PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 4 Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi=Conteporary Transformation and the Future of Rural Areas in Poland | 197--208
Tytuł artykułu

Współczesne przeobrażenia wsi podlubelskiej (na przykładzie Jakubowic Konińskich)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Transformation of Rural Settlements in the Neighbourhood of Lublin (On the Example of Jakubowice Konińskie)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są przemiany w budownictwie mieszkaniowym jednej z podlubelskich wsi - Jakubowic Konińskich, na tle jej przeobrażeń historycznych oraz w świetle uwarunkowań wynikających z jej położenia i funkcji. Przeprowadzona analiza budownictwa i warunków jego rozwoju pozwala stwierdzić, że badana wieś w ostatnich kilkudziesięciu latach była terenem znacznych zmian strukturalnych i przestrzennych dotyczących budownictwa, na które wpłynął napływ ludności pochodzenia miejskiego, utrzymującej się przede wszystkim ze źródeł pozarolniczych. Przeobrażenia spoleczno-ekonomiczne znalazły odbicie w cechach fizjonomicznych wsi jak i w wyposażeniu domów w urządzenia techniczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The period of economic transformation in Poland made the situation of the rural areas very complicated. It influenced to a great extent, the development of housing con-struction, especially in suburban areas. The aim of this paper is to present some issues concerning modern housing con-struction on such territories, on the example of an average village in the neighbourhood of Lublin - Jakubowice Konińskie. The present situation of the village is shown on the background of its historical changes. Localization and functions of Jakubowice Konińskie are also taken into consideration. The paper is based on statistical data as well as information gathered by the author in the village. The analysis of the collected materials allow to draw following conclu-sions as to the modern housing construction in the suburban areas. Firstly, it can be said that new dwellings belong mainly to investors from the nearest town - Lublin. Owing to the origin of the owners, the village starts to resemble residential areas in towns. Con-trary to typical rural houses, dwellings in suburban areas are bigger and of sophisticated shapes. Besides they are completely equipped with essential technical infrastructure, e.g. network gas and waterworks. As a final conclusion, the author stated that the main factor of contemporary trans-formation of the image of suburban villages' are inhabitants from towns who remove to the country.(original abstract)
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe »v rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., Stola W., 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich »v Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Biznesy na wyrwach, 2002, Kurier Lubelski z dn. 21.10.2002 r.
 • Dzieje Lubelszczyzny, 1983, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprać. S. Kuraś, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, PWN, Warszawa.
 • Ga1iniak J., 1994, Przemiany budownictwa mieszkaniowego we wsiach podhalańskich w latach 1931-1988, [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala, Wyd. Naukowe WSP, Kraków, s. 221-243.
 • Gałczyńska B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej War-szawy w badaniach geograficznych, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii spoleczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 139-159.
 • Górz B., 2001, Budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich południowej Polski po roku 1988, [w:] J. Rajman (red.), Polska-Europa-Gospodarka-Przemysł, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 261-279.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1988, Niektóre aspekty urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Univ. Lodziensis. Folia Geographica, 9, s. 35-52.
 • Jedut R., 1995, Ewolucja morfologii wsi w następstwie przemian społeczno-gospodarczych (wybrane przykłady z Polski środkowowschodniej), [w:] Z.J. Kamiński (red.). Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 115-125.
 • Kamiński Z. J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich, [w:] Z. J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 29-40.
 • Kuciński K., 2001, Osadnictwo, [w:] I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa, s. 68-96.
 • Mikie1ewicz R., 1995, Wybrane aspekty przekształceń struktury przestrzennej wsi podłódzkich, [w:] Z. J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 47-61.
 • Miszczuk A., Ponikowski H., 2001, Strategia Rozwoju Gminy Niemce, Materiały niepublikowane, Lublin.
 • Skawińska E., Tkocz J., 1995, Znaczenie nowych zjawisk ekonomicznych w realizacji funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich (na przykładzie regionu pomorsko-kujawskiego), [w:] Z. J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 55-62.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.