PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 411 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 59--86
Tytuł artykułu

Nanotechnologia w biomedycynie

Warianty tytułu
Nanotechnology in Biomedicine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prężnie rozwijającą się gałęzią nanotechnologii jest nanomedycyna. Cząstki w nanoskali mogą być stosowane w leczeniu i terapii w takich obszarach, jak: obrazowanie, szybka diagnostyka, regeneracja tkanek, nośniki leków. Nakłady finansowe na badania tej dyscypliny są znaczące i przewiduje się ich wzrost w najbliższym dziesięcioleciu. Wśród produktów nanotechnologicznych stosowanych w medycynie należy wymienić: liposomy, dendrymery, kropki kwantowe, nanocząsteczki metali i ich tlenki, nanokompozyty, materiały węglowe oraz pochodzenia biologicznego. W pracy podjęto próbę przybliżenia możliwości medycznego wykorzystania wszystkich nanomateriałów. Opisano ich właściwości, sposoby otrzymywania, wady i zalety oraz obecny stan prac nad zastosowaniem w medycynie. Auto- rzy podjęli także próbę przedstawienia zagrożeń związanych z wprowadzaniem produktów nanotechnologicznych do zastosowania w medycynie. Omówiono również regulacje prawne dotyczące nanotechnologii obowiązujące w Unii Europejskiej(abstrakt oryginalny)
EN
Nanomedicine is a dynamically growing sector of nanotechnology. Nanoscale particles can be used in the therapy and treatment in such areas as medical imaging, rapid diagnostic testing, tissue regeneration, drug carriers and to create entirely new medical products. Financial outlays for research in this area are significant and are expected to increase in the next decade. Among the products used in nanomedicine are liposomes, dendrimers, quantum dots, nanoparticles of metals and their oxides, nanocomposites, carbon materials and nanomaterials of biological origin. This paper attempts to describe the possible use of all nanomaterials in medicine. Properties of nanotechnology products, methods of preparation, the advantages and disadvantages and the current status of the studies on using these materials in different areas of medicine are also described. The authors present the risks associated with the introduction of nanotechnology products to use in medicine. Regulatory aspects of nanotechnology in the European Union are discussed(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alcala M.A., Shade C.M., Uh H. i in., 2011, Preferential accumulation within tumors and in vivo imaging by functionalized luminescent dendrimer lanthanide complexes, Biomaterials, vol. 32(35), s. 9343-9352.
 • Basu T., Solanki P.R., Malhotra B., 2008, Recent advances in carbon nanotubes based biosensors, Sensors, vol. 8, s. 2.
 • Bazan A., Przepiórkowska A., 2010, Liposomy naturalne alternatywą dla kosmetyki pielęgnacyjnej, Świat Przemysłu Kosmetycznego, vol. 1, s. 26-28.
 • Behan B.L., DeWitt D.G., Bogdanowicz D.R. i in., 2011, Single-walled carbon nanotubes alter Schwann cell behavior differentially within 2D and 3D environments, Journal of Biomedical Materials Research. Part A, vol. 96(1), s. 46-57.
 • Bertrand N., Wu J., Xu X. i in., 2014, Cancer nanotechnology: The impact of passive and active targeting in the era of modern cancer biology, Advanced Drug Delivery Reviews, vol. 66, s. 2-25.
 • Bryington M.S., Hayashi M., Kozai Y. i in., 2013, The influence of nano hydroxyapatite coating on osseointegration after extended healing periods, Dental Materials, vol. 29(5), s. 514-520.
 • Cegłowski M., Schroeder G., 2012, Toksykologia nanomateriałów, [w:] Schroeder G. (red.), Kosmetyki - bioaktywne składniki, Cursiva, Kostrzyn.
 • Chan W.C., Nie S., 1998, Quantum dot bioconjugates for ultrasensitive nonisotopic detection, Science, vol. 281(5385), s. 2016-2018.
 • Chen X., Schluesener H.J., 2008, Nanosilver: A nanoproduct in medical application, Toxicology Letters, vol. 176(1), s. 1-12.
