PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (26) | 166--182
Tytuł artykułu

Społeczna niepewność jako bariera wdrażania innowacji - przykład biopaliw w Polsce

Warianty tytułu
Social Uncertainty as a Barrier to Innovation Implementation - the Case of the Polish Biofuel Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Barierami wdrażania innowacji można nazwać takie czynniki, które utrudniają, opóźniają lub całkowicie uniemożliwiają przeprowadzenie procesu innowacyjnego. Badanie społecznej niepewności jako bariery wdrażania innowacji zostało przeprowadzone w oparciu o studium przypadku sektora biopaliw w Polsce. Artykuł ma na celu wskazanie, że jedną z barier rozwoju sektora biopaliw w Polsce może być społeczna niepewność. Po pierwsze, wskazuje on na wybrane bariery wdrażania innowacji. Po drugie, opisuje, czym jest niepewność, i określa, jaka definicja społecznej niepewności została wykorzystana. Po trzecie, krótko opisuje sytuację sektora biopaliw w Polsce, zwracając jedynie uwagę na problemy akceptacji społecznej. Na końcu prezentuje badania przeprowadzone wśród młodych dorosłych w Polsce dotyczące percepcji biopaliw, pokazując, że mimo deklarowanego pozytywnego nastawienia do biopaliw respondenci mniej chętnie z nich korzystają.(abstrakt oryginalny)
EN
Barriers to innovation implementation can be such factors that hinder, delay or entirely prevent the innovation process. The study of social uncertainty as a barrier to innovation implementation has been carried out on the basis of a case study of the biofuel sector in Poland. The goal of the article is to indicate that one of the development barriers of the Polish biofuel sector may be social uncertainty. Firstly, it describes chosen innovation barriers. Secondly, it explains uncertainty and defines social uncertainty. Thirdly, it briefly points to the situation the biofuel sector in Poland, emphasising the problems of social acceptance. Finally, research findings are presented, showing that young adults in Poland declare a positive attitude towards biofuels but are less willing to actually purchase biofuels themselves.of(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
166--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Altkorn J., 1994, Inspiracje innowacji rynkowych, Marketing i Rynek.
 • Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bessant J., Lamming R., Noke H., Phillips W., 2005, Managing innovation beyond the steady state, Technovation, 25(12), s. 1366-1376.
 • Bielski M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Biernat K., 2007, Biopaliwa drugiej generacji, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5, s. 281-294.
 • Biernat K., Kulczycki A., 2006, Prognoza rozwoju biopaliw w Polsce, Krajowa Konferencja \"Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia\", Warszawa, 26 kwietnia 2006 r.
 • Bolsen T., Cook F., 2008, The polls-trends: Public opinion on energy policy: 1974-2006, Public Opi- nion Quarterly, 72(2), s. 364-388.
 • Borowski P., Gawron J., Golisz E., Kupczyk A., Tucki K., Zawadzki J., Sikora M., Wójcik-Sztandera A., Piechocki J., Redlarski G., 2014, Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bioetanolu, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8, s. 14-22.
 • Borychowski M., 2014, Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa. Dylemat biogospodarki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), s. 51-56.
 • Brdulak J.J., 2005, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu - budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa.
 • Cacciatore M.A., Scheufele D.A., Shaw B.R., 2012, Labeling renewable energies: How the language surrounding biofuels can influence its public acceptance, Energy Policy, 51, s. 673-682.
 • Camps S., Marques P., 2014, Exploring how social capital facilitates innovation: The role of innovation enablers, Technological Forecasting & Social Change, 88, s. 325-348.
 • Carlsen J., Edwards D., 2008, BEST EN case studies: innovation for sustainable tourism, Tourism and Hospitality Research, 8(1), s. 44-55.
 • Cetindamar D., Phaal R., Probert D., 2009, Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities, Technovation, 29, s. 237-246.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., 2005, Strategia błękitnego oceanu - jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Chin H.-Ch., Choong W.-W., Alwi S.R.W., Mohammed A.H., 2014, Issues of social acceptance on biofuel development, Journal of Cleaner Production, 71, s. 30-39.
 • Cooper R.G., 2001, Winning at New Products, Third Edition, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts.
 • Cooper R.G., 2011, Winning at New Products: Creating Value Through Innovation, Basic Books New York.
 • Czupiał J., 2006, Wpływ niepewności na efektywność procesów innowacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1104, s. 262-270.
 • Damanpour F., 1991, Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and mode- rators, Academy of Management Journal, 34(3), s. 555-590.
 • Damanpour F., 1996, Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models, Management Science, 42(5), s. 693-716.
 • Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dołęgowska S., 2009, Biopaliwa - krok ku zrównoważonemu rozwojowi, Problemy Ekorozwoju, 4(1), s. 117-121.
 • Domurat A., Zieliński T., 2013, Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Decyzje, nr 20, s. 21-47.
 • Eisenhardt K., 1989, Building theories from case study research, Academic Management Review, 14(4), s. 532-550.
 • Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (red.), 2005, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Freeman C., Soete L., 2004, The Economics of Innovation, Routledge, Abingdon.
 • Freeman R.E., 1994, The politics of stakeholder theory, Business Ethics Quarterly, 4(4), s. 409-421.
 • Freeman R.E., 2001, Stakeholder Theory of the Modern Corporation, Perspectives in Business Ethics Sie, vol. 3 (październik 2015, http://academic.udayton.edu/lawrenceulrich/Stakeholder%20Theory.pdf ).
 • Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B., 2004, Stakeholder theory and \"the corporate objective revisi- ted\", Organization Science, 15(3), s. 364-369.
 • Fung T.K.F., Choi D.H., Scheufele D.A., Shaw B.R., 2014, Public opinion about biofuels: The interplay between party identification and risk/benefit perception, Energy Policy, 73(0), s. 344-355.
 • Golisz E., Samson-Bręk I., Borowski P., Kupczyk A., 2013, Konieczne zmiany w sektorze biopaliw transportowych w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), s. 2-12.
 • Gunday G., Ulusoy G., Kilic K., Alpkan L., 2011, Effects of innovation types on firm performance, International Journal of Production Economics, 133, s. 662-676.
 • Grzybowski W., 1995, Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Guo M., Song W., Buhain J., 2015, Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42(0), s. 712-725.
 • GUS, 2012, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • Hadjimanolis A., 1999, Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus), Technovation, 19(9), s. 561-570.
 • Hall J., Martin M.J.C., 2005, Disruptive technologies stakeholders and the innovation value chain: a framework for evaluating radical technology development, R&D Management, 35(3), s. 273-284.
 • Hall J., Matos S., Silvestre B., Martin M., 2011, Managing technological and social uncertainties of innovation: The evolution of Brazilian energy and agriculture, Technological Forecasting & Social Change, 78, s. 1147-1157.
 • Hamel G., 2003, Innovation: The new route to new wealth, Leader to Leader, no. 19, winter.
 • Hofstede G., 2001, Culture\'s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, Sage Publications, London.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., 2010, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, London.
 • Hueske A.-K., Endrikat J., Guenther E., 2015, External environment, the innovating organization, and its individuals: A multilevel model for identifying innovation barriers accounting for social uncertaintie, Journal of Engineering and Technology Management, 35, s. 45-70.
 • Igliński B., Iglińska A., Kujawski W., Buczkowski R., Cichosz M., 2011, Bioenergy in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, s. 2999-3007.
 • Janasz W. (red.), 2005, Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.
 • Knight F.H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx; Hughton Mifflin Company, Boston.
 • Kupczyk A., 2009, Tłuszcze odpadowe wypierają rośliny jadalne, Agroenergrtyka, 2(28), s. 37-38.
 • Kupczyk A., Borowski P., Powałka M., Ruciński D., 2011, Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy, WEMA, Warszawa.
 • Larsen P., Lewis A., 2007, How award-winning SMEs manage the barriers to innovation, Creativity and Innovation Management, 16(2), s. 142-151.
 • Lassen I., 2008, Commonplaces and social uncertainty: negotiating public opinion, Journal of Risk Research, 11, (8), December, s. 1025-1045.
 • Lin M.J., Tu Y., Chen D., Huang Ch., 2013, Customer participation and new product development outcomes: The moderating role of product innovativeness, Journal of Management & Organization, 19, s. 314-337.
 • Łuczak J., 2012, Pewność, niepewność i ryzyko w decyzjach menedżerskich, Journal of Management and Finance, 10(1), cz. 1, s. 77-89.
 • Marcinkowska M., 2011, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639, s. 855-869.
 • Matejun M., 2011, Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 666 \"Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu\", 19, s. 203-213.
 • Mermoniuk T., 2005, Podstawy badań marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mirow C., Hoelzle K., Gemuenden H., 2008. The ambidextrous organization in practice: Barriers to innovation within research and development, Academy of Management Proceedings, 1, s. 1-6.
 • Mohr A., Raman S., 2013, Lessons from first generation biofuels and implications for the sustainability appraisal of second generation biofuels, Energy Policy, 63(0), s. 114-122.
 • Mythen G., 2005, Employment, individualization and insecurity: rethinking the risk society perspective, Sociological Review, 53(1), s. 129-149.
