PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 6 Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy=Polish Rural Space: Processes and Prospects | 9--20
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Differentiation of Rural Areas Functional Structure in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia kierunki zmian struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. W nawiązaniu do zróżnicowań regionalnych polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki rolnej UE scharakteryzowano regiony funkcjonalne obszarów wiejskich Polski i ich przemiany w latach 1988-2000. Przemiany dotyczyły przede wszystkim poszczególnych funkcji, w tym rolnictwa oraz ich struktury. Wyróżniono 8 regionów: północno-wschodni, północno-zachodni, wielkopolsko-śląski. środkowy, południowo-wschodni, sudecki. Wyżyny Śląskiej i karpacki. Różnią się one pod względem zagospodarowania przestrzennego oraz przewagi w strukturach funkcjonalnych określonych funkcji i poziomu ich rozwoju. Z tym się wiążą różne problemy społeczno-gospodarcze oraz warunki trwałego rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes trends of changes in functional structure of rural areas in Poland. Functional regions of Polish rural areas and their transformation in the years 19982000 are characterized in connection to the regional differentiation of rural areas development policy and the EU agricultural policy. The changes related mainly to particular functions, including agriculture, and the structure of those functions. 8 regions were specified: North-Eastern, North-Western, Great Polish-Silesian, Central, South-Eastern, Sudetian, Upland-Silesian, and Carpathian. Those regions differ in terms of spatial development and the dominance in functional structures of particular functions as well as the level of their growth. This results in different socio-economic problems and the conditions for sustainable growth of the rural areas. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Bibliografia
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN.
 • Degórska B., 1999, Wybrane problemy przestrzennego zagospodarowania obszarów wiejskich w świetle koncepcji ekorozwoju, Biuletyn KPZK PAN. 188, 47-69.
 • Eurobreves, 2003, Ruralite-Environnement-Developpement, Attert (Belgia).
 • Górz B., 2002, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich Podhala, Przegląd Geograficzny, 74, 3, 451-468.
 • Heff ner K., 1998, Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy, Instytut Śląski, Opole.
 • Soja M., 2002, Nowe tendencje w zaludnieniu terenów wiejskich Karpat w okresie przemian ustrojowych, Biuletyn Geograficzny UMK, 1, Toruń, 87-94.
 • Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN.
 • Stola W., 2002, Górskie obszary wiejskie Polski. Wybrane zagadnienia, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 48, s. 59-66.
 • Śmigielska M., 2003, Ochrona środowiska w procesie wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi w okresie transformacji, [w:] E. Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski, Instytut Geografii Akademii Święto-krzyskiej, Kielce, s. 7-8.
 • Zgliński W., 2003, Wpływy transformacji państwowych gospodarstw rolnych na przemiany rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG. IGiPZ PAN, s. 39-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.