 • Cho W.-S., Kang B.-C., Lee J.K. i in., 2013, Comparative absorption, distribution, and excretion of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles after repeated oral administration, Particle and Fibre Toxicology, vol. 10(1), s. 9.
 • Cho Y., Borgens R.B., 2010, The effect of an electrically conductive carbon nanotube/collagen composite on neurite outgrowth of PC12 cells, Journal of Biomedical Materials Research. Part A, vol. 95(2), s. 510-517.
 • Chu P.K., Li L., 2006, Characterization of amorphous and nanocrystalline carbon films, Materials Chemistry and Physics, vol. 96(2-3), s. 253-277.
 • Cormode D.P., Roessl E., Thran A. i in., 2010, Atherosclerotic plaque composition: Analysis with multicolor CT and targeted gold nanoparticles, Radiology, vol. 256(3), s. 774-782.
 • Costa J., 1999, Nanoparticles from low-pressure, low-temperature plasmas, [w:] Nalwa H.S. (red.), Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Academic Press, San Diego.
 • Darwish A., Hassanien A.E., 2011, Wearable and implantable wireless sensor network solutions for healthcare monitoring, Sensors, vol. 11(6), s. 5561-5595.
 • De Jong W.H., Van Der Ven L.T.M., Sleijffers A. i in., 2013, Systemic and immunotoxicity of silver nanoparticles in an intravenous 28 days repeated dose toxicity study in rats, Biomaterials, vol. 34(33), s. 8333-8343.
 • Dorocki S., Kula A., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 29(1), s. 27-41.
 • Dreaden E.C., Austin L.A., Mackey M.A., El-Sayed M.A., 2012, Size matters: Gold nanoparticles in targeted cancer drug delivery, Therapeutic Delivery, vol. 3(4), s. 457-478.
 • Franiak-Pietryga I., Ziółkowska E., Ziemba B. i in., 2013, The influence of maltotriose-modified poly(propylene imine) dendrimers on the chronic lymphocytic leukemia cells in vitro: Dense shell G4 PPI, Molecular Pharmaceutics, vol. 10(6), s. 2490-2501.
 • Frąckowiak D., Staśkowiak E., Łukasiewicz J., 2005, Kropki kwantowe w biotechnologii i medycynie, Postępy Fizyki, vol. 56(1), s. 12-19.
 • Fu S., Tian C., 2015, Nanocellulose and its application for shape-memory materials, [w:] Thakur V.K., Thakur M.K. (red.), Eco-friendly Polymer Nanocomposites, Springer India, New Delhi.
 • Fulekar M.H., 2010, Nanotechnology: Importance and Applications, IK International Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi.
 • Gao X., Yang L., Petros J.A. i in., 2005, In vivo molecular and cellular imaging with quantum dots, Current Opinion in Biotechnology, vol. 16, s. 63-72.
 • Gao Y., Gopee N.V, Howard P.C., Yu L.-R., 2011, Proteomic analysis of early response lymph node proteins in mice treated with titanium dioxide nanoparticles, Journal of Proteomics, vol. 74(12), s. 2745-2759.
 • Ge L., Li Q., Wang M. i in., 2014, Nanosilver particles in medical applications: Synthesis, performance, and toxicity, International Journal of Nanomedicine, vol. 9, s. 2399-2407.
 • Gould S.W.J., Fielder M.D., Kelly A.F. i in., 2009, The antimicrobial properties of copper surfaces against a range of important nosocomial pathogens, Annals of Microbiology, vol. 59(1), s. 151-156.
 • Górzyńska M., Gościańska J., Nowak I., 2012, Liposomy w kosmetyce - otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne i zastosowanie, [w:] Schroeder G. (red.), Kosmetyki - bioaktywne składniki, Cursiva, Kostrzyn.
 • Haniu H., Saito N., Matsuda Y. i in., 2012, Basic potential of carbon nanotubes in tissue engineering applications, Journal of Nanomaterials, 2012, http://dx.doi.org/10.1155/2012/343747343747.
 • Hebda M., Łopata A., 2012, Grafen - materiał przyszłości, Czasopismo Techniczne. Mechanika, vol. 109(8-M), s. 45-53.
