PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 71--79
Tytuł artykułu

Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków

Warianty tytułu
Systemic Financial Burdens for Cooperative Savings and Credit Unions and Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od momentu wprowadzenia w 2012 r. państwowego nadzoru w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zapoczątkowano proces wdrażania nowych i modyfikowania istniejących regulacji ostrożnościowych tych instytucji, zaś wprowadzane mechanizmy bezpieczeństwa coraz bardziej upodabniają kasy do instytucji sektora bankowego. W artykule podjęto zagadnienie systemowych obciążeń finansowych kas, a więc obowiązkowo ponoszonych kosztów związanych z przynależnością do sieci bezpieczeństwa (np. kosztów nadzoru, opłat na rzecz BFG), jak i ustalonego z góry w regulacjach obowiązku określonego ulokowania wolnych funduszy. Celem opracowania stało się porównanie regulacyjnych rozwiązań systemowych obciążeń finansowych w kasach i bankach oraz przeprowadzenie symulacyjnych badań porównawczych obciążeń tych dwóch kategorii instytucji. Wraz z wprowadzaniem reformy sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zwiększono zakres systemowych obciążeń finansowych tych podmiotów, jednak ich poziom jest porównywalny do instytucji sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the sector of cooperative savings and credit unions, the process of implementing new and modifying the existing regulations was initiated by the introduction of state supervision in 2012. Currently, the Polish credit unions are becoming more and more similar to the institutions operating in the banking sector due to the safety mechanisms which are being introduced. The paper deals with the issue of systemic financial burdens of credit unions: the necessary costs associated with the safety network membership (e.g. supervisory costs, payments to the Bank Guarantee Fund), as well as the restrictions related to investing free funds. The aim of the paper was to compare the financial burdens provided by the regulatory system for credit unions and banks and to carry out simulation comparative research of burdens for those two categories of institutions. The reform of the cooperative savings and credit unions sector brought an increase in the range of systemic financial burdens of those entities, which now resembles the one applied to the banking sector institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ancyparowicz G. [2015], Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Sopot, Spółdzielczy Instytut Naukowy, s. 114.
 • BFG [2015], Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 2014, BGF, s. 26, 30.
 • Cuevas C., Fischer K.P. [2006], Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, World Bank Working Paper, No. 82.
 • Dec P., Masiukiewicz P. [2013], Podatek bankowy, Warszawa, CH Beck, s. 17.
 • Fundacja Warsaw Enterprise Institute [2015], Biała Księga SKOK, Warszawa.
 • Golec M.M. [2004], Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Golec M.M. (2014a), Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,"Bezpieczny Bank", nr 3(56).
 • Golec M.M. (2014 b), Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3(6).
 • Hannafin K.M.G, McKillop D.G. [2007], Deposit insurance and credit unions: an international perspective, "Journal of Financial Regulation and Compliance", Vol. 15, No 1.
 • Herbert A., Pawłowski Sz., Zakrzewski P. [2014], Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, C.H. Beck, s. 27-28, 136-139.
 • Hryckiewicz A., Pawłowska M. [2013], Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie i ich konsekwencje dla Polski, Materiały i Studia NBP, nr 289.
 • Koleśnik J. [2011], Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa, Difin, s. 108-109.
 • Rozporządzenie MF [2008], Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. Nr 235, poz. 1589 z poz. zm.
 • Rozporządzenie MF [2014], Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 880.
 • Rozporządzenie MF [2013], Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Dz. U. 2013 poz. 1102.
 • Srokosz W. [2011], Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa, Wolters Kluwer, s. 574-600.
 • Szczepańska O. [2005], Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 • NBP [2015], Uchwała nr 40/2015 zarządu NBP z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Dz.U. NBP z 2015 poz. 14.
 • UKNF [2015], Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, s. 3-5.
 • Ustawa [2013], Ustawa z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013 r., poz. 613 ze zm.
 • Ustawa [2009],Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,Dz. U. 2012, poz. 855, ze zm.
 • Ustawa [2016], Ustawa z dnia z 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016 poz. 68.
 • Wendziuk S. [2016], Firmy więcej zapłacą za usługi finansowe, "Puls Biznesu", nr 20 (4534), s. 12-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.