PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 4 Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi=Conteporary Transformation and the Future of Rural Areas in Poland | 79--96
Tytuł artykułu

Rolnictwo i turystyka w regionie warmii i mazur jako wiodące dziedziny gospodarcze w przeobrażaniu obszarów wiejskich i perspektywie ich rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agriculture and Tourism in Warmia and Mazury as Leading Economic Sectors in the Transformation of Rural Areas. Present State and Development Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono dwie wiodące dziedziny życia gospodarczego obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, jakimi są rolnictwo i turystyka. Scharakteryzowano stan za-gospodarowania obszarów i poziom życia ludności związanej z tymi rodzajami działalności. Przedstawiono również czynniki zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające rozwój rolnictwa i turystyki w regionie. Istotnym elementem opracowania jest nakreślenie głównych kierunków rozwoju oraz wskazanie możliwości wykorzystania potencjału gospodarczego rolnictwa i turystyki w procesie poprawy warunków pracy i życia ludności wiejskiej województwa warmińsko-mazurskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two major spheres of economic life of rural areas in the Warmia and Mazury Province, i.e. agriculture and tourism. It characterizes the level of land management and development, as well as the living standard of country dwellers engaged in this kind of activity. The external and internal factors conducive to the development of agriculture and tourism in this region are also discussed. The paper presents the main directions of development and possibilities of using the economic poten-tial of agriculture and tourism for improving living and working conditions of rural population in the Warmia and Mazury Province.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bajerowski T., Senetra A., S uch ta J" 2002, Rozwój turystyki obszarów województwie warmińsko mazurskim jako element współpracy transgranicznej, [w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 1999.
 • Cymerman R., Hopfer A., Nowak A., Suchta J., 2000, Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, Studia Regionalne, 2, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Gaworecki W., 1997,. Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Haas H., 1998, Entwicklung des Wassertourismus als Faktor der Regionalentwick-lung. Materialiensammlung des Lehrstuhls für Bodenordnung und Landentwicklung der Technischen Universität München, 20/1998, München.
 • Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J" 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne, Studia KPZK, 110,.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r., Monitor Polski nr 26, poz. 432.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego. Województwo warmińsko-mazurskie 2000, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1998, 1999, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2001, 2002, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2002, 2003, GUS Warszawa.
 • Senetra A., Suchta J., 2000, Turystyka jako element strategii rozwoju obszarów wiejskich pogranicza Polski północno-wschodniej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Lublin.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • Suchta J., 2000, Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju regionu w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, Studia regionalne, 2, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Suchta J., Żebrowski W., 2001, Cele i zadania rolnictwa regionu w strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia obszarów wiejskich, 1, s. 153-161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.