PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 61--84
Tytuł artykułu

Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

Warianty tytułu
Technological Knowledge Creation and Competitiveness of Economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zależności między aktywnością innowacyjną gospodarek, a w szczególności zdolnością do kreowania zasobów wiedzy technicznej a konkurencyjnością gospodarek. Autorka omawia najpierw główne czynniki determinujące konkurencyjność gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności innowacyjnych, oraz różne sposoby mierzenia tych procesów. Następnie przedstawia analizę empiryczną, w której zbadane zostały korelacje pomiędzy 25 indeksami odzwierciedlającymi różne czynniki określające potencjał poszczególnych krajów w zakresie kreacji wiedzy technicznej i 2 wskaźnikami mierzącymi konkurencyjność gospodarek (PKB per capita i wydajność pracy). Analiza została przeprowadzona na zbiorze danych obejmującym 26 krajów europejskich (niektóre wskaźniki były dostępne tylko dla 22 lub 23 krajów) w okresie 2003-2010. Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie najważniejszych czynników określających zdolności innowacyjne badanych krajów i ich konkurencyjność, do których należy: ogólny poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R), wielkość zatrudnienia w tej działalności i aktywność w zakresie ochrony własności intelektualnej (mierzona relatywną liczbą zgłoszeń patentowych). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the dependence between the innovation activity, notably the ability to create new technological knowledge, and the competitiveness of economies. The author disusses fi rst the main factors that determine the competitiveness of economies, with special consideration of innovation capacity, and various measures applied in this respect. The empirical analysis focuses on correlation between 25 indexes refl ecting various aspects of the potential to create new technological knowledge and 2 indexes measuring the competiveness of the economies (GDP per capita and labour productivity). The analysis was carried out on a data sample covering 26 European countries (for some indexes, data were available for 22 or 23 countries) in the period 2003-2010. According to the results, the following factors are most important in determining the innovation ability of individual countries, thereby contributing to the competiveness of their economies: total expenditure on research and development (R&D), employment in R&D activity and intellectual property protection (represented by the relative number of patent applications). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitiveness Index RCI2010, JRC Scientific and Technical Reports, European Commission 2010.
 • Clark K., The Interaction of Design Hierarchies and Market Concepts in Technology Innovation, "Research Policy" 1985, nr 14(5).
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, "The Economic Journal" 1989, nr 99(397).
 • Competitiveness Report 2011-2012, red. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2011.
 • Dosi G., Technological Paradigms and Technological Trajectories, "Research Policy" 1982, nr 11(3).
 • Eurochambers, Regional Competitiveness Atlas, Edition 2008, Brussels 2009.
 • European Commission, The Competitiveness of European Industry, European Communities, Luxembourg 1997.
 • European Commission, European Competitiveness Report 2010, European Communities, Luxembourg 2010.
 • European Competitiveness Report 2010, European Communities, Luxembourg 2010.
 • Fagerberg J., International Competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, nr 12(3).
 • Fagerberg J., Knell M., Srholec M., The competitiveness of nations: Economic growth in the ECE region, "Economic Survey of Europe" 2004, nr 2, UNECE.
 • Freeman C, Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan, Frances Pinter, London 1987.
 • Freudenberg M., Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment, OECD Science, "Technology and Industry Working Papers" 2003, nr 16, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/405566708255
 • Furman J.L., Porter M.E., Stern S., The Determinants of National Innovative Capacity, "Research Policy" 2002, nr 31(6).
 • Guzik R., Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, w: Innowacyjność polskiej gospodarki, red. M. Górzyński, R. Woodward, "Zeszyty Innowacyjne" 2004, nr 2, CASE, Warszawa.
 • Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, revised version, European Commission, Brussels 2007.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, Brussels 2013.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, ProInnoEurope, European Commission, Brussels 2009.
 • Huggins R., Davies W., European Competitiveness Index 2006-07, Robert Huggins Associates Ltd., The Work Foundation, London 2006.
 • Huggins R., Thompson P., UK Competitiveness Index, Centre for International Competitiveness, Cardiff School of Management University of Wales Institute, Cardiff 2010.
 • ITEPIB (Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy), Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard, Radom 2008.
 • Kondratiuk-Nierodzinska M., Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 • Kondratiuk-Nierodzinska M., Regionalne zróżnicowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2002-2008, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2(50), Uniwersytet w Białymstoku.
 • Koźlak A., Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teońi i praktyce, red. R. Brol, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 46, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", March/April 1994.
 • Lundvall B.A., Innovation, Growth, and Social Cohesion: the Danish Model, Edward Elgar Publishing, London 2002.
 • Lundvall B.A., Why the New Economy is a Learning Economy, "DRUID Working Paper" 2004, nr 04-01.
 • Lundvall B.A., Borras S., The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, Report based on contributions from seven projects under the TSER programme DG XII, Commission of the European Union, December 1997.
 • Lundvall B.A., Johnson B., Andersen E.S., Dalum B., National Systems of Production, Innovation and Competence Building, "Research Policy" 2002, nr 31(2).
 • Malerba F, Orsenigo L., Schumpeteńan patterns of innovation, "Cambridge Journal of Economics" 1995, nr 19(1)
 • National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.A. Lundvall, Anthem Press, London-New York 2010.
 • National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.A. Lundvall, Pinter Publishing, London 1992.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, OECD Publishing 2011; 10.1787/sti_scoreboard-2011-en (dostęp 18.11.2011).
 • Oughton C, Whittam G., Competitiveness, EU Industrial Strategy and Subsidiarity, w: Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, red. P. Devine, Y. Katsoulacos, R. Sugden, Routledge, London-New York 1996.
 • Park G., Park Y., On the Measurement of Patent Stock as Knowledge Indicators, "Techno-logical Forecasting & Social Change" 2006, nr 73(7).
 • Pavitt K., Patterns of Technological Change: Towards a Taxonomy and Theory, "Research Policy" 1984, nr 13(6).
 • Piotrowska E., Roszkowska E., Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2(50), Uniwersytet w Białymstoku, 2011.
 • Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Podręcznik Frascati, OECD 2002, wyd. polskie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Rim M., Cho S., Moon C, Measuring economic externalities of IT and R&D, "ENTRI Journal" 2005, nr. 27.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York 1942.
 • Sharif N., Emergence and Development of the National Innovation Systems Concept, "Research Policy" 2006, nr 35(5).
 • Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 • The Competitiveness of European Industry, European Communities, Luxembourg 1997.
 • The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • US Competitiveness in the World Economy, red. B.R. Scott, G.C. Lodge, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp 10-22.12.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.