PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (26) | 77--90
Tytuł artykułu

Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Warianty tytułu
Conditions of the Innovative Activity of Industrial Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja stymulatorów i barier wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce oraz rekomendacja działań zmierzających do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw skutkującej wzrostem innowacyjności kraju. Podstawą wnioskowania są badania ankietowe przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview) wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Analiza zaprezentowanych wyników pozwala na wyciągnięcie następujących kluczowych wniosków: przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie finansować działalności innowacyjnej. Pomoc państwa w postaci ulg podatkowych oraz innych zachęt potrzebna jest także w finansowaniu działalności B+R. Ciągle odczuwalna jest niedostateczna podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających realizację istotnych innowacji, zatem konieczne jest lepsze dostosowanie rynku edukacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw. Każda organizacja powinna ukształtować własną, opartą na zaufaniu kulturę innowacji, stanowiącą źródło przewagi konkurencyjnej. Nadal działalność innowacyjna znacznej części przedsiębiorstw inicjowana jest przez konkurentów, nie wynika natomiast z realizacji przemyślanej strategii rozwoju i innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
A purpose of this article is to identify factors boosting and impeding the innovative activity of industrial enterprises in Poland and the recommendation of measures to improve the level of innovation of enterprises resulting in the increase of country innovativeness. Conclusions are based on surveys conducted by telephone interviews CATI (Computer Assisted Telephone Interview) with managers of companies. An analysis of presented results enables to draw the following key findings: Companies are not able to finance innovative activity on their own. A support of the state by tax reliefs and other incentives is also needed in the financing of R&D activities. There is still insufficient supply of workers with proper skills enabling the implementation of key innovations. Therefore it is necessary to better adapt the education market to company needs. Every organization should create its own culture of innovation based on trust constituting a source of competitive advantage. Unfortunately the innovative activity of the majority of companies is still initiated by competitors and does not result from the implementation of the thought-out strategy of development and innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Białoń L., 2014, Uwarunkowania marketingowe przekształceń MŚP, [w:] L. Białoń, A. Kamińska (red.), Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne. Zarys problematyki, WSM w Warszawie, http://www.kaweczynska.pl/wydawnictwo/publikacje/wazniejsze-publikacje.
 • Bloomberg, 2015, The Bloomberg Innovation Index, http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (20.10.2015).
 • Chomątowski S., 1993, Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 115, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Deloitte, Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Badania_i_rozwoj_w_Polsce_2015.pdf (10.08.2015).
 • Dobni C.B., The relationship between an innovation orientation and competitive strategy, International Journal of Innovation Management 2010, vol. 14, no. 2, s. 334.
 • European Commission, 2015, Innovation Union Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf., s. 5, 65 (8.07.2015).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010a, W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, E-mentor, nr 33.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010b, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Hamel G., Breen B., 2008, Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Red Horse, Lublin, s. 77.
 • Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A., 2004, Innovativeness: It's antecedents and impact on business performance, Industrial Marketing Management", vol. 33, s. 429-438.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kamińska A., 2012, Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1.
 • Kamińska A., 2014, Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Krzyżanowski L., 1999, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, WN PWN, Warszawa.
 • Kuhn T., 1968, Struktura rewolucji naukowych, WN PWN, Warszawa.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2014, Klient w strategiach organizacji biznesowych, Management Sciences (Nauki o Zarzadzaniu), 2(19), s. 33-43.
 • Nogalski B., 2004, Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, ORGMASZ, Warszawa.
 • OECD, Eurostat, Oslo Manual 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, Paris.
 • Poznańska K., 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stawasz E., 2010, Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234.
 • Sudoł S., 2014, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1(161).
 • Szymura-Tyc M., 2015, Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • www.kpk.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.