PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 59--76
Tytuł artykułu

Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the export performance of Polish manufacturing companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ekonometryczna identyfikacja czynników determinujących działalność eksportową polskich firm produkcyjnych. Analiza przy wykorzystaniu modelowania logitowego przeprowadzona jest na bazie danych ilościowo-jakościowych pozyskanych z połączenia danych finansowych InfoCredit z wynikami dużego badania ankietowego wykonanego metodą bezpośrednią na grupie 470 podmiotów. Uzyskane wyniki potwierdzają podstawowe tezy stawiane przez współczesną literaturę teoretyczną nurtu heterogenicznych firm. Eksporterzy różnią się od nieeksporterów m.in. wielkością, produktywnością oraz innowacyjnością. W rozpatrywanej próbie prawdopodobieństwo eksportu zależy w pierwszej kolejności od obecności kapitału zagranicznego. Jest ono jednocześnie wyraźnie wyższe dla większych oraz bardziej produktywnych podmiotów. Uzyskane rezultaty mogą stanowić przyczynek do dalszych pogłębionych badań. Powinny być również pomocne w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to econometrically identify factors determining the export performance of Polish manufacturing firms. A logit analysis is conducted based on a set of quantitative and qualitative data obtained from a combination of two databases of financial data and the results of a direct survey of 470 entities. The results confirm the basic postulates put forward within the contemporary strand of theoretical literature regarding what are known as heterogeneous firms. Exporters differ from non-exporters in a number of aspects, including size, productivity and innovation performance. In the studied sample, the probability of exports depends above all on the presence of foreign capital and is significantly higher for larger and more productive entities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
59--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Altomonte C. i in. [2013], Internationalization and Innovation of Firms: Evidence and Policy, "Economic Policy", vol. 28 (76), s. 663-700.
 • Aw B. Y. i in. [2011], R\\&D Investment, Exporting, and Productivity Dynamics, "American Economic Review", vol. 101 (4), s.1312-1344.
 • Bernard A. B. i in. [2007], Firms in international trade, "National Bureau of Economic Research", WP no.13054.
 • Bernard A. B., Jensen B. J. [2004], Why Some Firms Export, "The Review of Economics and Statistics", vol. 86 (2), s. 561-569.
 • Brander J., Krugman P. [1983], A \\\'reciprocal dumping model of international trade, "Journal of International Economics", vol. 15 (3), s. 313-321.
 • Cassiman B., Golovko E. [2011], Innovation and Internationalization Through Exports, "Journal of International Business Studies", vol. 42 (1), s. 56-75.
 • Cieślik A. i in. [2012], Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", vol.7-8, s.67-84.
 • Cieślik A. i in. [2014], The Influence of Firm Characteristics and Export Performance in Central and Eastern Europe: Comparisons of Visegrad, Baltic and Caucasus States, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 2 (1), s. 7-18.
 • Dixit A., Stiglitz J. E. [1977], Monopolistic competition and optimum product diversity, "American Economic Review", s. 297-308.
 • EFIGE [2010], The Global Operations of European Firms, The second EFIGR Policy Report, Bruegel.
 • Hagemejer J., Kolasa M. [2008], Internationalization and economic performance of enterprises:evidence from firm-level data, National Bank of Poland Working Paper no. 51.
 • Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów [2012], red. T. Brodzicki, J. Kuczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Krugman P. [1979], Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, "Journal of International Economics", vol. 9 (4), s. 469-480.
 • Krugman P. [1980], Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, "American Economic Review", vol. 70 (5), s. 950-959.
 • Maddala G. S. [1983], Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge UP.
 • Mayer T., Ottaviano G. I. [2008], The happy few: The internationalisation of European firms, "Intereconomics", vol. 43 (3), s. 135-148.
 • McFadden D. L. [1974], Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, w: Frontiers in econometrics, red. P. Zarembka, Academic Press, New York.
 • Melitz M. [2003], The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica", vol. 71 (6), s. 1695-1725.
 • Michałek J. [2010], Eksport a rozwój gospodarczy: co może wynikać dla Polski z nowej-nowej teorii handlu i analizy wymiany na poziome firm, maszynopis UW, niepublikowane, Warszawa.
 • Mikroekonometria, Modele i metody analizy danych indywidualnych [2010], red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Murray M. P. [2006], Econometrics, A modern introduction, Addison-Wesley Pearson.
 • Ottaviano G. M. [2010], New new economic geography: firm heterogeneity and agglomeration economies, "Journal of Economic Geography", vol. 11, s. 231-240.
 • Plawgo B. i in. [2014], Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Vogel A., Wagner J. [2010], Higher productivity in importing German manufacturing firms: self-selection, learning from importing, or both? "Review of World Economics", vol. 145(4), s.641-665.
 • Wooldridge J. M [2003], Introductory econometrics: a modern approach, wyd. 2, South-Western.
 • WTO [2008], World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World, World Trade Organization, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.