PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2(11) | 173--183
Tytuł artykułu

Samodzielność działania organu administracyjnego w świetle koncepcji nowego publicznego zarządzania

Warianty tytułu
Independence of Activity of an Administrative Agency in Light of the Concept of New Public Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozważania dotyczące odpowiedzi na pytanie: na ile organ administracji publicznej może być jednostką działającą w oparciu o zasady konkurencji, elastyczności i kreatywności?
EN
The article constitutes an effort to answer the question how much an agency of public administration can be an entity acting on grounds of the principles of a new public management, i.e. among others a rule of competence, elasticity or creativeness. In the text there were characterised basic assumptions of a concept of the new public management, which the main goal is alteration of management of the public sector following the example and on basis of methods of a private sector. Nature of functioning of the public administration agency was also analysed, whose actions are appointed and determined by the legal provisions and which has a duty of adequate performance of statutorily imposed public tasks. Taking the above into consideration, one should state that independence and competitiveness of an administrative agency is not anticipated in the model of the legal state, which causes that one cannot perform incorporation, as it is quite often postulated, of the principles of the new public management into the public administration system while maintaining the current state of affairs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.
 • Barzelay M., The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue, Nowy Jork 2001.
 • Błaś A., Artykuł 7, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Błaś A., Między swobodą i prawnym związaniem administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośka, red. B. Adamiak i in., Wrocław 1999.
 • Błaś A., Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Do lata, Opole 2002.
 • Błaś A., Samodzielność działania organu administracji publicznej - problem badawczy, "Przegląd Prawa i Administracji" XXXVI, Wrocław 1997.
 • Błaś A., Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, "Prawo" CCLXIII, Wrocław 1998.
 • Boć J., Organizacja prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2007.
 • Chrisidu-Budnik A., Państwo sieciowe, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wrocław 2007.
 • Habuda A., Habuda L., Zarządzanie w zachodniej administracji publicznej (nowe publiczne zarządzanie), [w:] Administracja i polityka - europejska przestrzeń publiczna, Warszawa 2005.
 • Habuda A., Podstawowe problemy nowego publicznego zarządzania i ich implikacje dla urzędników i menedżerów publicznych, [w:] Urzędnik a menedżer publiczny. Profil absolwenta studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej, Białystok 2006.
 • Habuda A., Przedsiębiorczość w administracji publicznej, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2005, nr 1 (39).
 • Hławacz-Pajdowska E., Menedżer służb publicznych - nowy zawód, nowe wyzwania, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka i in., Białystok 2004.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Jagoda J., Jerominem M., Pojęcie organu w prawie samorządowym, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Kamiński A., Administracja publiczna we współczesnym państwie, Służba Cywilna 2003/2004, nr 7.
 • Kettl D.F., The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, Waszyngton 2000.
 • Kettl D.F., The Transformation of Governance. Public Administration for Twenty-First Century America, Baltimore 2002.
 • Kożuch B., Wyodrębnianie się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 • Masłyk-Musiał E., Przyszłość organizacji i nauk o organizacji i zarządzaniu w sieciowym społeczeństwie, Współczesne Zarządzanie 2007, nr 1.
 • Mazur S., Historia administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2005.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Warszawa 2007.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, przeł. A. Jankowski, Poznań 1994.
 • Sadowy M., Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2006.
 • Skrzydło-Niżnik I., Sieniawska K., Prawne i pozaprawne uwarunkowania sprawności (efektywności) działania administracji publicznej, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik i in., Kraków 2001.
 • Starościak J., Iserzon E., Prawo administracyjne w zarysie, Warszawa 1959.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
 • Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica, 23-26 maja 2004 r., Rzeszów 2004.
 • Supernat J., Koncepcja sieci organów administracji publicznej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Swora M., Wdrażanie zasad New Public Management w samorządzie terytorialnym - pomiędzy teorią a praktyką, [w:] Biurokracja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006 r., Rzeszów 2006.
 • Szczerski K., W stroną nowoczesnej administracji publicznej, [w:] tenże, Porządki biurokratyczne, Kraków 2004.
 • Teoria wyboru publicznego. Wstąp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Warszawa 2005.
 • Witek S., Partnerskie sprawowanie władzy (Zarządzanie uczestniczące - profesjonalizm - sukces), Kraków 2005.
 • Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą,, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425152

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.