PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 63--74
Tytuł artykułu

Przyczyny i skutki niedorozwoju społeczno-gospodarczego południowych Włoch

Warianty tytułu
Causes and Effects of the Socio-Economic Underdevelopment of Southern Italy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny i skutki opóźnienia w rozwoju południowych regionów Włoch. Starając się zrealizować wyznaczony cel, autor przeprowadził długofalową analizę rozwoju południowych Włoch od starożytności do pierwszej dekady XXI w. Analiza wykazała, że niedorozwój włoskiego Południa jest rezultatem niewłaściwej polityki rozwoju prowadzonej zarówno przez kolejnych obcych władców w okresie średniowiecza, jak i przez rodzime rządy po zjednoczeniu politycznym Włoch. Słabością tej polityki był brak racjonalnych i spójnych celów rozwoju ekonomicznego, niedostatek współpracy władz centralnych i regionalnych, upolitycznienie administracji, niska jakość działań instytucji życia publicznego i jej negatywny wpływ na jakość kultury obywatelskiej. Nowa polityka rozwoju Południa powinna być w praktyce, a nie tylko w założeniu, ukierunkowana terytorialnie, zmierzać do pełniejszego wykorzystania wiedzy i nauki w koincydentalnym wykorzystaniu instytucji publicznych, rodzimych zasobów politycznych i społeczno-kulturowych tego włoskiego makroregionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of the article is an attempt to answer the question of what the causes and effects are of delays in the development of the southern regions of Italy. The author conducted a long-term analysis of the development of Southern Italy from ancient times to the first decade of the 21st century, which showed that the underdevelopment of the Italian South is a result of the inappropriate development policy pursued by both successive foreign rulers in the Middle Ages and by the domestic governments after the political unification of Italy. The weakness of this policy was the lack of rational and coherent objectives of economic development, an insufficiency of cooperation between the central and regional authorities, the political nature of administration, the poor quality of activities of public life institutions and its negative impact on the quality of civic culture. The new development policy for the South should, in practice and not only by assumption, be territorially focused and tend towards making better use of knowledge and science in the coincidental use of public institutions, as well as the indigenous political and socio-cultural resources of this Italian macro-region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • G. Gorzelak, Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003/1, s. 37-57.
 • G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Region, Londyn 1957, s. 28-37.
 • D.N. Rosenstein-Rodan, Uwagi o teorii "wielkiego pchnięcia", "Ekonomista" 1959/2, s. 360-369.
 • G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Warszawa 2008.
 • F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek. Czas świata, Warszawa 1992.
 • D. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2007.
 • D.C. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge 1990, s. 3.
 • J. Strzelec, Doświadczenia i wyzwania rozwoju regionalnego w latach 1999-2013. Na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2010, s. 21.
 • D.C. North, Transaction Costs, Institutions, and Economic History, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1984/140, s. 7-17.
 • O.F. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa 1998.
 • M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa 2011.
 • R.A. Schweder, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i nowi ewangeliści, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań 2003, s. 256.
 • P. Bourdieu, The Forms of Capital, w: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Nowy Jork 1986, s. 241-258.
 • J. Coleman, Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology" 1988/94.
 • P. Putnam, R. Leonardi, R.Y Nanetti, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997.
 • J.T. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa 2004, s. 102-103.
 • S. Barzanti, The Underdeveloped Areas within the Common Market, Princeton 1965, s. 27.
 • A. Brown, Historia Normanów, Warszawa-Gdańsk 2003.
 • H. Manikowska, Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów italianistyki, Warszawa 2007.
 • F. Marzano, Rivisitazione a aggiornamento dei principali modelli interpretative dello sviluppo dualistico italiano, "Annali del Seminario Giuridico" 2007.
 • P. Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Rzym-Bari 1974, s. 195-197.
 • D. Gambetta, Fragments of an Economic Theory of the Mafia, "European Journal of Sociology" 1988/1, s. 127-145.
 • L. De Rosa, Iniziativa e capitale straniero nell\'industria metalmeccanica del Mezzogiorno 1840-1904, Neapol 1968, s. 65-70.
 • W. Trznadel, Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX w. i drogi ich przezwyciężania, Wrocław 1988, s. 65.
 • D. Demarco, Il Crollo del Regno delle due Sicilie. La struttura sociale, Neapol 2000, s. 141-147.
 • E.C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, "The Free Press" 1958, s. 17-19.
 • Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 323.
 • A. Del Monte, A. Giannola, Il Mezzogiorno nell\'economia italiana, Bologna 1978, s. 56-57.
 • R. Sarti, Facism and the Industrial Leadership in Italy, 1919-1940: a study in the expansion of private power under fascism, Berkeley 1971, s. 107-140.
 • P. Rosenstein-Rodan, Report on the development program of Southern Italy, "International Bank for Reconstruction and Development" 1951.
 • A. Gąsior-Niemiec, Mezzogiorno: próba reinterpretacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003/1, s. 127-130.
 • P. Saraceno, Cattedrali nel deserto?, "Informazioni SVIMEZ" 1980/1, s. 20-30.
 • P. Kowalczyk, Komik wygrał z politykami, "Rzeczpospolita" 2012/256.
 • R. Faini, G. Galli, C. Gianini, Finance and Development: the case of Southern Italy, w: A. Giovannini (red.), Finance and development: issues and experience, Cambridge 1993, s. 158-213.
 • D. Cersosimo, Postfordismo, politiche regionali e sviluppo regionale, w: D. Cersosimo (red.), Il territorio come risorsa, Rzym 2000, s. 161-179.
 • V. Daniele, P. Malanima, Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud in Italia (1861-2004), "Rivista di Politica Economica" 2007/2, s. 259-299.
 • M. Lorencka, Włoski system partyjny. Studium politologiczne, Katowice 2007.
 • K. Lewandowski, Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech, Łódź 2013, s. 113-116.
 • Monitoraggio Interventi Comunitari. Programmazione 2000-2006. Obiettivo 1. Attuazione fi nanziaria, situazione al 31 Agosto 2009, Ministero dell\'Economia e delle Finanze, s. 11.
 • T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Warszawa 2004, s. 148-149.
 • Rapporto SVIMEZ 2014 sull\'economia del Mezzogiorno. Sintesi per la stampa, Rzym 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.