PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 20 | 121--132
Tytuł artykułu

Perspektywy zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich wrocławskiego obszaru metropolitalnego w granicach powiatu wrocławskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Prospects for Regional Planning of Rural Zones of Wrocław Metropolitan Area within the District of Wroclaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istniejące uwarunkowania prawne oraz dotychczasowa praktyka sporządzania opracowań planistycznych na terenach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego przyczyniły się do niedostatecznie kontrolowanego procesu dezurbanizacji. Jego negatywne skutki dotyczą w szczególności terenów wiejskich 9 gmin powiatu wrocławskiego. Uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego umożliwiają obecnie zabudowę mieszkaniową, która wielokrotnie przewyższa popyt i racjonalne zapotrzebowanie. Artykuł identyfikuje przyczyny prawne i planistyczne rozproszenia zabudowy. Wskazuje na sposoby przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom obecnego zagospodarowania przestrzennego oraz potencjalne kierunki określonych prawnie działań. Opracowanie kończą wnioski i propozycje zmian istniejącej sytuacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The uncontrolled process of desurbanization has provoked by existing legal conditions and past practice of preparing planning studies in Wrocław Metropolitan Area. The negative consequences of these decisions concern principally in rural areas of the 9 municipalities of Wroclaw. The studies of urban planning and directions of land use planning allow currently for residential development, which frequently exceeds the demand and rational needs. The article present the legal reasons of above fact and planning sprawl. The article is showing how to resist the negative consequences of the current regional planning, and describes the potential legal actions which are established. At the end of article were placed the conclusions and proposals for changes of the existing situation.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
121--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Boni M., 2012, Zielona księga dot. obszarów metropolitalnych. Dokument do konsultacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Informacje o powiatach, 2013, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, http://wroclaw.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/ powiaty-1541/informacje-o-powiatach-2013-1604/ (dostęp 2 marca 2015).
 • Interim Territorial Cohesion Report, 2004, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała Rady Ministrow z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r., poz. 252).
 • Lasota T., Stanek L., 2013, Analiza rynku nieruchomości w Powiecie Wrocławskim, Wrocław.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Dolnośląskiego, przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Dolnośląskiego - Perspektywa 2020, przyjęty uchwałą nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Wojewodztwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r., rys. 10.
 • Opinia dotycząca dokumentu Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 25 stycznia 2011 r., http:// www.kpzk.pan.pl/pl/opinie-i-stanowiska/96-opinia-dotyczca-dokumentu-koncepcja-przestrzennego- -zagospodarowania-kraju-2030 (dostęp 8 marca 2015).
 • Rousseau J.M., 2008, Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość, [w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska i in., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Stanek L., 2013, Analiza porównawcza rozwiązań systemów transportu szynowego (metra) niektórych miast, referat (opracowanie Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu), Wrocław.
 • Stanek L., 2014, Systemy transportowe miast europejskich z metrem, referat na I Międzynarodowym Naukowo-Praktycznym Kongresie Urban Environment - XXI century - Architecture. Civil Engineering. Design, Kijów.
 • Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, Wrocławski Obszar Funkcjonalny, http://www.powiatwroclawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:studi um-spojnoci-funkcjonalnej-we-wrocawskim-obszarze-funkcjonalnym&catid=133:program-operacyjny- -pomoc-techniczna&Itemid=244 (dostęp 7 marca 2015).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 518 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2015, poz. 647 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 593 z poźn. zm.).
 • Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2005, 2006, "Studia Regionalne i Lokalne" t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.