 • Homaeigohar S., Elbahri M., 2014, Nanocomposite electrospun nanofiber membranes for environmental remediation, Materials, vol. 7(2), s. 1017-1045.
 • Huang P., Xu C., Lin J. i in., 2011, Folic acid-conjugated graphene oxide loaded with photosensitizers for targeting photodynamic therapy, Theranostics, vol. 1, s. 240-250.
 • Huang X., El-Sayed M.A., 2011, Plasmonic photo-thermal therapy (PPTT), Alexandria Journal of Medicine, vol. 47(1), s. 1-9.
 • Hussain F., 2006, Review article: Polymer-matrix nanocomposites, processing, manufacturing, and application: An overview, Journal of Composite Materials, vol. 40(17), s. 1511-1575.
 • Indira T.K., Lakshmi P.K., 2010, Magnetic nanoparticles: A review, International Journal of Pharmaceutical, vol. 3(3), s. 1035-1042.
 • Issa B., Obaidat I.M., Albiss B.A., Haik Y., 2013, Magnetic nanoparticles: Surface effects and properties related to biomedicine applications, International Journal of Molecular Sciences, vol. 14(11), s. 21266-21305.
 • Ito A., Shinkai M., Honda H., Kobayashi T., 2005, Medical application of functionalized magnetic nanoparticles, Journal of Bioscience and Bioengineering, vol. 100(1), s. 1-11.
 • Jacak L., Wójs A., Hawrylak P., 1998, Creation and structure of quantum dots, [w:] L. Jacak L., Wójs A., Hawrylak P. (red.), Quantum Dots, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Jankowski A., Sarecka-Hujar B., Wysocka J., 2011, Liposomy - postać modyfikująca transport substancji aktywnych przez skórę. Część 1. Zastosowanie w transporcie leków o działaniu miejscowym, Annales Academiae Medicae Silesiensis, vol. 65(4), s. 38-44.
 • Jarząb A., Skowicki M., Witkowska D., 2013, Szczepionki podjednostkowe - antygeny, nośniki, metody koniugacji i rola adiuwantów, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), vol. 67, s. 1128-1143.
 • Jin S., Hu Y., Gu Z. i in., 2011, Application of quantum dots in biological imaging, Journal of Nanomaterials, vol. 2011, s. 1-13.
 • Jurek J., 2015, Nanotechnologia - fulereny i nanorurki jako nośniki leków, [w:] Olszówka M., Maciąg K. (red.), Przegląd nowoczesnych technik i metod leczenia pacjenta, Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL, Lublin.
 • Juzenas P., Chen W., Sun Y.-P. i in., 2008, Quantum dots and nanoparticles for photodynamic and radiation therapies of cancer, Advanced Drug Delivery Reviews, vol. 60(15), s. 1600-1614.
 • Klingeler R., Hampel S., Büchner B., 2008, Carbon nanotube based biomedical agents for heating, temperature sensoring and drug delivery, International Journal of Hyperthermia, vol. 24(6), s. 496-505.Kostarelos K., Bianco A., Prato M., 2009, Promises, facts and challenges for carbon nanotubes in imaging and therapeutics, Nature Nanotechnology, vol. 4(10), s. 627-633.
 • Kozubek A., 2004, Wstęp do technologii liposomowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kozubek A., Sikorski A.F., Szopa J. (red.), 1996, Molekularna organizacja komórki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Krauss A.R., Auciello O., Gruen D.M. i in., 2001, Ultrananocrystalline diamond thin films for MEMS and moving mechanical assembly devices, Diamond and Related Materials, vol. 10(11), s. 1952-1961.
 • Kubiak K., Kalinowska H., Peplińska M., Bielecki S., 2009, Celuloza bakteryjna jako nanobiomateriał, Postępy Biologii Komórki, vol. 25, s. 85-98.
 • Kubiak M., 2014, Dendrymery - fascynujące nanocząsteczki w zastosowaniu w medycynie, Chemik, vol. 68(2), s. 141-150.
 • Lahiri D., Rouzaud F., Namin S. i in., 2009, Carbon nanotube reinforced polylactide-caprolactone co-polymer: Mechanical strengthening and interaction with human osteoblasts in vitro, ACS Applied Materials and Interfaces, vol. 1(11), s. 2470-2476.
