PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 62 | 129--143
Tytuł artykułu

Analiza możliwości finansowania rewitalizacji terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach gmin górniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Funding Opportunities for Revitalization of Anthropogenically Transformed Areas in the Mining Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano wybrane instrumenty i źródła finansowania, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach rewitalizacyjnych dotyczących terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach gmin górniczych. Skupiono się na analizie możliwości ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również prywatnych właścicieli i potencjalnych inwestorów zainteresowanych rewitalizacją tego typu terenów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents characteristics of selected instruments and sources of financing that can be used in activities concerning revitalization of anthropogenically transformed areas in the mining communities. An analysis was focused on the assessment of their usefulness for local governments, as well as private owners and potential investors interested in revitalization of such areas.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--143
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Belniak S.: Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • 2. Kopeć M.: Finansowanie projektów rewitalizacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 3. Korbus B. (red.): Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • 4. Korbus B., Strawiński M.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 • 5. Kowalczyk M.: Zarządzanie ryzykiem w project finance. Materiały i Studia NBP, nr 137, Warszawa 2002.
 • 6. Obligacje komunalne w Polsce. Zeszyty BRE Bank - CASE, Nr 84/2006.
 • 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L210 z 31.7.2006).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2010 r., nr 239 poz. 1599).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2010 r., nr 254 poz. 1709).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2011 r. nr 245, poz. 1461).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2010 r., nr 117 poz. 787).
 • 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rada Ministrów, Warszawa 2012.
 • 13. Turała M.: Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji. Prorevita, Łódź 2005.
 • 14. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 80 poz. 526 z późn. zm.).
 • 15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • 17. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • 19. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, Bruksela 2003.
 • 20. Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.): Rewitalizacja miast polskich - diagnoza. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.