PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 1 | 164--176
Tytuł artykułu

Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie - w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Ukrainian's Knowledge Based Bioeconomy - Towards a System of Innovations' Diffusion Based on Quadruple Helix Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny stanu rozwoju sektora biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie. Jednocześnie dokonano oceny na ile obecny rozwój wpisuje się w koncepcję systemu dyfuzji innowacji opartą na modelu poczwórnej helisy, oraz wskazano na najważniejsze czynniki sprzyjające i ograniczające ów rozwój. Stwierdzono, iż Ukraina posiada znaczący potencjał czynników wytwórczych dla produkcji biomasy, który dotychczas wykorzystywany jest na potrzeby biogospodarki opartej na wiedzy w znikomym stopniu, czego główną przyczyną jest niski stopień dyfuzji innowacji, głównie w zakresie biotechnologii. Obecny rozwój w niskim stopniu oparty jest na koncepcji poczwórnej helisy, co jednocześnie stanowi o dużym potencjale wzrostu na najbliższe lata. Właściwie ukierunkowana polityka gospodarcza może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempts to assess the state of development of the knowledge based bioeconomy in Ukraine. It also aims to evaluate how the current development complies in line with the concept of innovation diffusion model based on quadruple helix, and through, identify the most important factors strengthening and limiting this development. It was found that Ukraine has significant potential of production factors, in particular biomass, which so far is in limited scale used for the needs of a knowledge-based bioeconomy that is in infancy. The main reason is the low level of diffusion of innovation, mainly in the field of biotechnology. The current development in a low degree is based on the concept of quadruple helix, which on other hands also represents a high potential of growth for the coming years. Adequately oriented economic policies would greatly affect the development of a knowledge-based bioeconomy in Ukraine. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
164--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu, Ukraina
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych і Przyrodniczych Ukrainy, Kijów, Ukraina
Bibliografia
 • Baidala, W.W. (2014). Формування системи показників оцінки рівня розвитку біоекономіки в Україні, Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), nr 1, 32-36.
 • Baidala, W.W., Bytenko, W.M. (2014). Зарубежный опыт кластеризации и возможности его применения в Украине в условиях развития биоэкономики, Науковий вісник Херсонського державного університету. nr 6. Частина 1, 152-158.
 • Bojar, M., Machnik-Słomka, J. (2014). Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 76, 99-111.
 • Carayannis, E., Barth, T., Campbell, D. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, nr1, 1-2, doi:10.1186/2192-5372-1-2.
 • Carayannis, E., Campbell, D. (2011). Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education andInnovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the "Mode 3". Knowledge Production System. Springer Science+Business Media, LLC 2011.
 • DKSU Державний комітет України (Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy) (2006). Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник.
 • Enriquez-Cabot, J. (1998). Genomics and the World's Economy. Science nr 281, 925-926.
 • Eriksson, M., Niitamo, V-P., Kulkki, S., Hribernik, K.A. (2006). Living labs as a multi-contextual R&D methodology. Proceedings of 12th International Conference on Current Enterprising - ICE 2006, Milan, Italy, June 26-28.
 • Etzkowitz, H. (2002). The Triple Helix of University - Industry - Government. Impications for Policy and Evaluation. Science Policy Institute, Working paper 2002-11.
 • Etzkowitz, H., Klofsten, M. (2005). The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development. R&D Management nr 35(3), 243-255.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review 14.
 • European Commission (2010). Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission. COM (2010) 2020 final.
 • European Commission (2014). Towards a Circular Economy. A Zero-Waste Program for Europe. Com (398).
 • Galchynska, Y., Maciejczak, M., Orlykovskyi, M. (2015). Development of bioenergy from biomass in Ukraine. Problems of World Agriculture, vol. XV, issue 4/2015.
 • Gieletycha, G. (2013a). Біомасазігріє Україну. Pobrano 15 października 2015 z: http://www.epravda.com.ua/columns/2013/06/14/379997.