 • Langauer-Lewowicka H., Pawlas K., 2014, Nanocząstki, nanotechnologia - potencjalne zagrożenia środowiskowe i zawodowe, Medycyna Środowiskowa, vol. 17(2), s. 7-14.
 • Liu J., Yang X., Wang K. i in., 2012, Combining physical embedding and covalent bonding for stable encapsulation of quantum dots into agarose hydrogels, Journal of Materials Chemistry, vol. 22(2), The Royal Society of Chemistry, s. 495-501.
 • Liu S., Ng A.K., Xu R. i in., 2010, Antibacterial action of dispersed single-walled carbon nano tubes on Escherichia coli and Bacillus subtilis investigated by atomic force microscopy, Nanoscale, vol. 2(12), s. 2744-2750.
 • Luo J., Wärmländer S.K.T.S., Yu C.-H. i in., 2014, The Aβ peptide forms non-amyloid fibrils in the presence of carbon nanotubes, Nanoscale, vol. 6(12), s. 6720-6726.
 • Martinelli V., Cellot G., Fabbro A. i in., 2013, Improving cardiac myocytes performance by carbon nanotubes platforms, Frontiers in Physiology, vol. 4, s. 239.
 • McShan D., Ray P.C., Yu H., 2014, Molecular toxicity mechanism of nanosilver, Journal of Food and Drug Analysis, vol. 22(1), s. 116-127.
 • Melo M.A.S., Guedes S.F.F., Xu H.H.K., Rodrigues L.K.A., 2013, Nanotechnology-based restorative materials for dental caries management, Trends in Biotechnology, vol. 31(8), s. 459-467.
 • Mielcarek J., Skupin P., 2011, Funkcjonalizacja nanorurek węglowych jako potencjalnych nośników leków, Przegląd Lekarski, vol. 68(3), s. 167-170.
 • Miller C.R., Bondurant B., McLean S.D. i in., 1998, Liposome-cell interactions in vitro: Effect of liposome surface charge on the binding and endocytosis of conventional and sterically stabilized liposomes, Biochemistry, vol. 37(37), s. 12875-12883.
 • Mohanty S., Nayak S.K., Kaith B.S., Kalia S., 2015, Polymer Nanocomposites based on Inorganic and Organic Nanomaterials, Wiley, New Jersey.
 • Ni G., Wang Y., Wu X. i in., 2012, Graphene oxide absorbed anti-IL10R antibodies enhance LPS in-duced immune responses in vitro and in vivo, Immunology Letters, vol. 148(2), s. 126-132.
 • Nichita C., Stamatin I., 2013, The antioxidant activity of the biohybrides based on carboxylated/hydroylated carbon nanotubes-flavonoid compounds, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol. 8(1), s. 445-455.
 • Nobelprize.org, 2014a, Press Release: The 1996 Nobel Prize in Chemistry, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1996/press.html (21.11.2015).
 • Nobelprize.org, 2014b, The Nobel Prize in Physics 2010, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/ (21.11.2015).
 • Pandey A.P., Karande K.P., More M.P. i in., 2014, Graphene based nanomaterials: Diagnostic applications, Journal of Biomedical Nanotechnology, vol. 10(2), s. 179-204.
 • Park Y.J., Park S.Y., In I., 2011, Preparation of water soluble graphene using polyethylene glycol: Comparison of covalent approach and noncovalent approach, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 17(2), s. 298-303.
 • Paul D.R., Robeson L.M., 2008, Polymer nanotechnology: Nanocomposites, Polymer, vol. 49(15), s. 3187-3204.
 • Polcyn P., Janiszewska J., Lipkowski A., Urbańczyk-Lipkowska Z., 2009, Synteza, metody identyfikacji i wybrane medyczne zastosowania dendrymerów, Polimery, vol. 54(6), s. 405-416.
 • Qian X., Vangala S., Wasserman D., Goodhue W.D., 2010, High-optical-quality nanosphere lithographically formed InGaAs quantum dots using molecular beam epitaxy assisted GaAs mass transport and overgrowth, Journal of Vacuum Science & Technology B, vol. 28(3), s. C3C9-C3C14.
