PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 4(13) | 144--159
Tytuł artykułu

Dokumenty jako dowody w postępowaniu administracyjnym

Warianty tytułu
Documents as Evidence in Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępowanie administracyjne jest ciągiem sekwencyjnych czynności następujących po jedno po drugim. Jednym z najtrudniejszych etapów ogólnego postępowania administracyjnego, jest postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego dochodzi do ustalenia, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.), istotnych dla sprawy okoliczności. Przy określeniu i docieraniu do stanu faktycznego sprawy organ administracyjny korzysta z różnych dostępnych środków dowodowych (art. 75 k.p.a.). Spośród całego katalogu nazwanych środków, najczęściej stosowanym dowodem jest dowód z dokumentów. (fragment tekstu)
EN
This short dissertation was dedicated to problems of a document as one of types of evidence, which is used by an administrative organ establishing circumstances essential for the case. Choice of the subject is not accidental, evidence from the document is the most often evidence enabling establishing the objective truth in general administrative proceedings. An initial point became an effort to determine a term "a document", using not only the attainment of the administrative law doctrine but also civil law opinions and court jurisdiction. Classification of documents was presented which consists of: official documents (Polish and foreign), private documents, electronic documents. A synthetic analysis was done for particular groups of documents using both adjustment resulting from the Regulation from 1928 and basing on the currently obliging Code of Administrative Procedure. Thanks to this procedure it was possible to show evolution of regulation relating to documents. Analysis of judicature enabled to indicate both negative and positive of examples of documents. Attention was also drawn to problems of a computer print, a certificate and church document. Presenting problems of a foreign official document, a short characteristics was performed of the Hague Convention from 1961 repealing a demand of legalisation of foreign official documents, indicating simultaneously its essential significance. Moreover in the article attention was also drawn to danger arising from forgery of documents, resulting in defectiveness of procedure and constituting grounds for reopening of administrative proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
144--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Cieślak M., Dowody w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administracyjnym, Warszawa 1968.
 • Dalka S., Dowód z dokumentów w postępowaniu cywilnym, Palestra 1974, nr 7-8.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 1962.
 • Ereciński T., Z problematyki dowodu z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Resicha, praca zbiorowa, Warszawa 1985.
 • Graczyk B., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953.
 • Jodłowski J., Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Część ogólna, Wyd. Prawnicze 1958.
 • Judycki S., Dokument urzędowy w postępowaniu administracyjnym, GSiA 2002, nr 8.
 • Kalinowski S., Biegły. Ogólne wiadomości z prawa dowodowego, Warszawa 1973.
 • Kegel Z., Pojęcie dokumentu w ustawie, nauce i praktyce prawnokarnej, Problemy Kryminalistyki 1967, nr 65.
 • Kmiecik R., Dokumenty prywatne i ich "prywatne gromadzenie " w sprawach karnych, PiP 2004, nr 5.
 • Kmiecik R., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Zakamycze 2005.
 • Knoppek K., Dokumenty w procesie cywilnym, Poznań 1993.
 • Knoppek K., Wydruk komputerowy jako dowód w procesie cywilnym, PiP 2/93.
 • Manowska M., Dokument jako środek dowodowy w postępowaniu nakazowym, Prawo Spółek 1999, nr 4.
 • Murzynowski A., Wydruk z komputera jako dokumentów w postępowaniu przed organami państwowymi i społecznymi, [w:] Studia z informatyki prawniczej, Warszawa 1978.
 • Ratajczyk L.I., Moc dowodowa wydruku komputerowego w systemie rejestracji stanu cywilnego, RPEiS 1980, nr 1.
 • Sygit B., Kwestie dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego, ST 1999, nr 7-8.
 • Wyszyński A., Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim, Książka i Wiedza 1949.
 • Zimmermann M., Uwagi do projekt kodeksu postępowania administracyjnego, RPEiS 1959, nr 4.
 • Ziółkowska A., Fałszywe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego, Roczniki Administracji i Prawa, Rok VI, pod. red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2005.
 • Ziółkowska A., Informatyzacja administracji na tle regulacji o e-podpisie, Administracja 2008, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425242

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.