PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3(12) | 5--25
Tytuł artykułu

Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym

Warianty tytułu
The Principle of Two Instances System of Procedure in Tax Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada dwuinstancyjności jest zasadą naturalną, charakterystyczną dla każdego rozwiniętego i praworządnego postępowania przed organami administracji publicznej, ponieważ zapewnia realizację jednego z podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego, jakim jest prawo do obrony naruszonego interesu prawnego poprzez przyznanie prawa do odwołania się od decyzji administracyjnej. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, że zasada ogólna dwuinstancyjności postępowania administracyjnego czy podatkowego oznacza prawo strony do tego, by jej sprawa była przedmiotem dwukrotnego rozpoznania przez dwa różne organy. Co do tego nie powinno być najmniejszych wątpliwości. Tak rozumiana zasada dwuinstancyjności postępowania spełnia istotną rolę gwarancyjną, umożliwiając naprawienie ewentualnych błędów, uchybień i pomyłek popełnionych przez organa pierwszej instancji. (fragment tekstu)
EN
The article is dedicated to understanding of the system rule of two instances of tax proceedings in the light of provisions of act of 29.08.1997 - Tax Regulations. Indicating constitutionality of the system rule of two instances. The author points out numerous deviations from such a rule understood as a party's right that his/her case, per the rule, was the subject of trying by two various organs. Subjecting to analysis detailed procedural solutions and relating to the scope of tax inspections of discretion decisions, exclusion from settling the case, trial in the tax proceedings, it is argued that also here the system rule of two instances experiences serious limitations. The author presents an opinion that de-codification of the tax proceedings caused significant weakening of proceedings security in these proceedings on behalf of protection of the treasury office's business.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, 'K.p.a. Komentarz, Warszawa 2006, s. 97, 612.
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądów o administracyjne, Warszawa 2007, s. 293.
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Masztalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2004, Wrocław 2004, s. 472.
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Masztalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2005, Wrocław 2005, s. 847.
 • Adamiak B., Glosa do uchwały NSA z 14 grudnia 2000 r., FSP 6/00, OSP 2002, nr 1.
 • Adamiak B., Konstytucyjna zasad dwuinstancyjności postępowania, [w:] C. Martysz, A. Matan (red.), Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2005, s. 23.
 • Adamiak B., Wpływ koncepcji ustrojowych na instytucje procesowego prawa administracyjnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21-23 maja 2001 r.), Rzeszów 2001.
 • Borucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej (red. J. Trzciński, A. Jankiewicz), Warszawa 1996.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa - postępowanie - komentarz praktyczny, Gdańsk 1999.
 • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Tarno J.P., Procedura administracyjna a zasady poprawnej legislacji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
 • Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.
 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, PiP 1999, nr 5.
 • Dańczak P., Rozprawa administracyjna w toku postępowania podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 6.
 • Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006.
 • Gruszczyński B., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007, s. 507.
 • Janowicz Z., Glos w dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003.
 • Kabat A., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007, s. 716.
 • Kijowski D.R., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 2000.
 • Kmieciak Z., Koncepcja decyzji ostatecznej (w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej), ZNSA 2008, nr 2.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Dom Wydawniczy ABC 1997.
 • Korzeniowska A., Odwołanie od decyzji uznaniowych, PiP 2000, z. 8.
 • Lang J., [w:] E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005, s. 30.
 • Łaszczyca G., [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, K.p.a. Komentarz, t. I, Zakamycze 2005, s. 181.
 • Sawuła R., Rozprawa w postępowaniu podatkowym - uwagi na tle nowelizacji Ordynacji podatkowej, "Casus" 2006, nr 42.
 • Sobczak J., [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1999, s. 394.
 • Taras W., [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądów o administracyjne, Zakamycze 2003, s. 149.
 • Woś T., Conditiones neccessariae dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, [w:] Dziedzictwo prawne XX w. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, Zakamycze 2001.
 • Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2001, s. 769.
 • Wróblewski J., [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, W-wa 1979, s. 401.
 • Wyrzykowski M., Przepisy utrzymane w mocy. Rozdział 1, art.1, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (red. L. Garlicki), t. I, Warszawa 1996.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.