 • Quek C.-H., Leong K.W., 2012, Near-infrared fluorescent nanoprobes for in vivooptical imaging, Nanomaterials, vol. 2(2), s. 92-112.
 • Raj S., Jose S., Sumod U.S., Sabitha M., 2012, Nanotechnology in cosmetics: Opportunities and challenges, Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, vol. 4(3), s. 186-193.
 • Rastogi V., Yadav P., Bhattacharya S.S. i in., 2014, Carbon nanotubes: An emerging drug carrier for targeting cancer cells, Journal of Drug Delivery, vol. 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/670815.
 • Rodríguez A.H., Meza-Montes L., 2006, Some electronic and optical properties of self-assembled quantum dots: Asymmetries in a lens domain, Physica Status Solidi (B), vol. 243(6), s. 1276-1285.
 • Ronzhin N.O., Baron A.V, Mamaeva E.S. i in., 2013, Nanodiamond-based tests systems for biochemical determination of glucose and cholesterol, Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, vol. 4, s. 242-246.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona), Dziennik Urzędowy UE L 342/59.
 • Rzeszutek J., Matysiak M., Czajka M. i in., 2014, Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie, Hygeia Public Health, vol. 49(3), s. 449-457.
 • Sarath Chandra V., Baskar G., Suganthi R.V. i in., 2012, Blood compatibility of iron-doped nanosize hydroxyapatite and its drug release, CS Applied Materials & Interfaces, vol. 4(3), s. 1200-1210.
 • Sarecka-Hujar B., Jankowski A., Wysocka J., 2011, Liposomy - postać modyfikująca transport substancji aktywnych przez skórę. Część 2. Zastosowanie w transporcie leków o działaniu ogólnoustrojowym, Annales Academiae Medicae Silesiensis, vol. 65(4), s. 45-50.
 • Savla R., Taratula O., Garbuzenko O., Minko T., 2011, Tumor targeted quantum dot-mucin 1 aptamer-doxorubicin conjugate for imaging and treatment of cancer, Journal of Controlled Release, vol. 153(1), s. 16-22.
 • Sebestik J., Reinis M., Jezek J., 2012, Dendrimers in neurodegenerative diseases, [w:] Sebestik J., Reinis M., Jezek J. (red.), Biomedical Applications of Peptide-, Glyco- and Glycopeptide Dendrimers, and Analogous Dendrimeric Structures, Springer Vienna, Vienna.
 • Sękowski S., Gabryelak T., 2007, Oddziaływanie dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) z jonami metali i jego zastosowanie, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, vol. 56(1-2), s. 99-106.
 • Sękowski S., Miłowska K., Gabryelak T., 2008, Dendrymery w naukach biomedycznych i nanotechnologii, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), vol. 62, s. 725-733.
 • Simone E.A., Dziubla T.D., Muzykantov V.R., 2008, Polymeric carriers: Role of geometry in drug delivery, Expert Opinion on Drug Delivery, vol. 5(12), s. 1283-1300.
 • Singh V., Joung D., Zhai L. i in., 2011, Graphene based materials: Past, present and future, Progress in Materials Science, vol. 56(8), s. 1178-1271.
 • Skólmowska M., Kmieć M., 2011, Enzymosomy antyoksydacyjne - właściwości i zastosowanie, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), vol. 65, s. 640-644.
 • Snopczyński T., Góralczyk K., Czaja K. i in., 2009, Nanotechnologia - możliwości i zagrożenia, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, vol. 60(2), s. 101-111.
 • Świdwińska-Gajewska A.M., 2007, Nanoczastki (czȩść 2) - Korzyści i ryzyko dla zdrowia, Medycyna Pracy, vol. 58(3), s. 253-263.Terzyk A.P., Kruszka B., Wiśniewski M., 2011, Czy wkoło nas wyrośnie nanorurkowy las? ,Wiadomości Chemiczne, vol. 65(1-2), s. 111-134.
 • The Freedonia Group, 2010, World Nanomaterials - Industry Study with Forecasts for 2013, 2018 & 2025, The Freedonia Group, Cleveland, USA.
