PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 78--87
Tytuł artykułu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 110/14) : glosa (częściowo krytyczna)

Autorzy
Warianty tytułu
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 16 April 2014 (I SA/Bk 110/14); Partially Critical Commentary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transfer należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego (w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego potwierdzającego wysokość nieprzyznanej i niewypłaconej, a przysługującej należności) nie jest "czystą" dotacją. Jest to natomiast wypłata należności, które należą się z tytułu dotacji, która nie została udzielona/przyznana i w konsekwencji wypłacona.Tym samym, skoro dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała.W konsekwencji także nie można od podmiotu, który mimo braku dotacji w roku, w którym podmiot ten powinien był ją otrzymać (co wynika z obligatoryjności dofinansowania niepublicznych szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego i co potwierdził sąd powszechny prawomocnym orzeczeniem), oczekiwać i wymagać, by dokonał rozliczenia wydatków, które był zmuszony ponieść z własnych (a nie dotacyjnych) środków. (abstrakt oryginalny)
EN
The transfer of receivables from a grant after the end of the budget year (as a result of a final judgement of a civil court confirming the level of a receivable entitlement which has not been awarded or disbursed) is not a "pure" grant. However, it is the payment of receivables which are owned from the grant, which have not been granted / awarded and consequently paid.Similarly, since the grant was not awarded in the year in which it should have been awarded, despite the performance of public tasks it was not possible to use it (the grant) and, consequently, settle it in the year in which the entitlement existed.As a result, it cannot be expected or required that the entity, which, despite the lack of grant in the year in which the entity should have received it (which arises from the obligatory nature of co-financing non-public schools and institutions by territorial self-government entities and as confirmed by a final court judgement), settles expenditures which it was forced to incur from its own (not grant) funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Bibliografia
 • A. Gniadkowski, Niech rząd odda pieniądze za zadania zlecone, "Wspólnota" 2013/22. A. Ostrowska, Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014/2, s. 59-78.
 • A. Ostrowska, Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, "Finanse Komunalne" 2015/3, s. 5-16.
 • P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska, Dotacje oświatowe, Warszawa 2015, s. 213.
 • J.M. Salachna, Komentarz do art. 211. Roczność budżetu i uchwały budżetowej oraz jej konsekwencje, w: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014, s. 915-916.
 • E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa-Rzeszów 2006, s. 382-386.
 • A. Ostrowska, Komentarz do art. 40. Zasada memoriału a zasada kasowa, w: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014, s. 211-212.
 • A. Walasik, A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, Warszawa 2013, s. 282.
 • A. Ostrowska, Zasady gospodarowania środkami publicznymi, w: J.M. Salachna (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014, s. 255-270.
 • J. Kotowski, Dotacje na działalność pożytku publicznego, Warszawa 2014, s. 161.
 • E. Chojna-Duch, Struktura dotacji budżetowej. Studium teoretyczno-prawne, Warszawa 1988, s. 57-58.
 • T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 46-47.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Informacja o wynikach kontroli. Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, Lublin 2014, s. 20, 43 i 48, http://www.rio.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425754

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.