PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (27) | 130
Tytuł artykułu

Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradoxes in the Management of Human Capital in Managers' Appraisal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu są paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tekst zawiera część teoriopoznawczą systematyzującą wiedzę na temat paradoksów w zarządzaniu oraz część empiryczną opartą na badaniach kwestionariuszowych w grupie 45 polskich menedżerów. Celem badań była identyfikacja najważniejszych paradoksów w zarządzaniu ludźmi w percepcji najwyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Z uwagi na niereprezentatywność próby badania miały charakter pilotażowy. Uzyskane wyniki traktuje się jako punkt wyjścia do formułowania hipotez do dalszych pogłębionych badań. Paradoksami w ocenie menedżerów są: konieczność osiągania wysokich mierzalnych efektów przy jednoczesnym uwzględnieniu humanistycznego wymiaru zarządzania; budowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników zatrudnionych na umowach czasowych; konieczność pogodzenia krótkiego czasu pracy pracownika w przedsiębiorstwie z zapewnieniem mu dostępu do kluczowych informacji i wrażliwej wiedzy organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Paradoxes in the management of human capital are the subject of this article. The text contains theory-cognitional part which systematises knowledge about paradoxes in management and empirical part based upon the survey research conducted in the group of 45 Polish managers. The aim of research was the identification of the most important paradoxes in the area of people management in enterprises in the perception of the highest senior staff. Due to the lack of representativeness in the number of participants in experiment, the research had a pilote nature. The results are treated as a starting point to word hypothesis for further and deeper research. The paradoxes in managers' appraisal are: the necessity of reaching high and measurable effects with simultaneous taking into account humanistic dimension of management on board, building and keeping high level of the engagement of employees loosely related to an employer because of time employment; the necessity to reconcile employee short working time in a company with the provision of access to key information and sensitive organisational knowledge.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Brown S.L., Eisenhardt K.M., 1998, Competing on the Edge. Strategy as a structured chaos, Harvard Business School Press, Boston.
 • Czakon W., 2012, Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 10, s. 7-10.
 • Gołembski M., Wojtkowiak G., 2004, Zarządzanie przez paradoksy, [w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M. (red.), W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kuc B.R., 2014, Model przywództwa zintegrowanego, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 1, s. 11-27.
 • Kuc B.R., Moczydłowska J.M., 2009, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Lips-Wiersma M., 2004, Furthering management and spirituality education through the use of paradox, Journal of Management Education, vol. 28, no. 1, s. 119-133.
 • Mintzberg H., 2012, Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M., Kowalewski K., 2014, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 1982, In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies, Harper & Row, New York.
 • Polowczyk J., 2014, Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 2, s. 107-127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425594

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.