 • Torres F.G., Commeaux S., Troncoso O.P., 2012, Biocompatibility of bacterial cellulose based biomaterials, Journal of Functional Biomaterials, vol. 3(4), s. 864-878.
 • Urbańczyk-Lipkowska Z., 2008, Dendrymery w naukach biomedycznych, Gazeta Farmaceutyczna, vol. 11, s. 725-733.
 • Vaseem M., Umar A., Hahn Y., 2010, ZnO nanoparticles: Growth, properties, and applications, [w:] Vaseem M., Umar A., Hahn Y. (red.), Metal Oxide Nanostructures and Their Applications, Ameri-can Scientific Publishers, Valencia (California).
 • Veetil J.V., Ye K., 2009, Tailored carbon nanotubes for tissue engineering applications, Biotechnology Progress, vol. 25(3), s. 709-721.
 • Vögtle F., Richardt G., Werner N., 2009, Dendrimer Chemistry: Concepts, Syntheses, Properties, Applications, Wiley-VCH, Weinheim
 • Wang T., Mancuso J.J., Sapozhnikova V. i in., 2012, Dual-wavelength multifrequency photothermal wave imaging combined with optical coherence tomography for macrophage and lipid detection in atherosclerotic plaques using gold nanoparticles, Journal of Biomedical Optics, vol. 17(3), http://dx.doi.org/10.1117/1.JBO.17.3.036009.
 • Wang Y., Yang F., Zhang H.X. i in., 2013, Cuprous oxide nanoparticles inhibit the growth and metastasis of melanoma by targeting mitochondria, Cell Death & Disease, vol. 4, s. e783.
 • Wiglusz R.J., 2012, Nano-hydroksyapatyty w zastosowaniach biomedycznych, Postępy Farmacji, vol. 1, s. 30-32.
 • Wijnhoven S.W.P., Peijnenburg W.J.G.M., Herberts C.A. i in., 2009, Nano-silver - A review of available data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment, Nanotoxicology, vol. 3(2), s. 109-138.
 • Wiśniewski M., Rossochacka P., Werengowska-Ciećwierz K. i in., 2013, Medyczne aspekty nanostrukturalnych materiałów węglowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 16(2), s. 255-261.
 • Xu A., Chai Y., Nohmi T., Hei T.K., 2009, Genotoxic responses to titanium dioxide nanoparticles and fullerene in gpt delta transgenic MEF cells, Particle and Fibre Toxicology, vol. 6, s. 3.
 • Yang W., Chen Y., Cheng W., 2014, Properties of DNA-capped nanoparticles, [w:] Bhushan B., Luo D., Schricker S.R., Sigmund W., Zauscher S. (red.), Handbook of Nanomaterials Properties, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Yang Z., Zhang Y., Yang Y. i in., 2010, Pharmacological and toxicological target organelles and safe use of single-walled carbon nanotubes as drug carriers in treating Alzheimer disease, Nanomedicine, vol. 6(3), s. 427-441.
 • Zhang Y., Wang T.-H., 2012, Quantum dot enabled molecular sensing and diagnostics, Theranostics, vol. 2(7), s. 631-654.
 • Zhou F., Xing D., Ou Z. i in., 2009, Cancer photothermal therapy in the near-infrared region by using single-walled carbon nanotubes, Journal of Biomedical Optics, vol. 14(2), http://dx.doi.org/10.1117/1.3078803.
 • Ziółczyk P., Miller E., Przybyt M., 2014, ZnS Cu-doped quantum dots, Biotechnology&Food Sciences, vol. 78(1), s. 53-69.
 • Zong C., Qian X., Tang Z. i in., 2014, Biocompatibility and bone-repairing effects: Comparison between porous poly-lactic-co-glycolic acid and nano-hydroxyapatite/poly(lactic acid) scaffolds, Journal of Biomedical Nanotechnology, vol. 10(6), s. 1091-1104.
 • Żwawiak J., Sowa-Kasprzak K., 2014, Nanocząstki w roli nośników substancji aktywnych, Farmacja Współczesna, vol. 7, s. 175-182.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.