PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 20 | 179--189
Tytuł artykułu

Konflikty przestrzenne w procesie planowania na przykładzie gmin powiatu trzebnickiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Municipalities of Trzebnica District as an Example of Spatial Conflicts in Spatial Development Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja istniejących konfliktów przestrzennych w zakresie gospodarki przestrzennej. Prace studyjne i inwentaryzacyjne objęły analizę polityki planistycznej gmin, zwłaszcza w kontekście problemów ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. Głównym materiałem badawczym były wydane w latach 2007-2012 decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gmin powiatu trzebnickiego. Badania miały na celu podkreślenie istoty identyfikacji konfliktów przestrzennych oraz ich relacji do zaawansowania i jakości prac planistycznych. Prezentacja wyników badań ma formę analizy przypadków (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to identify existing and potential spatial conflicts in spatial development policy. The study included inventory and analysis of the spatial plans adopted by municipalities, especially in the context of environmental problems and cultural landscape. Zoning decisions and those on the location of investment for public purposes were the main source of data. The research on spatial conflict was carried out in the municipalities of Trzebnica District in the years 2007-2012. The research highlighted the importance of identifying spatial conflicts and their relation to the stage of urban planning process and quality of planning documents. The research outcomes were presented in a format of case studies.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
179--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bohm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Chmielewski J.M., 2002, Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym, "Studia Regionalne i Lokalne" 1.
 • Dutkowski M., 1996, Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym, [w:] Nowa generacja w badaniach przestrzennych, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN" z. 124.
 • Grocholska J., 1982, Problematyka obszarów konfliktowych. Podejście teoretyczne z przykładami, "Biuletyn KPZK PAN" z. 124.
 • GUS, Baza Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/ (dostęp maj 2015).
 • Heidrich Z., 1988, Odprowadzanie ścieków z terenów nie objętych działaniem kanalizacji miejskiej, "Ochrona Środowiska" nr 3-4(36-37).
 • Hełdak M., 2012, Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kołodziejski J., 1982, Realizacja celów w warunkach narastania konfliktów w gospodarce przestrzennej, "Biuletyn KPZK PAN" z. 120.
 • Raport o społecznych kosztach i ekonomicznych stratach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, 2013, http://www.frdl.org.pl/ (dostęp maj 2015).
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, 2010 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała, 2009 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigrod, 2007 r.
 • Śleszyński P., Bański J., Degorski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografiii Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego, Warszawa. Prace Geograficzne nr 211.
 • Ułańska J., Borowska-Stefańska M., 2012, Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, red. B. Bartosiewicz, T. Marszał, I. Pielesiak, Warszawa. Studia KPZK PAN t. 147.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1266).
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 • Wolny A., Źrobek R., 2012, Proces przekształcania przestrzeni na obszarach o największej aktywności na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" vol. 20, nr 2.
 • Wycichowska B., 2008, Zawłaszczanie chronionego krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne. Bilans Strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 10.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice, 2011 r.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, 2014 r.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia, 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425760

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.