PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 20 | 47--59
Tytuł artykułu

Wpływ zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Spatial Management Plan Guidelines on Development of Wroclaw Suburban Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestrzeń polskich miast i terenów przylegających do ich granic podlega stałym przekształceniom. Po przemianach ustrojowych, które zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w., nasileniu uległy procesy suburbanizacyjne. Nierzadko można spotkać się z twierdzeniem, że suburbanizacja ma charakter niekontrolowany. Nie do końca należy się z tym zgodzić, ponieważ suburbanizacja jest efektem świadomych decyzji administracyjnych oraz wynikiem realizacji zapisów dokumentów planistycznych. W niniejszym artykule rozpatrzono treści uchwał i rysunków planów miejscowych obowiązujących w pięciu gminach powiatu wrocławskiego graniczących z Wrocławiem, tj.: Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Czernicy, Siechnicach, Długołęce. Ustalenia planów skonfrontowano z aktualnym stanem zabudowy mieszkaniowej w tych jednostkach. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że w przypadku realizacji zapisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego suburbanizacja w południowej i wschodniej części strefy podmiejskiej Wrocławia będzie się nasilać. Będzie to skutkowało m.in. trwałymi przekształceniami w strukturach funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych miejscowości oraz zmianami w hierarchii układu osadniczego poszczególnych gmin (abstrakt oryginalny)
EN
Polish cities and their suburban zones are constantly changing. The process of suburbanization along borders of polish cities has been started since the beginning of 90s. On the one hand suburbanization could be considered as an uncontrolled process but on the other side there are several points against such a statement. One of them is the fact that suburbanization is an effect of spatial decisions made by local authorities. The following article examines housing decisions from local spatial management plans which were adopted by five municipalities located in Wroclaw district: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Czernica, Siechnice and Długołęka. Planned housing development were compared to existing housing development in spatial and statistical context. The results let answer the question if the municipalities support suburbanization process consciously by their spatial decisions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bagiński E., 2011, Suburbanizacja - nieunikniona przyszłość osadnictwa?, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, red. A. Jeziorska-Thole, L. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Ciok S., 2011, Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast (przykład strefy wrocławskiej), [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Warszawa. Studia PAN KPZK.
 • Forsyth A., Crewe K., 2009, New visions for suburbia: reassessing aesthetics and place-making in modernism, imageability and new urbanism, "Journal of Urban Design" vol. 14(4).
 • Głaz M., 2008, Wybrane aspekty wielofunkcyjności obszarów wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [w:] Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, red. W. Gierańczyk, M. Kluby, Warszawa. Studia Obszarów Wiejskich t. 13.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2009, Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu, PAN, Kraków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.
 • Heffner K., 2011, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Hełdak M., 2010, Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. Acta Scientarium Polonorum, Administratio Locorum.
 • Kaczmarek T., 2008, Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Maciejuk M., 2011, Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie Jeleniej Góry, "Studia Miejskie" t. 3.
 • March H., Sauri D., 2010, The suburbanization of water scarcity in the Barcelona Metropolitan Region: sociodemographic and urban changes influencing domestic water consumption, "The Professional Geographer" vol. 62(1).
 • Mason R.J., Nigmatullina L., 2011, Suburbanization and sustainability in metropolitan Moscow, "Geographical Review" 101(3).
 • Parysek J., 2008, Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mazgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Runge J., 2011, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne przejawy suburbanizacji w województwie śląskim, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Warczewska B., Przybyła K., 2012, Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, PAN, Kraków. Infrastruktura i Ekologia Terenow Wiejskich.
 • Zathey M., 2005, Wrocławska strefa suburbialna. Zmiany morfologiczne, funkcjonalne i społeczne, mps pracy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.