PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 19 | 75--86
Tytuł artykułu

Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Contemporary Interpretation of the Concept of the Poznań Urban Green System in View of the Sustainable City Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poznański klinowo-pierścieniowy system zieleni, autorstwa Czarneckiego i Wodziczki, jest jednym z najbardziej trwałych elementów struktury przestrzennej miasta. Jednakże obecne procesy rozwojowe i naciski inwestycyjne są poważnym zagrożeniem dla stabilności systemu, a zapisy w obowiązujących dokumentach planistycznych, postulujące jego ochronę i wzmocnienie, mają charakter fasadowy. W obliczu rozwijających się współcześnie koncepcji - miasta zrównoważonego, zielonej infrastruktury, czy usług ekosystemów oraz konieczności implementacji europejskich rozwiązań prawnych niezbędna jest reinterpretacja "klasycznej" idei poznańskiego systemu zieleni. Dotyczy to zarówno jego struktury wewnętrznej, jak też powiązań z zasilającymi go ekosystemami zewnętrznymi(abstrakt oryginalny)
EN
The Poznań wedge-ring green system, developed by Czarnecki and Wodziczko, is one of the most permanent elements in the spatial structure of the city. However, the present development processes and investment pressure pose a serious threat to the stability of the system, while stipulations in binding planning documents, postulating its protection and enforcement, are superficial. In view of the contemporary concepts of the sustainable city, green infrastructure or ecosystem services, and the need to implement European legal solutions it is necessary to re-interpret the "classical" concept of the Poznań urban green system. This pertains both to its internal structures and ties with the supporting external ecosystems(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Czarnecki W., 1964, Planowanie miast i osiedli, t. 3: Krajobraz i tereny zielone, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Deelstra T., Boyd D., van den Biggelaar M., 2001, Multifinctional land use: an opportunity for promoting urban agriculture in Europe, "Urban Agriculture Magazine" 4.
 • Dijk T., Valk A., 2009, Regional planning for open space, Routledge, London.
 • Gałecka-Drozda A., 2014, Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczegolnym uwzględnieniem Poznania, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem A. Zachariasz, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.
 • Giecewicz J., 2005, Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych - OL PAN".
 • Jędraszko A., 1998, Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
 • Kodym-Kozaczko G., 2005, Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym w latach 1900-1990, [w:] Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 • Kodym-Kozaczko G., 2006, System zieleni w planach ogólnych Poznania w XX wieku, [w:] Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej, red. E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy, 2013, Komisja Europejska.
 • Kowalski P., 2010, Zielona infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej, "Czasopismo Techniczne" 5/107.
 • Kremer P., Hamstead Z.A., McPhearson T., 2013, A social-ecological assessment of vacant lots in New York City, "Landscape and Urban Planning" 120.
 • Kronenberg J., 2012, Usługi ekosystemów w miastach, [w:] Zrównoważony rozwój - zastosowania (3), red. T. Bergier, J. Kronenberg, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Maruani T., Amit-Cohen I., 2007, Open space planning models: A review of approaches and methods, "Landscape and Urban Planning" 81.
 • Raszeja E., 2006, Quo vadis civitas? Przestrzenno-krajobrazowe aspekty procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Poznania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka" z. 6.
 • Raszeja E, Gałecka A., 2012, Zieleń jako element wizerunku Poznania - między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Tożsamość krajobrazu miasta, red. H. Petryshyn, E. Sochacka-Sutkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin.
 • Rostański K., 2012, Natura modelowana, elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Ryszkowski L., 2005, Znaczenie funkcjonalnej analizy krajobrazu dla zagospodarowania przestrzennego, [w:] Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, red. L. Ryszkowski, A. Kędziora, Prodruk, Poznań.
 • Stiles R., 2011, Wskazowki do opracowania zagospodarowania przestrzeni miejskich. Dokument opracowany w ramach projektu "UrbSpace" (www.urbanspaces.eu), wspołfinansowanego ze środkow EFRR w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa. Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej, 2010, red. M. Matusiak, Centrum Badań Metropolitalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej z 9.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, 2014, Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.
 • Szulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Vejre H., Primdahl J., Brandt J., 2007, The Copenhagen finger plan: keeping a green space structure by a simple planning metaphor, [w:] Europe's living landscapes: essays exploring our identity in the countryside, red. B. Pedroli, A. Doorn, G. Blust, M.L. Paracchini, D. Wascher, F. Bunce, KNNV Publishing, Wageningen.
 • Yu K., Li D., Li N., 2006, The evolution of greenways in China, "Landscape and Urban Planning" 76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.