PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 411 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 48--58
Tytuł artykułu

Oddziaływanie rosuwastatyny poddanej działaniu czynnika termicznego z wolnymi rodnikami - zastosowanie spektroskopii EPR

Warianty tytułu
Interactions of Rosuvastatin Effected by Thermal Factor with Free Radicals - Applications of EPR Spectroscpy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie wpływu temperatury na oddziaływania rosuwa- statyny z wolnymi rodnikami. Lek ogrzewano w temperaturze 160°C (120 minut) oraz 170°C (60 minut) w profesjonalnym sterylizatorze Firmy Memmert (Niemcy). W badaniach zastoso- wano modelowy wolny rodnik DPPH. Analizowano wygaszanie sygnału EPR DPPH oddzia - łującego z testowanym lekiem. Zbadano kinetykę oddziaływania leku z DPPH. Widma EPR DPPH rejestrowano z wykorzystaniem spektrometru EPR Firmy Radiopan (Poznań) oraz sys- temu Rapid Scan Unit Firmy Jagmar (Kraków). Wyznaczono amplitudę (A) linii EPR. Stwier - dzono spadek amplitudy (A) linii EPR wolnorodnikowego DPPH wskutek oddziaływania z rosuwastatyną, dla wszystkich badanych próbek. Wygaszanie sygnału EPR wolnych rod- ników DPPH rosuwastatyny poddanej działaniu czynnika termicznego było mniejsze aniżeli dla leku nie poddanego obróbce termicznej. Potwierdzono przydatność spektroskopii EPR na pasmo X (9.3 GHz) do badania oddziaływań leków z wolnymi rodnikami(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work was to determine the influence of temperature on interactions of rosuvastatin with free radicals. The drug was heated at temperatures 160°C (120 minutes) and 170°C (60 minutes) in professional sterilizer of Memmert Firm (Niemcy). Temperatures and times of heating of the samples agree with Polish Pharmacopoeia norms for thermal sterilization of drug. The model free radicals as paramagnetic DPPH molecules were used in this study. The quenching of EPR signal of DPPH interacting with drug was analysed. Kinetics of drug - free radicals DPPH interactions was examined. EPR spectra of DPPH were measured by the use of EPR spectrometer of Radiopan Firm (Poznań) and the Rapid Scan Unit system of Jagmar Firm (Kraków). Amplitude (A) and g-factor, were determined. Spectroscopic programms of Jagmar Firm (Kraków) and the programm LabView (National Instruments, USA), were applied. Decrease of amplitude (A) of EPR line of free-radical DPPH caused by interactions with rosuvastatin, for both the drug kept at room temperature and the samples effected by thermal factor. The quenching of EPR signal of free radicals DPPH by the heated rosuvastatin was lower than for the non-heated drug. Rosuvastin heated at temperature 170°C revealed slightly high er interactions with free radicals DPPH compared to this drug heated at temperature 170°C. Usefulness of an X-band (9.3 GHz) EPR spectroscopy to examine interactions of drugs with free radicals was confirmed(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
autor
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bartosz G., 2013, Druga twarz tlenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eaton G.R., Eaton S.S., Salikhov K.M., 1998, Foundations of Modern EPR, World Scientific, Singapore-New Jersey-London-Hong Kong.
 • Farmakopea Polska X, 2014, PTFarm (01.08.2015).
 • Janiec W., 2012, Kompendium farmakologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kostowski W., Herman Z.S., 2007, Farmakologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kurzeja E., Stec M., Ramos P., Pilawa B., Pawłowska-Góral K., 2012, The influence of sterilization on free-radical generation, discoloration and the antioxidant properties of certain spice herbs, Italian Journal of Food Science, 24(3), s. 254-261.
 • Kurzeja E., Stec M., Ramos P., Pilawa B., Pawłowska-Góral K., 2013, Antioxidant properties of water extracts of sterilized and unsterilized Morus Alba L. leaves, International Journal of Food Properties, 16(4), s. 723-737.
 • Olczyk P., Ramos P., Komosinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B., 2013a, Positive effect of propolis on free radicals in burn wounds, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013 (ID 356737, s.1-12 http://dx.doi.org/10.1155/2013/356737).
 • Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Ramos P., Mencer Ł., Olczyk K., Pilawa B., 2015, Interactions of (short-cting, intermediate-acting and pre-mixed human insulins with free radicals - Comparative EPR examination, International Journal of Pharmaceutics, vol. 490, no. 1-2, s. 9-15 DOI: 10.1016/j.ijpharm (2015.05.022).
 • Olczyk P., Ramos P., Bernaś M., Komosinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B., 2013b, Application of electron paramagnetic resonance spectroscopy to comparative examination of different groups of free radicals in thermal injuries treated with propolis and silver sulphadiazine, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013 (ID 851940, s. 1-11), http://dx.doi.org/10.1155/2013/851940.
 • PN-EN 556, 2005. Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych, jako STERYLNE. Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych; PN-EN 556, 2005. Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych, jako STERYLNE. Część 2: Wymagania dotyczące wyrobów medycznych wytwarzanych w warunkach aseptycznych, Polski Komitet Normalizacyjny 2002 (in Polish), Warszawa.
 • Stankowski J., Hilczer W., 2005, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tirzitis G., Bartosz G., 2010, Determination of antiradical and antioxidant activity: Basic principles and new insights, Biochimica Polonica Acta, 57(1), 139-442.
 • Wertz J.E., Bolton J.R., 1986, Electron Spin Resonance: Elementary Theory and Practical Applications, Chapman and Hall, London.
 • Zejc A., Gorczyca M., 2008, Chemia leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424716

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.