PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 19 | 171--183
Tytuł artykułu

Stopień satysfakcji ze studiowania w dużym mieście. Przypadek studentów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Degree of Satisfaction with Studying in a Big City Geography Students in Case Jagiellonian University in Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadaniem autora było określenie poziomu zadowolenia ze studiowania studentów geografii na UJ w Krakowie. Badano też satysfakcję respondentów z podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zadowolenie z Krakowa jako miejsca studiów. Dodatkowo w artykule uwzględniono stopień satysfakcji ich rodziców z podjęcia studiów przez młodzież na geografii na UJ I w Krakowie oraz pochodzenie społeczne na podstawie struktury wykształcenia matek i ojców. Badaną populację podzielono na 4 subpopulacje według miejsca zamieszkania. Byli to: zamieszkujący w Krakowie, strefie zewnętrznej Obszaru Metropolitalnego Krakowa, w pozostałych rejonach województwa małopolskiego oraz reszcie regionów Polski. Zdecydowaną przewagę wśród respondentów stanowiły kobiety (75% ogółu), a struktura wykształcenia rodziców (dominacja wykształcenia średniego oraz podstawowego i zasadniczego zawodowego) wskazuje na inteligencko- -robotnicze pochodzenie tej grupy. Najwięcej ankietowanych (63% ogółu) zamieszkiwało pozostałe regiony Polski położone poza województwem małopolskim. W wyniku badań stwierdzono, że wybór Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierunku studiów jest oceniany pozytywnie zarówno przez studentów, jak i ich rodziców. Osoby zamieszkałe w Krakowie i jego strefie metropolitalnej bardziej zadowolone są z kierunku studiów, z racji tego, że jest on wybierany głownie ze względu na zainteresowania i pasję, natomiast te zamieszkałe w województwie małopolskim i pozostałych regionach Polski cieszy sam fakt studiowania w Krakowie oraz na UJ(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the author was to determine the level of satisfaction with the study of geography students at the Jagiellonian University in Krakow. We examined the satisfaction of respondents with studies at the Jagiellonian University in Krakow and satisfaction as a place of study. In addition, the article includes the degree of satisfaction of parents of young people to study geography at the Jagiellonian University and Cracow and social origin on the basis of the structure of education of mothers and fathers. The study population was divided into four subsets according to place of residence. They were living in Krakow, the outer zone of Krakow Metropolitan Area, in other parts of the province. Malopolska and the rest of the Polish regions. A decisive advantage of the respondents were women (75% of the total), and the structure of education of the parents (the dominance of secondary education and basic and basic training), indicates the intelligentsia origin of this group of workers. Most of the respondents 63% of the total population of the other Polish regions located outside the malopolskie province. The research revealed that the choice of Krakow Jagiellonian University and the faculty is evaluated positively by both the students and their parents. Persons residing in Krakow and its Metropolitan Zone, are more satisfied with the course of study, due to the fact that he is chosen mainly because of the interest and passion, while those residing in the province. Lesser Poland and other Polish regions, enjoying the very fact of studying in Krakow and at the Jagiellonian University. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
171--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Dembski T., 2003, Lojalność, satysfakcja - ich znaczenie i pomiar, StartSoft Polska, Krakow.
 • Denier E., 2000, Subjective well-being. A science of happiness and proposal for a national index, "American Psychologist" 55.
 • Denier E., Lucas R.E., Oishi S., 2008, Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gierańczyk W., Duży W., 2012, Zawód geograf - atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK, [w:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, red. Z. Podgorski, E. Szkurłat, KEG PTG, Łódź-Toruń. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego t. 2, http:// repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/350/Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG t_2.pdf (dostęp 7 maja 2014).
 • Hill N., Alexander J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Jach Ł., 2012, Cele życiowe i satysfakcja z życia studentów o różnych profilach temporalnych, "Psychologia Jakości Życia" t. 11, nr 2 http://jml2012.indexcopernicus.com/issue.php?id=3847&id_issue=867524 (dostęp 21 lutego 2014).
 • Kusterka-Jefmańska M., Jefmański B., 2010, Raport z badania satysfakcji studentów Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UE we Wrocławiu. Raport cząstkowy dla kierunku ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra, http://www.ezit.ue.wroc.pl/p/jakosc/satysfakcja_ grit_2010-1.pdf (dostęp 21 lutego 2014).
 • Furtak R., Lipowski M., 2012, Analiza oferty lubelskich uczelni i możliwości jej dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy - raport z badań, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • http://strategia2020.lublin.eu/wp-content/uploads/2014/08/Analiza-oferty-lubelskich-uczelni-i-mo% C5 liwo ci-jej-dostosowania-do-aktualnych-potrzeb-rynku-pracy.pdf (dostęp 29 listopada 2015).
 • Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia - raport z badania, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, https://umcs.lublin.pl/images/media/SJK/Ogolnouniwersyteckie. badanie.JK_Wersja.ogolna.pdf (dostęp 21 lutego 2014).
 • Plucińska P., 2009., Satysfakcja z pracy, Wydawnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Łódź, http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_satysfakcja_z_pracy.pdf (dostęp 21 lutego 2014).
 • Sadurska A., Wrońska I., Walas L., Wysokiński M., Fidecki W., 2008, Satysfakcja studentów ze studiów na kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, "Problemy Pielęgniarstwa" t. 16, z. 1, 2, http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/view/23408 (dostęp 21 lutego 2014).
 • Schulz D.P., Schulz S.E., 2002, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce, 2013, raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/06 95136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (dostęp 13 lutego 2014).
 • Sokołowicz E.M., Boryczka M.E., 2011, Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Architektura i urbanistyka" nr 24, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/ bitstream/handle/11089/2697/Tozsamosc i wizerunek_sokolowicz_boryczka.pdf?sequence=1 (dostęp 30 listopada 2015).
 • Wasilewska E., 2008, Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Żuraw Ł., 2013, Motywy wyboru Krakowa uczelni oraz kierunku studiów przez studentów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń, t. 4, red. A. Zborowski, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce - Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.