PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 (1) Metody badań problemów zarządzania strategicznego | 269--292
Tytuł artykułu

Analiza interesariuszy jako metoda wspierająca formułowanie strategicznych zamierzeń w organizacji (wnioski z badań w szpitalach publicznych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stakeholders Analysis as a Method of Reinforcing the Formulation of Strategic Plans within the Organization (Conclusions Steaming from Researches Conducted in Public Hospitals)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcone jest teorii interesariuszy i jej emanacji praktycznej w postaci analizy interesariuszy jako uprawnionego podejścia metodycznego, użytecznego w rozwiązywania niektórych paradoksów i dylematów zarządzania w organizacjach publicznych. Celem artykułu jest wykazanie przydatności tej metody w procesie tworzenia strategii w organizacji publicznej. Konieczność rozwijania teorii interesariuszy oraz dostosowywanie analizy interesariuszy do potrzeb menedżerów praktykujących w sektorze ochrony zdrowia szczególnie podkreśla Hood1 twierdząc, że pozwala ona na odnalezienie "złotego środka" w pokonywaniu trudności jakie napotykają oni w swoim złożonym, wymagającym i bardzo upolitycznionym środowisku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to the stakeholders theory and its practical application in the form of stakeholder analysis as a legitimate methodological approach useful in solving some of the paradoxes and dilemmas in the management of public organizations. This paper aims at demonstrating the usefulness of this method in the process of creating a public organization strategy. It is necessary to develop to the stakeholders theory, as well as to adjust stakeholder analysis to the needs of practicing managers in the health sector. It is particularly emphasized by Hood, who claims that it allows to find the "golden mean" in overcoming numerous difficulties they encounter in their complex, demanding and highly politicized work environment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Bryson J.M., Strategic planning for public and non-profit organization, Jossey- Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • [2] Bryson J.M., Ackermann F., Eden C., Putting the resource-based view of strategy and distinctive competencies to work in public organizations, "Public Administration Review", July/August. 2007.
 • [3] Choi J., Wang H., Stakeholder Relations And The Persistence Of Corporate Financial Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 30, 2009.
 • [4] Ciszewska M., Kuśmierz A., Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, "Master of Business Administration", nr 5(88), 2007.
 • [5] Coff R.W., When Competitive Advantage Doesn't Lead to Performance: The Resource-Based View and Stakeholder Bargaining Power, "Organization Science", Vol. 10, nr 2, March-April, 1999.
 • [6] Cyfert Sz., Kozakiewicz K., Teoria stakeholders. Krytyka założeń. Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe AE nr 940, Wrocław 2002.
 • [7] Duran A., Dubois H.F.W., Saltman R.B., The evolving role of hospitals and recent concepts of public sector governance, [w:] Saltman R.B., Duran A., Dubois H.F.W. (red.), Governing Public Hospitals, World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies 2011.
 • [8] Freeman R.E., Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston 1984.
 • [9] Frooman J., Stakeholder Influence Strategies, "Academy Of Management Review", Vol. 24, nr 1, 1999.
 • [10] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • [11] Hannan M., Freeman J., The population ecology of organizations, "American Journal of Sociology", Vol. 82, nr 4, 1977.
 • [12] Harrison M.I., Calltorp J., The re-orientation of market-oriented reforms in Swedish healthcare, "Health Policy", nr 50, 2000.
 • [13] Healy J., McKee M., The role and functions of hospitals, [w:] McKee M., Healy J. (red.), Hospitals in a Changing Europe, Open University Press, Buckingham, UK 2000.
 • [14] Hood C., Paradoxes of public-sector managerialism, old public management and public services bargains, "International Public Management Journal", nr 3/1, 2000.
 • [15] Jabłonowski M., Założenia modelu strategicznej karty wyników, [w:] Jabłonowski A., Jabłonowski M. (red.), Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard), Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa. 2011.
 • [16] Jessop B., The regulation approach and governance theory: alternative perspectives on economic and political change, "Economy and Society", nr 24(3), 1995.
 • [17] Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, London 1999.
 • [18] Joyce P., Strategic management for the public services, Open University Press, Philadelphia 1999.
 • [19] Kaplan R.S., Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Research, Warszawa, 9 luty 2005.
 • [20] Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 • [21] Kaplan R.S.,. Norton D.P., The Balance Scorecard: Measures that Driver Performance, "Harvard Business Review", Vol. 70, nr 1, 1992.
 • [22] Klijn E., Koppenjan J.M.F., Termeer K., Managing Networks in the Public Sector: A Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks, "Public Administration", nr 73, 1995.
 • [23] Kościelski P., Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników (BSC) w zarządzaniu w administracji publicznej, "Master of Business Administration", nr 6(89), 2007.
 • [24] Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • [25] Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Warszawa 2004.
 • [26] Mitchell R.K, Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder Identification and salience: defining the principle of who or what really counts, "Academy of Management Review" nr 22, 1977.
 • [27] Mossialos E., Permanand G., Baeten R., Hervey T.K. (red.), Health Systems governance in Europe: The Role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2010.
 • [28] Murdock A., Stakeholder theory, partnership and alliances in the health care sector of the UK and Scotland, "International Public Management Review" Volume 5, Issue 1, 2004.
 • [29] Parmar B.L., Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Purnell L., & De Colle S., Stakeholder theory: The state of the art, "The Academy of Management Annals", nr 4(1), 2010.
 • [30] Pfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations, Harper & Row, New York 1978.
 • [31] Pfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations - A Resource Dependence Perspective, Stanford University Press, Stanford 2003.
 • [32] Pietrzak M., Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard - mapa strategii, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, 2006.
 • [33] Plawo B., Szpak A., Radziwon P., Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem, [w:] Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • [34] Pollack A., NHS plc: The Lrivatization of our Health Care, Verso, London 2004.
 • [35] Robinson R. and LeGrand J. (red.), Evaluating the NHS Reforms, Kings Fund Institute, London 1994.
 • [36] Rokita J., Zarządzanie strategiczne: Tworzenie i utrzymywanie przewago konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • [37] Saltman R.B., The rise of pragmatism in state/market debate, "Health Economics, Policy and Law", nr 4, 2004.
 • [38] Saltman R.B., Figueras J., European Health Care Reform: Analysis of Current Strategies, WHO, Copenhagen 1997.
 • [39] Scott W.R., Organizations Rational, Natural, and Open Systems, Prentice- Hall, New Jersey 1998.
 • [40] Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [41] Szymaniec K., Podejmowanie decyzji menedżerskich: interesariusze, zasoby [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011.
 • [42] Włodarczyk W.C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • [43] Włodarczyk W.C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • [44] Woźniak T., Budowanie wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników, [w:] Szablewski A., Tuziemek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 • [45] Murdock A., Stakeholder theory, partnership and alliances in the health care sector of the UK and Scotland, "International Public Management Review" Volume 5, Issue 1. Electronic Journal at http://www.ipmr.net.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.