 • Gieletycha G. (2013b). Перспективи біогазу в Україні. Pobrano 15 października 2015 z: http://www.epravda.com.ua/columns/2013/07/3/383399/.
 • Global Bioeconomy Summit (2015). Pobrano 10 października 2015 z: http://gbs2015.com/the-summit/.
 • Gołębiewska, B. (2011). Significance of Connections with the Environment of Agricultural Farms in Poland for Their Production and Economic Situation. Economic Science for Rural Development - Production and Taxes, (24), 40-49.
 • Gołębiewski, J. (2014). Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce (Bioeconomy as a Smart Specialization of Regions in Poland). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 15, z. 8, cz. 1, 55-69. Pobrano 16 lutego 2016 z: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-8-1.pdf.
 • Leydesdorff, L. (2004). The Triple Helix, Quadruple Helix, ...and an N-tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-based Economy? Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), University of Amsterdam. Pobrano 12 stycznia 2014 z: http://www.leydesdorff.net/ntuple/.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H. (2001). The Transformation Of University-industry-government Relations, Electronic Journal of Sociology. Pobrane 12 kwietnia 2010 z: http://www.sociology.org/archive.html).
 • Maciejczak, M. (2010). Innowacje i innowacyjność w łańcuchach żywnościowych. (w] Baczko T. (red.) Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009. Wyd. INE PAN, Warszawa, 45-51
 • Maciejczak, M. (2012). Zastosowanie modelu potrójnej heliksy w rozwoju innowacyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś Jutra, nr 11-12, 24-27.
 • Maciejczak, M. (2015a). How to analyze bioeconomy? Annals of Polish Association of Agricultural Economists and Agribusiness, vol. XVI, issue 6, 165-171.
 • Maciejczak, M. (2015b). What are production determinants of bioeconomy? Problems of World Agriculture, vol. XV, issue 4, 137-146.
 • Maciejczak, M., Galchynska, J., Orlykowskyi, M. (2015). Biomass as the primary raw material of bioeconomy in the European Union. Scientific Journal of Higher Economic-Social School in Ostroleka, issue 4/2015 (19).
 • Maciejczak, M., Hofreiter, K. (2013). How to Define Bioeconomy? Annals of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Volume 15, Issue 4, 243-248.
 • Maciejczak, M., Zakharov, K. (2011). Development of organic farming in Ukraine as a process of innovation difussion. Roczniki Naukowe SERIA, t XIII, z. 6, 136-141.
 • NORDEN (2015). Nordic Bioeconomy. Pobrano 15 października 2015 z: http://www.norden.org/en/theme/nordicbioeconomy.
 • OECD (2010). The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. Pobrano 15 października 2015 z: http://www.oecd.org/futures/ bioeconomy/2030.
 • Sheppard, A., Begley, C., Rughu, S., Richardson, D. (2011). Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview // Current Opinion in Environmental Sustainability 3, 1-3. Pobrano 15 października 2015 z: DOI 10.1016/j.cosust.2011.01.003.
 • Talavyria, M.P., Baidala, W.W. (2013). Суть, проблемыизадачиразвитиябиоэкономикивУкраине Вестник Курской Государственной Сельскохозяйственной Академии. Nr 6. Pobrano 15 października 2015 z: http://cyberleninka.ru/article/n/sut-problemy-i-zadachi-razvitiya-bioekonomiki-v-ukraine.
 • Talavyria M.P., Talavyria O.M. (2014). Розвиток біоекономіки нового покоління на науковій основі. Pobrane 15 października 2015 z: http://memjournal.agrex.gov.ua/rozvytok-bioekonomiky-novoho-pokolinnya-nanaukovij-osnovi.
 • Viaggi D. (2012). From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges. [w:] D.Viaggi, F. Mantino, M. Mazzocchi, D. Moro, G. Stefani, Bio-based and Applied Economics, nr 1, 3-11.
 • White House (2012). National Bioeconomy Blueprint, Washington DC.
 • Wicka, A. (red.) (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wicki, L., Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, nr 3, 20-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424880

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.