PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 411 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 104--114
Tytuł artykułu

Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych

Warianty tytułu
Fees for the Discharge of Stormwater
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parlament Europejski zobligował Polskę do racjonalnego gospodarowania wodą. Skutkiem tego jest wprowadzenie opłat za odprowadzanie wód opadowych, czyli opłat za korzystanie z otwartych lub zamkniętych kanałów do odprowadzania wód z te- renów szczelnych. Dotychczas koszty te były ponoszone przez płatników, jednak bez od- rębnego cennika. Taryfikator zrealizowano na podstawie doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie, gdzie przykładami są Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Dwie metody naliczania opłat są szczególnie zalecane do wprowadzenia w Polsce: metoda zlewni zredukowanej - powierzchniowa oraz metoda wyznaczania ilości wody deszczowej - objętościowa. Wy- kazano, że tereny kraju, gdzie opady są wyższe niż w innych częściach, zamiast wnosić większe opłaty, mogą redukować rachunki za pobraną wodę. Zagospodarowanie wody desz- czowej na terenie nieruchomości posiada wiele korzyści zarówno finansowych, jak i eko- logicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The European Parliament obliged Poland for more rational water usage. As a result of this obligation, Poland was forced to decrease runoff to sewers. Germany and the USA are world leading countries with the biggest experience in that matter. Solutions such as schedule of charges were adapted precisely from them. There are two methods of introducing rainwater fee in Poland. The first one is surface method, fee for draining rainwater based on measurement of the surface outflow. The second process involves measuring the rainwater or calculating the quantity of rainwater from the area (volume method). What is most important the usage of rainwater on specific property has a lot of benefits, both financial and ecological(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Burszta-Adamiak E., 2008, Opłaty za wody opadowe - doświadczenia polskie i zagraniczne, [w:] Łomotowski J. (red.), Problemy zagospodarowania wód opadowych - materiały konferencyjne, Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o., Józefosław.
 • Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, (Dziennik Urzędowy UE L z dnia 22 grudnia 2000).
 • Edel R., 2008, Opłaty za wody opadowe w Niemczech, [w:] Łomotowski J. (red.), Problemy zagospodarowania wód opadowych - materiały konferencyjne, Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o., Józefosław.
 • Informacje dotyczące sposobu taryfikowania opłat w Minnesocie, http://www.ci.minneapolis.mn.us/ (25.08.2015).
 • Informacje dotyczące sposobu taryfikowania opłat w Richmond, http://www.richmondgov.com/ (25.08.2015).
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://www.imgw.pl/ (25.08.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, DzU 2006, nr 127, poz. 886 ze zm.
 • Sawicka-Siarkiewicz H., 2003, Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru, IOŚ, Warszawa.
 • Taryfa opłat za odprowadzenie wód opadowych w Nysie, http://www.wikakwa.pl/ (25.08.2015).
 • Taryfa opłat za odprowadzenie wód opadowych w Poznaniu, http://zdm.poznan.pl/ (25.08.2015).
 • Uchwała Rady Miasta Poznania [LXXV/1201/VI/2014 z dnia 2014-11-04].
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, DzU 2001 nr 115 poz. 1229.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU, nr 62, poz. 627 ze zm.
 • Weinerowska-Bords K., 2010, Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 40-47, 110-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.