentnom prostredí In: Manažment - teória, výučba a prax 2006. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika, 2006 5 s. - ISBN 808040299X
 • Uhnák, J. - Hospodka, J. Flight Cost Management. In: Zvyšovanie bezpečnosti v civil- nom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007, s. 111-116. ISBN 978-80-8070- 665-4.
 • Zaujímavosti normy ISO 14000 Dostupné na internete: <http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials>
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.