PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (26) | 100--111
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR

Warianty tytułu
Management of Multi-location Projects as a Determining Factor of Changes of Key Competencies of Personnel Consultants/ HR Coordinators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było zidentyfikowanie kluczowych kompetencji konsultantów personalnych/koordynatorów HR z punktu widzenia realizacji projektów wielolokalizacyjnych. W 2014 r. przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe w oparciu o kwestionariusz ankiety wśród pracowników spółki Work Service zajmujących takie stanowiska. Badani wybierali kluczowe kompetencje z zaproponowanej im listy 32 kompetencji, mając możliwość wpisywania własnych propozycji. W trakcie analizy danych podjęto się rozpoznania różnic w odpowiedziach między badanymi osiągającymi przeciętne i ponadprzeciętne wyniki finansowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczono średnie i odchylenia standardowe. W celu określenia różnic w ocenie istotności kluczowych kompetencji przeprowadzono test t-Studenta dla prób niezależnych z użyciem pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics wersja 21.0. Ustalono, na podstawie opinii badanych, kluczowe kompetencje liderów projektów wielolokalizacyjnych. Okazało się, że respondenci mają braki kompetencyjne w tym obszarze. Badania potwierdziły, że przekształcanie się organizacji w rozproszone struktury wielolokalizacyjne będą wymuszały modyfikację kompetencji już posiadanych przez liderów projektów HR.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to identify key competencies of personnel consultants/HR coordinators considering implementation of multi-location projects. In 2014, a quantitative-qualitative research was held, based on a questionnaire filled by employees of the company Work Service at such posts. The respondents were asked to select key competencies from a provided list of 32 skills and they could enter their own suggestions, too. During the data analysis, an attempt was made to identify differences between answers provided by respondents who achieved average and above-average financial results. The obtained results were analysed statistically. Average results and standard deviations were calculated. In order to define differences in relevance of key competencies, t-Student test was performed for independent samples, using the IBM SPSS Statistics 21.0 software. Based on the respondents' opinions, key competencies were identified for leaders of multi-location projects. It was revealed that the respondents had competency gaps in this area. The research confirmed that transformation of organisations into dispersed multi-location structures will require modification of competencies held nowadays by HR project leaders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Work Service S.A.
Bibliografia
 • Barnwell D., Nedrick S., Rudolph E., Sesay M., Wellen W., 2014, Leadership of international and virtual project teams, International Journal of Global Business.7.2. (Dec 2014): 1-8.
 • Boyatzis R., 1982, The Competent Manager - A Model for Effective Performance, Wiley, New York.
 • Ciuk S., 2008, Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Cleland D.I., Gareis R., 2006, Global Project Management Handbook, McGraw Hill, New York.
 • Dulewicz V., Higgs M., 2003, Design of a new instrument to assessleadership dimensions & styles, [w:] Henley Working Paper HWP 0311, Henley Management College, Henley-On-Thames.
 • Dvir D., Sadeh A., Malach-Pines A., 2006, Projects and project managers: The relationship between project manager's personality, project, project types, and project success, Project ManagementJournal 37 (5), s. 36-48.
 • Eriksson M., Lillieskold J., Jonsson N., 2002, How to manage complex, multinational R&D projects successfully, Engineering Management Journal.14.2. (Jun 2002): 53.
 • Geoghegan L., Dulewicz V., 2008, Do project managers' leadership competencies contribute to project success?, Project Management Journal 39 (4), s. 58-67.
 • Jamali D., 2005, Changing management paradigms: implications for educational institutions, Journal of Management Development, vol. 24, no. 2.
 • Lee-Kelley L., 2002, Situational leadership: Managing the virtual project team, The Journal of Management Development.21.5/6. (2002): 461.
 • Meredith J.R., Mantel Jr. S.J., 2012, Project Management: A Managerial Approach, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Milosevic D., Ozbay A., Srivannaboon S., 2008, Success Factors in Virtual Global Software Projects, [w:] D.I. Cleland, R. Gareis, Global Project Management Handbook, McGraw-Hill, New York.
 • Muller R., Turner R., 2010, Leadership competency profiles of successful project managers, International Journal of Project Management, vol. 28, no. 9, s. 437-448.
 • Pandya K., 2014, The key competencies of project leader beyond the essential technical capabilities, IUP Journal of Knowledge Management.12.4. (Oct 2014): 39-48.
 • Patan M., 2014, W macierzy struktur projektowych i organizacyjnych, Energia Elektryczna, nr 5.
 • Porthouse M., Dulewicz C., 2007, Agile project managers' leadership competencies, [w:] Henley Management College Working Paper Series HWP 0714, Henley Management College, Henley-on-Thames.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2015, 2015, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).
 • Shepherd M., 2008, Managing Transnational Projects, [w:] D.I. Cleland, L.R. Ireland, Project Manager's Handbook: Applying Best Practices Across Global Industries, McGraw-Hill.
 • Strategor, 1999, Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje, tożsamość, przekł. K. Bolesta-Kukułka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Toor S., 2006, Leadership Flashback: An Antecedental Approach to Authentic Leadership Development, the Proceedings of the Second Biennial Gallup Leadership Institute Summit, October, Washington DC.
 • Toor S., Ofori G., 2008, Leadership for future construction industry: Agenda for authentic leadership, International Journal of Project Management, vol. 26, no. 6, s. 620-630.
 • The Challenges of Working in Virtual Teams, RW3 Culture Wizard, 2010, http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/616450/11590299/1302056653533/VTSReportv7.pdf?token=rHxzxFN1LEz3Hvndgtx65zNlfsk%3D (1.10.2015).
 • Wren J., Dulewicz V., 2005, Leader competencies, activities and thesuccessful change in the royal airforce, Journal of Change Management, no. 5 (3), s. 295-306.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425452

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.