 • NIK, 2014, Stosowanie biopaliw i biokomponentów transporcie - informacja o wynikach kontroli, Warszawa (październik 2015, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6208,vp,7960.pdf).
 • Olkiewicz A.M., 2012, Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737, s. 549-572.
 • O\'Sullivan M., 2005, Finance and Innovation, [w:] Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Paluchowski W.J., 2012, Model mieszanych metod, czyli o przyczynach i skutkach pewnej metodologicznej rewolucji, Przegląd Psychologiczny, t. 55, nr 2, s. 113-128.
 • Pańczyszyn T., 2010, Biopaliwa - zmarnowana szansa?, Nowe Życie Gospodarcze, 2/6, s. 37-38.
 • Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 • Penrose E., 1959, The Theory of the Growth of the Firm, BaBlacksil well, Oxford.
 • Pew Research Center, 2011, Partisan Divide Over Alternative Energy Widens: Republicans View Go- vernment Energy Investmentas Unnecessary (październik 2015, http://www.people-press.org/2011/ 11/10/partisan-divide-over-alternative-energy-widens/).
 • Pillania R.K., 2011, The state of research on technological uncertainties, social uncertainties and emerging markets: A multidisciplinary literature review, Technological Forecasting & Social Change, 78, s. 1158-1163.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź.
 • Popper K., 1945, The Open Society and Its Enemies, Routledge, London.
 • Poortinga W., Pidgeon N.F., 2005, Trust in risk regulation: Cause or consequence of the acceptability of GM food?, Risk Analysis, 25, s. 199-209.
 • Poznańska K., 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rabe B., Borick C., 2008, Global warming and climate policy options: Key findings report, Policy Report (październik 2015, http://californiacarbon.info/wp-content/uploads/2014/07/NSEE_CarbonTax_071514-1.pdf).
 • Rogers-Hayden T., Pidgeon N., 2007, Moving engagement \'\'upstream\'\'? nanotechnologies and the Royal Society and Royal Academy of Engineering\'s inquiry, Public Understanding of Science, 16, s. 345-364.
 • Rogowski W., Olszewska-Brzezińska E., 2011, Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa, Organizacja i kierowanie, nr 4(147), s. 209-224.
 • Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M., 2011, Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ-PIB, Raport nr 29, Warszawa.
 • Savvanidou E., Zervas E., Tsagarakis K.P., 2010, Public acceptance of biofuels, Energy Policy, 38, s. 3482-3488.
 • Schubert A., Glanzel W., Braun T., 1989, Scientometric datafiles. A comprehensive set of indicators on 2649 journals and 96 countries in all major science fields and subfields 1981-1985, Scientometrics, 16(1-6), s. 463-478.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Siekierski K., 2002, Mit próby reprezentatywnej, Marketing w Praktyce, nr 1, s. 10-12.
 • Singh Nigama P., Singh A., 2011, Production of liquid biofuels from renewable resources, Progress in Energy and Combustion Science, 37(1), February, s. 52-68.
 • Slovic P., Finucane M.L., Peters E., MacGregor D.G., 2004, Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and rationality, Risk Analysis, 24, s. 311-322.
 • Sokołowska J., 2005, Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, SWPS Academica, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., 2006, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., 2005, Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, PARP, Warszawa.
 • Stilgoe J., 2007, The (co-)production of public uncertainty: UK scientific advice on mobilephone health risks, Public Understanding of Science, 16, s. 45-61.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, 18(7), August, s. 509-533.
 • Tsang E.W.K., 2014, Case studies and generalization in information systems research: A critical realist perspective, The Journal of Strategic Information Systems, 23(2), s. 174-186.
 • Wegener D., Kelly J., 2008, Social psychological dimensions of bioenergy development and public acceptance, BioEnergy Research, 1, s. 107-117.
 • Wójcik-Sztandera A., 2010, Biopaliwa energią przyszłości, Journal of Modern Science, s. 371-387.
 • Wójcik-Sztandera A., 2011, Międzynarodowa polityka biopaliwowa jako nowy element w polityce handlowej, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 95-113.
 • Yin R.K., 1995, Case study research: Design and methods, Applied Social Research Methods Series, vol. 5, Sage, Thousand Oaks.
 • Yin R.K., 2015, Case Studies, [w:] Wright J.D. (red.), International Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Elsevier.
 • Zain M., Richardson S., Adam M.N.K., 2002, The implementation of innovation by a multinational operating in two different environments: A comparative study, Creativity and Innovation Management, 11(2), s. 98-106.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 (Dz.U. nr 110, poz. 757).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015 (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1052).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017 (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 631).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.